Szkolenie z zakresu Apple Pay dla sprzedawców

Opowiedz swojemu zespołowi, dlaczego cieszysz się, że Twój sklep obsługuje płatności Apple Pay.         

Przygotuj się do przeszkolenia pracowników

Każdy pracownik sklepu powinien wiedzieć, że Twój sklep przyjmuje płatności Apple Pay (lub od kiedy tego typu transakcje będą obsługiwane). Skorzystaj z poniższych wytycznych, aby przedstawić pracownikom usługę Apple Pay i wytłumaczyć, jak działa ona w sklepie.

Informacje o sklepie

Upewnij się, że Twoi pracownicy wiedzą, w jakim miejscu w procesie płatności i systemie punktu sprzedaży klienci będą używać usługi Apple Pay: 

 • Wytłumacz, jak realizować płatności Apple Pay za pomocą terminali — m.in. gdzie należy umieścić telefon iPhone lub zegarek Apple Watch.
 • Wskaż, które przyciski lub polecenia klawiaturowe są niezbędne do przeprowadzania transakcji Apple Pay.
 • Wskaż przycisk na terminalu płatniczym, którego naciśnięcie przez klienta może być konieczne. Klient może na przykład musieć wybrać najpierw kartę debetową lub kredytową, a potem zbliżyć telefon iPhone do czytnika. 
 • Opisz przebieg transakcji i rolę, jaką odgrywa w nim Apple Pay. Przykładowo jeśli przed użyciem Apple Pay należy wyliczyć pełną kwotę transakcji, Twoi pracownicy powinni wiedzieć, w którym momencie poprosić klienta o rozpoczęcie płatności Apple Pay.
 • Jeśli Twój sklep powiązał nagrody lub karty sklepowe z usługą Apple Pay, wytłumacz, jak wygląda proces ich realizacji lub używania przez klientów. Upewnij się, że pracownicy potrafią wytłumaczyć klientom, jak otrzymywać i realizować nagrody za pomocą kart lojalnościowych.
 • Jeśli sklep wymaga podpisu przy transakcjach powyżej określonej kwoty, wytłumacz ten wymóg. (Apple Pay obsługuje transakcje na każdą kwotę).
 • Pokaż, że transakcje z użyciem karty debetowej mogą wciąż wymagać wprowadzenia kodu PIN przez klienta.
 • Wytłumacz, jak dokonać zwrotu pieniędzy za pośrednictwem Apple Pay.
 • Przedstaw wewnętrzną procedurę eskalacji, aby pomóc pracownikom w rozwiązywaniu napotkanych przez klienta problemów z płatnościami Apple Pay w punkcie sprzedaży.

Usługa Apple Pay

Ułatw pracownikom zapoznanie się z usługą Apple Pay za pomocą tego przewodnika wideo. Oto kilka innych sposobów, w które możesz pomóc pracownikom zrozumieć Apple Pay: 

 • Wzbogać materiały szkoleniowe o zdjęcia lub nagranie wideo przedstawiające przebieg transakcji Apple Pay w Twoich sklepach.
 • Dowiedz się, jak klienci na całym świecie używają płatności Apple Pay. Możesz także zobaczyć, jak klienci korzystają z Apple Pay w sklepach w Japonii i Chinach kontynentalnych.
 • Pobierz instrukcję konfigurowania Apple Pay na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch albo utwórz krótki film demonstrujący, jak łatwo klient może skorzystać z tej formy płatności.
 • Skonfiguruj i używaj Apple Pay na własnym urządzeniu i poproś pracowników, by zrobili to samo. 
 • Utwórz scenariusz, który pomoże pracownikom przygotować się na potencjalne pytania i rozmowy z klientami.

Najlepsze sposoby postępowania

Umieść znak Apple Pay w widocznym miejscu przy punkcie sprzedaży oraz na ekranie terminalu płatności, aby klienci wiedzieli, że Twój sklep obsługuje płatności Apple Pay.

ikona czytnika płatności zbliżeniowych  ikona Apple Pay  

Dowiedz się, jak zdobyć naklejki Apple Pay.

Używanie kart sklepowych i lojalnościowych

Apple Pay obsługuje karty sklepowe i lojalnościowe, dzięki czemu klienci mogą płacić w łatwy, bezpieczny i poufny sposób, a zarazem czerpać wszystkie korzyści płynące z karty sklepowej lub programu lojalnościowego Twojego sklepu. Aby dowiedzieć się, jak powiązać karty sklepowe lub lojalnościowe z usługą Apple Pay, skontaktuj się z działem wsparcia dla sprzedawców.

Jeśli Twój sklep oferuje karty sklepowe lub lojalnościowe w ramach usługi Apple Pay, rozważ następujące kwestie:

Karty sklepowe

 • Klienci mogą zapytać pracowników, jak dodać kartę sklepową do usługi Apple Pay. Wytłumacz, że dodanie karty sklepowej do usługi Apple Pay odbywa się tak samo, jak w przypadku każdej innej karty kredytowej. 
 • Twój sklep może oferować możliwość umieszczenia urządzenia przy czytniku w celu rozpoczęcia zwrotu bez paragonu. Upewnij się, że pracownicy wiedzą, jak używać kart sklepowych przy zwrotach. 
 • Jeśli Twój sklep oferuje właścicielom kart sklepowych punkty bonusowe, specjalne opcje finansowania lub inne korzyści, upewnij się, że działają one z Apple Pay.  Poinformuj pracowników o dostępnych dla klientów korzyściach.

Karty lojalnościowe

 • Klienci mogą zapytać pracowników, jak dodać kartę lojalnościową do usługi Apple Pay. Wytłumacz, że najczęściej stosowanym sposobem dodawania karty lojalnościowej do aplikacji Wallet jest otwarcie aplikacji sklepu, a następnie wybranie przycisku Dodaj do Apple Wallet.
 • Upewnij się, że pracownicy wiedzą, jak obsługiwać transakcje, w których klient po raz pierwszy używa karty lojalnościowej lub realizuje nagrody w ramach programu lojalnościowego, a następnie płaci za pomocą Apple Pay.

Dowiedz się więcej o kartach lojalnościowych.

Data publikacji: