Zachowywanie i oznaczanie plików PDF na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch przy użyciu aplikacji Książki

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz użyć aplikacji Apple Books do zachowywania, podpisywania, oznaczania oraz udostępniania plików PDF.

Telefon iPhone, iPad i komputer Mac wyświetlające aplikację Apple Books. Możesz otworzyć plik PDF na dowolnym z tych urządzeń, ale edytowanie plików PDF za pomocą aplikacji Książki jest dostępne tylko na telefonie iPhone lub iPadzie.

Ikona aplikacji Książki w systemie iOS

Plik PDF można dodać do biblioteki Apple Books na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, a następnie uzyskać dostęp do plików na dowolnym innym urządzeniu przy użyciu usługi iCloud Drive. Dowiedz się więcej o korzystaniu z aplikacji Apple Books.

Zachowywanie lub importowanie pliku PDF

Plik PDF pobrany z wiadomości e-mail lub strony internetowej możesz zachować w aplikacji Książki. Możesz także zachować stronę internetową lub wiadomość e-mail w postaci pliku PDF, zaimportować pliki PDF z innych aplikacji lub dodać pliki PDF do biblioteki Apple Books na komputerze Mac.

Zachowywanie pliku PDF dołączonego do wiadomości e-mail lub do strony internetowej

 1. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij plik PDF, aby go otworzyć.
 2. Stuknij przycisk udostępniania .
 3. Stuknij opcję Kopiuj do Książek.

Zachowywanie strony internetowej w postaci pliku PDF

 1. W przeglądarce Safari otwórz stronę internetową.
 2. Jeśli chcesz zachować tylko tekst i obrazy w pliku PDF i usunąć dodatkowe elementy, stuknij przycisk Wygląd na górze ekranu, a następnie stuknij opcję Pokaż widok Readera.
 3. Stuknij przycisk udostępniania 
 4. Stuknij pozycję Książki.

Zachowywanie wiadomości e-mail w postaci pliku PDF

 1. W aplikacji Mail stuknij wiadomość e-mail.
 2. Stuknij przycisk Więcej czynności , a następnie stuknij opcję Drukuj.
 3. Rozsuń podgląd dwoma palcami. Pojawi się większy podgląd.
 4. Stuknij przycisk udostępniania  w prawym górnym rogu.
 5. Stuknij opcję Kopiuj do Książek.

Importowanie pliku PDF z innej aplikacji

Aplikacje będące własnością innych firm różnią się między sobą, dlatego kroki wymagane do zaimportowania pliku PDF mogą również być nieco odmienne.

Poszukaj przycisku udostępniania . Następnie wybierz opcję Kopiuj do Książek. W przypadku pojawienia się opcji Otwórz w wybierz opcję Kopiuj do Książek.

Dodawanie pliku PDF do biblioteki za pomocą komputera Mac

Na komputerze Mac otwórz aplikację Apple Books, a następnie znajdź plik PDF w Finderze lub na biurku i przeciągnij go do swojej biblioteki.

Plik PDF będzie dostępny w aplikacji Książki na dowolnym telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, pod warunkiem, że zalogujesz się przy użyciu tego samego konta Apple ID i włączysz usługę iCloud Drive dla aplikacji Książki.

Plik PDF w aplikacji Książki zawiera informacje o pieczeniu, posługiwaniu się nożem oraz gotowaniu. Użyj przycisku Oznaczanie, aby rysować i pisać na pliku.

Wyświetlanie, oznaczanie i podpisywanie plików PDF

Na karcie Biblioteka znajdź plik PDF, który chcesz wyświetlić albo oznaczyć. Stuknij plik PDF, aby go otworzyć. Stuknij plik PDF, aby wyświetlić następujące przyciski:

 • Stuknij przycisk Wstecz , aby zamknąć plik PDF i wrócić do biblioteki.
 • Stuknij przycisk Spis treści , aby wyświetlić wszystkie strony w pliku PDF. Z tego miejsca możesz także przejść do dowolnych zakładek.
 • Stuknij przycisk Udostępnij , aby wyświetlić opcje udostępniania lub drukowania.
 • Stuknij przycisk Oznaczanie , aby rysować i pisać na otwartym pliku PDF. Wydrukowany lub wysłany pocztą e-mail plik PDF będzie zawierać wszelkie dodane do niego podpisy i oznaczenia. Dowiedz się więcej o używaniu funkcji Oznaczenia.
 • Stuknij przycisk Wyszukaj , aby znaleźć słowo lub frazę w dokumencie lub określony numer strony.
 • Stuknij przycisk Zakładka , aby zachować ostatnio przeglądany fragment na później.

Telefon iPhone wyświetlający opcje dostępne po stuknięciu przycisku Więcej opcji, takie jak kopiuj, udostępnij, zmień nazwę, drukuj i inne.

Drukowanie lub wysyłanie pocztą e-mail pliku PDF z aplikacji Książki

 1. W aplikacji Książki stuknij kartę Biblioteka, a następnie znajdź plik PDF.
 2. Stuknij przycisk przycisk Więcej opcji w prawym dolnym rogu ekranu poniżej pliku PDF.
 3. Stuknij opcję Drukuj , aby wydrukować. Jeśli chcesz wysłać plik PDF pocztą e-mail, stuknij kolejno opcje Udostępnij PDF Mail.

Usuwanie pliku PDF

 1. Otwórz aplikację Książki.
 2. Stuknij opcję Biblioteka.
 3. Znajdź plik PDF, który chcesz usunąć, a następnie stuknij przycisk przycisk Więcej opcji poniżej pliku PDF.
 4. Stuknij opcję Usuń.
 5. Wybierz opcję Usuń wszędzie, aby usunąć plik PDF z usługi iCloud Drive na wszystkich urządzeniach. Możesz też stuknąć opcję Usuń pobraną rzecz, aby usunąć ją tylko z używanego urządzenia.

Więcej informacji

Data publikacji: