Otwieranie plików PDF i ePub oraz książek za pomocą aplikacji iCloud Drive lub iBooks

Aplikacja iBooks umożliwia przechowywanie plików ePub, książek aplikacji iBooks Author i plików PDF w usłudze iCloud Drive, dzięki czemu są one dostępne na wszystkich urządzeniach.

Przy pierwszym otwarciu aplikacji iBooks po uaktualnieniu systemu do wersji iOS 9.3 lub OS X 10.11.4 pojawia się pytanie, czy chcesz używać usługi iCloud. Jeśli pytanie się nie pojawi, być może musisz skonfigurować usługę iCloud Drive.

Używając aplikacji iBooks i usługi iCloud Drive, możesz synchronizować pliki ePub, książki aplikacji iBooks Author i pliki PDF, dzięki czemu są one dostępne na wszystkich urządzeniach. Po włączeniu usługi iCloud Drive wszystkie pliki zostają automatycznie przesłane do usługi iCloud*. Wszystkie pliki ePub, książki aplikacji iBooks Author i pliki PDF dodawane później do biblioteki iBooks są automatycznie przesyłane do usługi iCloud*. 

Książki kupione w sklepie iBooks Store nie są przechowywane w usłudze iCloud Drive, ale można je ponownie pobrać. Ponieważ nie są przechowywane w usłudze iCloud Drive, nie zajmują miejsca w usłudze iCloud. Próbki książek i książek audio nie są synchronizowane z usługą iCloud Drive. Jeśli nie widzisz możliwości pobrania swoich książek, sprawdź, czy opcja „Ukryj Książki iCloud” jest wyłączona w menu Zbiory.

*Niektóre pliki mogą nie zostać przesłane, jeśli nie masz wystarczająco dużo wolnego miejsca dyskowego iCloud.

Pobieranie rzeczy z usługi iCloud Drive

Pliki ePub, książki aplikacji iBooks Author i pliki PDF można pobierać z usługi iCloud Drive na telefon iPhone, iPada, iPoda touch lub komputer Mac.

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Otwórz program iBooks.
 2. Przewiń, aby znaleźć rzecz, którą chcesz pobrać. 
 3. Stuknij ikonę Pobierz  w prawym górnym rogu rzeczy, którą chcesz pobrać. Rzecz zostanie pobrana do biblioteki.

Jeśli wyłączysz opcję iBooks w menu Ustawienia > iCloud > iCloud Drive, rzeczy z aplikacji iBooks zachowane w usłudze iCloud Drive przestają być dostępne na tym urządzeniu.

Komputer Mac

Pliki ePub, książki aplikacji iBooks Author i pliki PDF dostępne w usłudze iCloud Drive są automatycznie pobierane do biblioteki iBooks.

Jeśli wyłączysz opcję iBooks w menu Preferencje systemowe > iCloud > Opcje iCloud Drive, rzeczy z aplikacji iBooks zachowane w usłudze iCloud Drive nie będą dostępne na tym urządzeniu.

Usuwanie plików

Jeśli chcesz usunąć plik, możesz to zrobić na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub na komputerze Mac.

iPhone, iPad, iPod touch

 1. Otwórz program iBooks.
 2. W prawym górnym rogu okna aplikacji iBooks stuknij opcję Wybierz.
 3. Przewiń, aby znaleźć rzecz, którą chcesz usunąć, a następnie ją stuknij.
 4. W lewym górnym rogu okna aplikacji iBooks stuknij opcję Usuń.
 5. Jeśli chcesz usunąć plik z usługi iCloud i wszystkich swoich urządzeń, stuknij Usuń ze wszystkich urządzeń.
  Jeśli chcesz tylko usunąć kopię pobraną na używane urządzenie, stuknij Usuń tę kopię. Plik pozostaje w usłudze iCloud i na innych urządzeniach.

Komputer Mac

 1. Otwórz program iBooks.
 2. Przewiń, aby znaleźć rzecz, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control rzecz, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń.
 4. Kliknij opcję Usuń z każdego, aby usunąć plik z usługi iCloud i ze wszystkich urządzeń.
Data publikacji: