Zachowywanie i edytowanie dokumentów PDF na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch przy użyciu aplikacji Książki

Apple Books umożliwia między innymi przechowywanie i oznaczanie dokumentów PDF.

Ikona aplikacji Książki w systemie iOS

Dokument PDF można dodać do biblioteki Apple Books na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, a następnie uzyskać dostęp do plików na dowolnym innym urządzeniu przy użyciu usługi iCloud Drive. Dowiedz się więcej o korzystaniu z aplikacji Apple Books.

Zachowywanie lub importowanie pliku PDF

Plik PDF pobrany z wiadomości e-maila lub strony internetowej możesz zachować w aplikacji Książki. Możesz także zachować wiadomość e-mail lub stronę internetową w postaci pliku PDF, zaimportować pliki PDF z innych aplikacji lub dodać pliki PDF do biblioteki Apple Books na komputerze Mac.

Zachowywanie pliku PDF dołączonego do wiadomości e-mail lub do strony internetowej

Na urządzeniu z systemem iOS stuknij plik PDF, aby go otworzyć, a następnie stuknij przycisk przycisk udostępniania. Przesuń palcem na środkowym wierszu, a następnie stuknij opcję Kopiuj do Książek.

Zachowywanie wiadomości e-mail lub strony internetowej w postaci pliku PDF

  • W aplikacji Mail stuknij wiadomość e-mail, stuknij przycisk przycisk Odpowiedz, a następnie stuknij opcję Drukuj.1. Mocno naciśnij podgląd, aby do niego przejść. Następnie stuknij przycisk przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu ekranu. Przesuń palcem na środkowym wierszu i wybierz opcję Kopiuj do Książek.
  • W przeglądarce Safari otwórz stronę internetową i stuknij przycisk przycisk Udostępnij . Przesuń palcem na środkowym wierszu i wybierz opcję Zachowaj PDF do Books.2

Importowanie pliku PDF z innej aplikacji

Aplikacje będące własnością innych firm różnią się między sobą, dlatego kroki wymagane do zaimportowania pliku PDF mogą również być nieco odmienne.

Wyszukaj opcję umożliwiającą udostępnianie lub przycisk przycisk udostępniania . Następnie wybierz opcję Kopiuj do Książek. W przypadku pojawienia się opcji „Otwórz w” wybierz opcję Kopiuj do Książek.

Jeśli nie widzisz żadnej z powyższych opcji, znajdź opcję Drukuj lub AirPrint. Następnie zachowaj plik PDF, postępując zgodnie z instrukcjami, podobnymi do tych dotyczących zachowywania dokumentu PDF dołączonego do wiadomości e-mail lub strony internetowej.

Dodawanie plików PDF do biblioteki na komputerze Mac

Otwórz aplikację Apple Books, a następnie znajdź plik PDF w Finderze lub na biurku i przeciągnij go do swojej biblioteki.

Plik PDF będzie dostępny w aplikacji Książki na dowolnym telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, pod warunkiem, że zalogujesz się przy użyciu tego samego konta Apple ID i włączysz usługę iCloud Drive dla aplikacji Książki.

 

1. W wątku wiadomości e-mail możesz również stuknąć opcję Zobacz więcej u dołu każdej wiadomości, a następnie stuknąć przycisk przycisk Odpowiedz i wybrać opcję Drukuj. Dzięki temu zachowasz starszą wiadomość e-mail w wątku w postaci pliku PDF.

2. Jeśli strona ma dostęp do widoku Readera, możesz też stuknąć przycisk przycisk widoku Readera na pasku adresu, aby oczyścić i uprościć stronę internetową przed zachowaniem jej w aplikacji Książki.

 

Telefon iPhone X przedstawiający otwarty dokument PDF w aplikacji Apple Books i aktywne menu oznaczenia.

Wyświetlanie, oznaczanie i podpisywanie dokumentów PDF

Znajdź plik PDF, który chcesz wyświetlić lub oznaczyć w sekcji Biblioteka aplikacji Książki. Stuknij plik PDF, aby go otworzyć. Możesz przewracać strony lub przewijać, aby przeczytać dokument.

Stuknij opcję PDF, aby otworzyć menu opcji.

  • Stuknij przycisk przycisk Biblioteka, aby zamknąć plik PDF i wrócić do biblioteki.
  • Stuknij przycisk przycisk Spis treści, aby wyświetlić wszystkie strony w pliku PDF. Z tego miejsca możesz także przejść do dowolnych zakładek.
  • Stuknij przycisk przycisk Udostępnij, aby wyświetlić opcje udostępniania lub drukowania.
  • Stuknij przycisk przycisk Oznaczanie, aby rysować i pisać na otwartym pliku PDF. Wydrukowany lub wysłany pocztą e-mail plik PDF będzie zawierać wszelkie dodane do niego podpisy i oznaczenia. Dowiedz się więcej o używaniu funkcji Oznaczenia.
  • Stuknij przycisk przycisk Wyszukaj, aby znaleźć słowo lub frazę w dokumencie lub określony numer strony.
  • Stuknij przycisk przycisk Wyłączona zakładka strony, aby zachować miejsce na później.

 

 

Plik GIF z telefonem iPhone X przedstawiającym otwartą aplikację Apple Books i aktywne menu opcji udostępniania.

Drukowanie lub wysyłanie pocztą e-mail pliku PDF

W sekcji Biblioteka aplikacji Książki znajdź plik PDF, który chcesz wydrukować lub wysłać pocztą e-mail. Stuknij przycisk przycisk Więcej opcji w prawym dolnym rogu ekranu poniżej pliku PDF, a następnie stuknij opcję Udostępnij PDF. Wybierz opcję Mail lub Drukuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W menu udostępniania możesz również skopiować plik PDF, aby wkleić go w inne miejsce, wysłać go za pomocą aplikacji Wiadomości, zachować w aplikacji Pliki lub zaimportować do innych aplikacji, które się pojawią.

Usuwanie pliku PDF

W sekcji Biblioteka aplikacji Książki znajdź plik PDF, który chcesz usunąć, a następnie stuknij przycisk przycisk Więcej opcji w prawym dolnym rogu ekranu poniżej ikony okładki PDF. Może pojawić się jedna z następujących opcji:

  • Usuń: plik PDF został już pobrany na Twoje urządzenie. Stuknij opcję Usuń, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: Usuń z listy Czytane, Usuń pobraną rzecz lub Usuń wszędzie.
  • Usuń wszędzie: plik PDF jest przechowywany w usłudze iCloud Drive i obecnie nie zajmuje miejsca na Twoim urządzeniu. 

Wybierz opcję Usuń wszędzie, aby usunąć plik PDF z usługi iCloud Drive na wszystkich urządzeniach.

Więcej informacji

Data publikacji: