Informacje o uaktualnieniu systemu OS X El Capitan do wersji 10.11.4

Uaktualnienie systemu OS X El Capitan do wersji 10.11.4 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X El Capitan.

Uaktualnienie systemu OS X El Capitan do wersji 10.11.4 poprawia stabilność, zgodność oraz zabezpieczenia komputera Mac i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Cechy tego uaktualnienia:

 • Dodano możliwość zabezpieczenia kodem notatek zawierających dane osobiste w aplikacji Notatki
 • Dodano możliwość sortowania notatek alfabetycznie, według daty utworzenia lub daty modyfikacji w aplikacji Notatki
 • Dodano możliwość importowania plików Evernote do aplikacji Notatki
 • Dodano wsparcie dla funkcji udostępniania zdjęć Live Photos między systemami iOS i OS X za pomocą funkcji AirDrop i aplikacji Wiadomości
 • Rozwiązano problem, który może powodować powolne otwieranie obrazów RAW w aplikacji Zdjęcia
 • W aplikacji iBooks dodano możliwość przechowywania plików PDF w usłudze iCloud, co pozwala udostępniać je wszystkim urządzeniom użytkownika
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał ładowanie łączy t.co serwisu Twitter w przeglądarce Safari
 • Uniemożliwiono oknom dialogowym JavaScript blokowanie dostępu do innych stron internetowych w przeglądarce Safari
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał skrzynkom pocztowym VIP-ów współpracę z kontami Gmail
 • Rozwiązano problem, który powodował odłączanie urządzeń audio USB
 • Ulepszono zgodność i niezawodność wieloportowych przejściówek z USB-C firmy Apple

Zawartość dotycząca użytkowników korporacyjnych:

 • Rozwiązano problem, który mógł powodować wyświetlanie czarnego ekranu po zalogowaniu się użytkownika root
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał zdalne kliknięcie przycisku Pozwalaj lub Zawsze pozwalaj przy użyciu funkcji współdzielenia ekranu
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał otwarcie Asystenta migracji po wyłączeniu automatycznego logowania przy użyciu profilu konfiguracji
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał aplikacji Mail wyświetlanie daty i godziny pewnych wydarzeń Kalendarza programu Microsoft Exchange
 • Zapewniono zgodność z klientem VPN programu Cisco AnyConnect
 • Ulepszono niezawodność połączeń z funkcją Hotspot osobisty za pośrednictwem sieci Wi-Fi

Szczegółowe informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu można znaleźć pod adresem Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Jak uaktualnić komputer Mac

Skorzystaj ze sklepu Mac App Store, aby zainstalować uaktualnienie. Przed uaktualnieniem warto wykonać kopię zapasową komputera Mac. Niektóre uaktualnienia stają się dostępne dopiero po zainstalowaniu innych uaktualnień. Zainstaluj wszystkie dostępne uaktualnienia i zaczekaj na ukończenie instalacji, nie przerywając jej. To uaktualnienie możesz też pobrać z witryny materiałów do pobrania Wsparcia Apple. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: