Moduły kryptograficzne Apple FIPS Cryptographic Module 6.0 dla systemu iOS 9

Dowiedz się na temat modułów kryptograficznych systemu iOS — Apple iOS CoreCrypto Module 6.0 i Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 6.0.

Moduły kryptograficzne iOS Cryptographic Module, Apple iOS CoreCrypto Module 6.0 i Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 6.0 nie wymagają instalacji ani konfigurowania w celu działania w trybie FIPS zgodnie ze standardem FIPS 140-2 na urządzeniach z systemem iOS 9.

Pełne instrukcje dotyczące właściwego korzystania z tych modułów zawiera dokument Przewodnik dla użytkowników zarządzających funkcjami kryptograficznym w systemie iOS 9 — zgodność ze standardem FIPS 140-2 (PDF).

Data publikacji: