Zarządzanie obiektami na slajdach Keynote za pomocą listy obiektów

Dowiedz się, jak za pomocą listy obiektów zaznaczać obiekty, przenosić je w górę i w dół w kolejności warstw, grupować je oraz usuwać.

Aby wyświetlić listę obiektów, kliknij ikonę ikona widoku, a następnie wybierz opcję Pokaż listę obiektów.

Na liście pojawią się wszystkie obiekty zawarte na zaznaczonych slajdach.* Kliknij ikonę pokaż listę obiektów, aby przefiltrować listę obiektów po typie obiektu. 

Użyj pola wyszukiwania, aby przefiltrować po nazwie obiektu. Wybierz wszystkie slajdy, które chcesz wyszukać, następnie wpisz ich nazwę lub część nazwy w polu wyszukiwania.

Jeśli chcesz zmienić nazwę obiektu, kliknij dwukrotnie nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę.

Jeśli na liście obiektów brakuje jakiegoś elementu, upewnij się, że nie jest on odfiltrowany.

Aby zaznaczyć kilka obiektów, kliknij je z naciśniętym klawiszem Command. Jeśli wybrano wiele obiektów, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać opcję Wyrównaj obiekty lub Rozmieść obiekty. Aby zgrupować obiekty, zaznacz kilka obiektów, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zgrupuj.

Jeśli chcesz przenieść obiekt w kolejności warstw, przeciągnij obiekt powyżej lub poniżej innego obiektu na liście. Możesz też przenieść obiekt na inny slajd.

Aby zablokować obiekt, umieść wskaźnik na obiekcie na liście obiektów i kliknij ikonę ikona otwartej kłódki. Aby odblokować obiekt, kliknij ikonę ikona kłódki.

Dowiedz się więcej na temat tworzenia i używania obiektów na slajdach.

* Obiekty z wzorca slajdu, które nie są obiektami zastępczymi, obiektami audio ani komentarzami swobodnymi, nie są wyświetlane na liście obiektów.

Data publikacji: