Zarządzanie obiektami na slajdach Keynote za pomocą listy obiektów

Dowiedz się, jak za pomocą listy obiektów zaznaczać obiekty, przenosić je w górę i w dół w kolejności warstw, grupować je oraz usuwać.

Aby wyświetlić listę obiektów, kliknij przycisk Widok , a następnie wybierz opcję Pokaż listę obiektów.

Na liście pojawią się wszystkie obiekty zawarte na zaznaczonych slajdach*. Kliknij przycisk Filtruj , aby przefiltrować listę obiektów po typie obiektu. 

Użyj pola wyszukiwania, aby przefiltrować po nazwie obiektu. Wybierz wszystkie slajdy, które chcesz wyszukać, następnie wpisz ich nazwę lub część nazwy w polu wyszukiwania.

Jeśli chcesz zmienić nazwę obiektu, kliknij dwukrotnie nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę.

Jeśli na liście obiektów brakuje jakiegoś elementu, upewnij się, że nie jest on odfiltrowany.

Aby zaznaczyć kilka obiektów, klikaj je z naciśniętym klawiszem Command. Jeśli wybrano wiele obiektów, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać opcję Wyrównaj obiekty lub Rozmieść obiekty. Aby zgrupować obiekty, zaznacz kilka obiektów, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zgrupuj.

Jeśli chcesz przenieść obiekt w kolejności warstw, przeciągnij obiekt powyżej lub poniżej innego obiektu na liście. Możesz też przenieść obiekt na inny slajd.

Aby zablokować obiekt, umieść wskaźnik na obiekcie na liście obiektów i kliknij ikonę otwartej kłódki . Aby odblokować obiekt, kliknij ikonę zamkniętej kłódki .

Dowiedz się więcej na temat tworzenia i używania obiektów na slajdach.

* Obiekty z wzorca slajdu, które nie są obiektami zastępczymi, obiektami audio ani komentarzami swobodnymi, nie są wyświetlane na liście obiektów.

Data publikacji: