Jeśli aplikacja Zdjęcia przestaje odpowiadać podczas tworzenia karty

Aplikacja Zdjęcia regularnie oferuje uaktualnione motywy kart. Jeśli spróbujesz użyć nowego motywu, zanim zakończy się jego pobieranie, aplikacja Zdjęcia może przestać odpowiadać.

Podczas tworzenia karty w aplikacji Zdjęcia musisz wybrać motyw dla karty. Jeśli wybierzesz nowo dodany motyw, zanim zostanie on całkowicie pobrany, aplikacja Zdjęcia może przestać odpowiadać.

Aby tego uniknąć, przed użyciem nowych motywów zaczekaj na ich całkowite pobranie. Wykonaj następujące czynności:

  1. Jeśli aplikacja Zdjęcia nie odpowiada, naciśnij klawisze Command+Opcja+Escape. Zostanie wyświetlone okno Wymuszanie zamknięcia. Wybierz pozycję Zdjęcia, kliknij przycisk Wymuś koniec, a następnie ponownie kliknij przycisk Wymuś koniec w celu potwierdzenia.
  2. Zainstaluj wszelkie uaktualnienia oprogramowania dostępne dla komputera Mac.
  3. Uruchom ponownie komputer Mac.
  4. Otwórz aplikację Zdjęcia.
  5. Wybierz zdjęcia, których chcesz użyć na karcie, kliknij ikonę plusa  w górnej części okna aplikacji Zdjęcia, a następnie wybierz opcję Karta.
  6. Wybierz format karty.
  7. Pojawi się ekran Wybierz motyw karty. Obracająca się ikona aktywności u góry okna aplikacji Zdjęcia  wskazuje, że trwa pobieranie nowych motywów. Zanim wybierzesz motyw karty, zaczekaj, aż ta ikona zniknie, a wszystkie motywy zostaną pobrane.
Data publikacji: