Informacje o standardzie EMV i Apple Pay dla sprzedawców

Dowiedz się, czym jest standard EMV, jak przejście na niego wpłynie na Ciebie i sposób, w jaki prowadzisz działalność.

Czym jest EMV?

EMV to standard technologii płatności kartami debetowymi i kredytowymi. Zabezpiecza transakcje, obniża ryzyko oszustw przeprowadzanych przy użyciu kart i zapewnia inne funkcje niedostępne w przypadku kart magnetycznych.

Udoskonalony protokół bezpieczeństwa stosuje przy każdej transakcji unikatowy kod, który jest przekazywany bankowi lub wystawcy karty wraz z danymi karty w celu weryfikacji. Taka forma uwierzytelnienia utrudnia wykorzystanie sczytanych lub skopiowanych danych karty.

Co z płatnościami kartami magnetycznymi? Jak przejście na standard EMV wpłynie ma moją działalność?

Ze względu na rosnącą liczbę oszustw i ostatnio głośne przypadki naruszeń danych banki, wystawcy kart i sprzedawcy w Stanach Zjednoczonych odchodzą od kart magnetycznych i terminali. Przejście na karty z czipem i terminale obsługujące standard EMV pomoże chronić konsumentów i ograniczyć straty spowodowane oszustwami przeprowadzanymi przy użyciu sfałszowanych, zgubionych lub skradzionych kart. 

W ramach wdrażania infrastruktury płatności EMV należy poddać bieżący system punktu sprzedaży ocenie i zaplanować kroki niezbędne do zapewnienia jego zgodności ze standardem EMV. Konieczne może być zmodernizowanie sprzętu i/lub uaktualnienie oprogramowania systemu punktu sprzedaży.

Od 1 października 2015 roku firmy nieobsługujące płatności EMV mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za nielegalne transakcje przeprowadzone z użyciem kart z czipem.

Kto ponosi odpowiedzialność?

W przeszłości jeśli sprzedawca pobrał płatność ze skradzionej lub fałszywej karty, za koszty odpowiadał bank lub wystawca karty. Jednak od października 2015 roku jeśli ktoś dokona nielegalnej transakcji za pomocą karty z czipem lub usługi Apple Pay, a sprzedawca nie jest wyposażony w czytnik zgodny ze standardem EMV, bank ani wystawca karty nie ponosi odpowiedzialności. Przykładowo: jeśli ktoś dokona zakupu o wartości 30 USD za pomocą fałszywej karty z czipem EMV, a sprzedawca nie ma czytnika kart z czipem, to sprzedawca odpowiada za tę kwotę.

Co standard EMV oznacza dla usługi Apple Pay?

Usługa Apple Pay jest zgodna z najnowszymi standardami EMV dotyczącymi tokenizacji transakcji, co zapewnia większe bezpieczeństwo płatności. Przechodząc na standard EMV, sprzedawcy powinni uaktualnić terminale, aby obsługiwały najnowsze oprogramowanie, w tym technologię NFC (Near Field Communication), niezbędne do obsługi Apple Pay oraz innych transakcji zbliżeniowych. Dowiedz się, co należy zrobić przed uaktualnieniem terminali

Ze względu na większe bezpieczeństwo transakcje EMV wykonane za pomocą kart z czipem mogą trwać dłużej niż w przypadku kart magnetycznych. Jednak oparte na technologii NFC transakcje Apple Pay są znacznie szybsze i jeszcze bezpieczniejsze.

Jaka jest różnica między EMV a NFC?

Technologie EMV i NFC wzajemnie się uzupełniają. EMV to światowy standard płatności obsługujący zarówno transakcje zbliżeniowe, jak i niezbliżeniowe wykonywane w terminalu zgodnym z tym standardem. NFC to technologia umożliwiająca komunikację między będącymi blisko siebie urządzeniami elektronicznymi, takimi jak telefon iPhone lub zegarek Apple Watch i terminal płatniczy.

Chociaż przebieg płatności wygląda inaczej (w jednym przypadku wkładamy kartę do czytnika czipów, w drugim zaś — przykładamy ją do czytnika NFC), zarówno płatności z użyciem karty, jak i zbliżeniowe w standardzie EMV są bezpieczniejsze i uwierzytelnione. Większość czytników przyjmujących karty z czipem EMV obsługuje także technologię NFC wymaganą do płatności Apple Pay. 

Jak wdrożyć obsługę standardu EMV, płatności zbliżeniowych i Apple Pay?

Data publikacji: