Używanie funkcji Sterowanie przełącznikami w celu kontroli innego urządzenia Apple

Za pomocą opcji Użyj innych urządzeń funkcji Sterowanie przełącznikami możesz zdalnie kontrolować inne urządzenia Apple znajdujące się w tej samej sieci Wi-Fi bez konieczności dostosowywania połączenia przełączników. Dzięki temu możesz nawigować na komputerze Mac lub urządzeniu Apple TV za pomocą tej samej konfiguracji przełączników, której używasz do kontrolowania telefonu iPhone.

Używanie telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch w celu kontroli innego urządzenia

 1. Połącz urządzenia z tą samą siecią Wi-Fi.
 2. Zaloguj się do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID na obu urządzeniach.
  • Jeśli chcesz sterować komputerem Mac, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe na komputerze. 
  • Wybierz opcję Dostępność. Na pasku bocznym wybierz opcję Sterowanie przełącznikami. 
  • Zaznacz pole wyboru obok opcji Pozwalaj na zmianę platformy do sterowania komputerem.
 3. Włącz funkcję Sterowanie przełącznikami na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, jeśli nie jest włączona.
 4. Użyj przełącznika, aby nawigować po menu funkcji Sterowanie przełącznikami. Wybierz opcję Urządzenie.
 5. Wybierz opcję Użyj innego urządzenia.
 6. Wybierz urządzenie, którym chcesz sterować, a następnie wybierz polecenie Połącz. Teraz możesz używać przełącznika połączonego z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch do kontrolowania innego urządzenia.

Używanie komputera Mac w celu kontroli innego urządzenia

 1. Połącz urządzenia z tą samą siecią Wi-Fi.
 2. Zaloguj się do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID na obu urządzeniach.
 3. Włącz opcję Sterowanie przełącznikami na komputerze Mac, jeśli nie jest włączona.
 4. Użyj przełącznika, aby nawigować po panelu startowym funkcji Sterowanie przełącznikami. Wybierz opcję Urządzenia.
 5. Wybierz urządzenie, którym chcesz sterować, a następnie wybierz polecenie Połącz. Teraz możesz używać przełącznika połączonego z komputerem Mac do kontrolowania innego urządzenia.

Zakończenie kontrolowania innego urządzenia

Aby przestać kontrolować inne urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez dziesięć sekund. Przełącznik znowu będzie kontrolował poprzednie urządzenie.

Możesz także wykonać następujące czynności:

Zakończenie kontrolowania na komputerze Mac

 1. Użyj przełącznika, aby nawigować po panelu startowym funkcji Sterowanie przełącznikami. Wybierz opcję Urządzenia.
 2. Wybierz opcję Rozłącz. Przełącznik znowu będzie kontrolował poprzednie urządzenie.

Zakończenie kontrolowania na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Użyj przełącznika, aby nawigować po menu funkcji Sterowanie przełącznikami. Wybierz opcję Urządzenie.
 2. Wybierz opcję Zakończ korzystanie z urządzenia. Przełącznik znowu będzie kontrolował poprzednie urządzenie.

Wyłączanie funkcji Sterowanie przełącznikami

Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć funkcję Sterowanie przełącznikami, wykonaj następujące kroki dla swojego urządzenia:

Wyłączanie funkcji Sterowanie przełącznikami na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Za pomocą przełącznika wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Sterowanie przełącznikami i wyłącz to ustawienie. 

Możesz również w dowolnym momencie trzykrotnie kliknąć przycisk Początek lub — w przypadku niektórych modeli — przycisk boczny, aby wyłączyć funkcję Sterowanie przełącznikami.

Wyłączanie funkcji Sterowanie przełącznikami na komputerze Mac

Za pomocą przełącznika wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Dostępność > Sterowanie przełącznikami i odznacz opcję Włącz Sterowanie przełącznikami.

 

Data publikacji: