Usługa Apple Music na systemie głośników Sonos

Pobierz aplikację Sonos Controller, zaktualizuj oprogramowanie, a następnie dodaj usługę Apple Music.

Aby uzyskać dostęp do usługi Apple Music, najpierw należy pobrać aplikację Sonos Controller na telefon iPhone, iPada, iPoda touch lub urządzenie z systemem Android. Konieczna może też być aktualizacja oprogramowania Sonos.

Dowiedz się więcej w witrynie wsparcia Sonos.

Dodawanie usługi Apple Music do systemu głośników Sonos

Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem usługi Apple Music:

Następnie za pomocą zaktualizowanej aplikacji Sonos Controller na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu z systemem Android dodaj usługę Apple Music i zaloguj się, używając konta Apple ID, którego używasz z tą usługą. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania usługi Apple Music za pomocą aplikacji Sonos Controller, zwróć się do wsparcia Sonos.

Po dodaniu subskrypcji usługi Apple Music możesz słuchać muzyki z całego katalogu tej usługi lub z Twojej osobistej kolekcji muzycznej, otrzymywać rekomendacje muzyczne i dużo więcej — wszystko na systemie głośników Sonos.

Używanie wielu kont Apple ID lub rodzinnej subskrypcji usługi Apple Music z systemem głośników Sonos

Jeśli posiadasz rodzinną subskrypcję usługi Apple Music lub inni członkowie Twojej rodziny mają subskrypcje indywidualne — wszyscy możecie korzystać z usługi Apple Music na systemie głośników Sonos.

Każdy członek rodziny musi dodać usługę Apple Music do aplikacji Sonos Controller, używając swojego konta Apple ID. Po ukończeniu tego procesu wszystkie konta będą widoczne na liście usług aplikacji Sonos Controller. Gdy dany członek rodziny chce skorzystać ze swojej subskrypcji usługi Apple Music na systemie głośników Sonos, powinien wybrać swoje konto w aplikacji. W aplikacji Sonos Controller można również ograniczyć możliwość wyświetlania zawartości dla dorosłych.

Dowiedz się więcej o rodzinnej subskrypcji usługi Apple Music.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: