Jeśli widzisz komunikat o błędzie 53 podczas uaktualniania lub odtwarzania telefonu iPhone lub iPada

Dowiedz się, co oznacza błąd 53 i co należy zrobić w przypadku jego pojawienia się w programie in iTunes. 

Informacje o błędzie 53

Przy próbie uaktualnienia lub odtworzenia urządzenia z systemem iOS w programie iTunes na komputerze Mac lub komputerze PC możesz zobaczyć błąd 53 w programie iTunes. Błąd 53 występuje, gdy urządzenie nie przejdzie testu zabezpieczeń. Ten test służy do sprawdzania poprawności działania czytnika Touch ID, zanim urządzenie opuści fabrykę. Nie powinien on wpływać na klientów.

Dla użytkowników, u których występuje błąd 53, firma Apple wydała uaktualnienie do systemu iOS 9.3, aby umożliwić pomyślne odtwarzanie urządzenia za pomocą programu iTunes na komputerze Mac lub PC. Wykonaj czynności z tego artykułu, aby odtworzyć i odzyskać urządzenie. Jeśli uważasz, że pobrano od Ciebie opłatę za pozagwarancyjną wymianę urządzenia na podstawie problemu związanego z błędem 53, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby poprosić o zwrot kosztów.

Co należy zrobić

 1. Jeśli program iTunes jest otwarty na komputerze Mac lub PC, zamknij go.
 2. Jeśli urządzenie z systemem iOS jest podłączone do komputera, odłącz je.
 3. Upewnij się, że urządzenie ma najnowszą wersję programu iTunes.
 4. Podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera za pomocą kabla USB. 
 5. Otwórz program iTunes i wybierz swoje urządzenie.
 6. Gdy w programie iTunes pojawi się opcja odtwarzania lub uaktualniania, kliknij opcję Uaktualnij. Program iTunes spróbuje ponownie zainstalować system iOS i odtworzyć urządzenie bez wymazywania Twoich danych.1
 7. Jeśli jest stale wyświetlany ekran z logo firmy Apple, wymuś ponowne uruchomienie2 urządzenia z systemem iOS. Po wyświetleniu opcji odtwarzania lub uaktualniania kliknij pozycję Odtwórz.
 8. Gdy pojawi się ekran powitalny urządzenia z systemem iOS, skonfiguruj urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Jeśli urządzenie ma wcześniejszy backup, możesz skonfigurować je z niego.
  • Gdy pojawi się ekran dotyczący czytnika Touch ID, stuknij opcję Skonfiguruj Touch ID później. 
 9. Czytnik Touch ID w urządzeniu, który nie działał przed wystąpieniem błędu 53, nadal nie będzie działać po uaktualnieniu lub odtworzeniu urządzenia. Skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby zapytać o opcje serwisu czytnika Touch ID.
   

Jeśli nadal widzisz błąd 53, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

 1. Jeśli odtwarzanie nie kończy się i widzisz kod błędu inny niż 53, dowiedz się, co zrobić.
 2. Aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia, naciśnij jednocześnie przycisk Usypianie/Budzenie oraz przycisk Początek i przytrzymaj je przez co najmniej dziesięć sekund, aż zostanie ponownie wyświetlone logo firmy Apple.
Data publikacji: