Jeśli widzisz komunikat o błędzie 53 podczas uaktualniania lub odtwarzania telefonu iPhone lub iPada

Dowiedz się, co oznacza błąd 53 i co należy zrobić w przypadku jego pojawienia się na komputerze.

Informacje o błędzie 53

Podczas próby uaktualnienia lub odtworzenia telefonu iPhone lub iPada na komputerze Mac z systemem macOS Catalina 10.15 przy użyciu Findera, na komputerze Mac z systemem macOS Mojave 10.14 lub starszym albo komputerze PC przy użyciu aplikacji iTunes, możesz zobaczyć błąd 53. 

Dla użytkowników, u których występuje błąd 53, firma Apple wydała uaktualnienie do systemu iOS 9.3, aby umożliwić pomyślne odtwarzanie urządzenia za pomocą komputera Mac lub PC. Wykonaj czynności z tego artykułu, aby odtworzyć i odzyskać urządzenie. Jeśli uważasz, że pobrano od Ciebie opłatę za pozagwarancyjną wymianę urządzenia na podstawie problemu związanego z błędem 53, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby poprosić o zwrot kosztów.

Co należy zrobić

 1. Jeśli na komputerze Mac lub PC używasz aplikacji iTunes, zamknij ją.
 2. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera, odłącz je.
 3. Upewnij się, że na komputerze Mac są zainstalowane najnowsze uaktualnienia oprogramowania. Upewnij się, że urządzenie ma najnowszą wersję aplikacji iTunes, jeśli jej używasz.
 4. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB. 
 5. Odszukaj urządzenie na komputerze.
 6. Po wyświetleniu opcji odtwarzania lub uaktualniania kliknij pozycję Uaktualnij. Komputer spróbuje ponownie zainstalować oprogramowanie i odtworzyć urządzenie bez wymazywania Twoich danych.1
 7. Jeśli jest stale wyświetlany ekran z logo firmy Apple, wymuś ponowne uruchomienie2 urządzenia. Po wyświetleniu opcji odtwarzania lub uaktualniania kliknij pozycję Odtwórz.
 8. Gdy pojawi się ekran powitalny urządzenia, skonfiguruj urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Jeśli urządzenie ma wcześniejszy backup, możesz skonfigurować je z niego.
  • Gdy pojawi się ekran dotyczący czytnika Touch ID, stuknij opcję Skonfiguruj Touch ID później. 
 9. Czytnik Touch ID w urządzeniu, który nie działał przed wystąpieniem błędu 53, nadal nie będzie działać po uaktualnieniu lub odtworzeniu urządzenia. Skontaktuj się ze Wsparciem Apple, aby zapytać o opcje serwisu czytnika Touch ID.

 1. Jeśli odtwarzanie nie kończy się i widzisz kod błędu inny niż 53, dowiedz się, co zrobić.
 2. Aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia, naciśnij jednocześnie przycisk Usypianie/Budzenie oraz przycisk Początek lub przycisk boczny i przytrzymaj je, aż zostanie ponownie wyświetlone logo firmy Apple.
Data publikacji: