Zmienianie lub usuwanie kart płatniczych używanych z usługą Apple Pay

Możesz zmienić domyślną kartę, usunąć kartę z aplikacji Portfel Apple lub uaktualnić informacje rozliczeniowe i kontaktowe używane przez usługę Apple Pay do zakupów w aplikacji oraz online.

Zmienianie domyślnej karty

Pierwsza karta dodana do aplikacji Portfel Apple staje się automatycznie domyślną kartą dla tego urządzenia. Po dodaniu większej ilości kart, możesz zmienić domyślną kartę.

Jak zmienić domyślną kartę usługi Apple Pay na telefonie iPhone

 1. Otwórz aplikację Portfel.
 2. Dotknij i przytrzymaj kartę płatniczą, którą chcesz ustawić jako domyślną kartę.
 3. Przeciągnij kartę przed inne karty.

Jak zmienić kartę domyślną usługi Apple Pay na zegarku Apple Watch

 1. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch.
 2. Na karcie Mój zegarek stuknij opcję Portfel i Apple Pay.
 3. W obszarze Wartości domyślne transakcji stuknij opcję Domyślna karta.
 4. Stuknij kartę, aby ustawić ją jako domyślną kartę.

Jak zmienić domyślną kartę usługi Apple Pay na komputerze Mac lub iPadzie

 1. Na urządzeniu otwórz ustawienia aplikacji Portfel Apple.
  • Na komputerze Mac z czytnikiem Touch ID wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Portfel i Apple Pay.
  • Na iPadzie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Portfel i Apple Pay.
 2. Wybierz nową domyślną kartę.
  • Na komputerze Mac z czytnikiem Touch ID wybierz kartę z menu.
  • Na iPadzie przewiń w dół do opcji Wartości domyślne transakcji > stuknij pozycję Domyślna karta i wybierz kartę.

Usuwanie karty z aplikacji Portfel Apple

Możesz usunąć kartę debetową lub kredytową z urządzenia.

Jak usunąć kartę płatniczą na telefonie iPhone lub iPadzie

 1. W aplikacji Portfel stuknij kartę, którą chcesz usunąć.
 2. Stuknij przycisk Więcej przycisk Więcej.
 3. Przewiń w dół i stuknij opcję Usuń tę kartę.

Jak usunąć kartę płatniczą na zegarku Apple Watch

 1. Na zegarku Apple Watch stuknij aplikację Portfel.
 2. Stuknij kartę, którą chcesz usunąć.
 3. Przewiń w dół i stuknij opcję Usuń.

Jak usunąć kartę płatniczą na komputerze Mac z czytnikiem Touch ID

 1. Wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Portfel i Apple Pay.
 2. Kliknij kartę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk Usuń .

Uaktualnianie informacji usługi Apple Pay

Gdy wprowadzasz informacje rozliczeniowe i kontaktowe karty płatniczej w aplikacji Portfel Apple, są one przechowywane w usłudze Apple Pay i używane podczas robienia zakupów online i w aplikacjach.

Jak uaktualnić informacje rozliczeniowe usługi Apple Pay

 • Telefon iPhone: otwórz aplikację Portfel, stuknij kolejno opcje karta > przycisk Więcej przycisk Więcej > Adres płatnika.
 • Zegarek Apple Watch: otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone, stuknij kolejno opcje Portfel i Apple Pay > karta > Adres płatnika.
 • iPad: w Ustawieniach stuknij kolejno opcje Portfel i Apple Pay > karta > Adres płatnika.
 • Komputer Mac z czytnikiem Touch ID: w Preferencjach systemowych kliknij kolejno opcje Portfel i Apple Pay > karta > menu Adres płatnika.

Jak uaktualnić informacje kontaktowe usługi Apple Pay

 • Telefon iPhone: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Portfel i Apple Pay > przewiń w dół do pozycji Wartości domyślne transakcji i uaktualnij swój adres wysyłki, adres e-mail i numer telefonu.
 • Zegarek Apple Watch: otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone, stuknij opcję Portfel i Apple Pay > przewiń w dół do pozycji Wartości domyślne transakcji i uaktualnij swój adres wysyłki, adres e-mail i numer telefonu.
 • iPad: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Portfel i Apple Pay > przewiń w dół do pozycji Wartości domyślne transakcji i uaktualnij swój adres wysyłki, adres e-mail i numer telefonu.
 • Komputer Mac z czytnikiem Touch ID: w Preferencjach systemowych wybierz kolejno opcje Portfel i Apple Pay > Kontakt i wysyłka i uaktualnij swój adres wysyłki, adres e-mail i numer telefonu. 

Uaktualnianie numeru i daty ważności karty usługi Apple Pay

W przypadku usługi Apple Pay Twoja karta płatnicza ma unikalny numer konta urządzenia używany do przetwarzania płatności oraz datę ważności powiązaną z tym numerem konta urządzenia.

Jeśli karta wygaśnie lub otrzymasz nową kartę:

 • Numer karty i data ważności powiązane z numerem konta urządzenia powinny zostać uaktualnione automatycznie. 
 • Jeśli wystawca karty nie obsługuje uaktualnień, może być konieczne usunięcie karty i jej ponowne dodanie.

Jeśli urządzenie zaginie lub zostanie skradzione

Jeśli urządzenie zaginie lub zostanie skradzione, usługa Apple Pay ma funkcje bezpieczeństwa, które uniemożliwiają innym osobom korzystanie z tej usługi na Twoim urządzeniu.

 • Aby korzystać z usługi Apple Pay, należy autoryzować każdy zakup za pomocą funkcji Face ID, czytnika Touch ID lub kodu.
 • Na zegarku Apple Watch, na którym włączono funkcję Wykrywanie nadgarstka, musisz wprowadzić kod za każdym razem, gdy go zakładasz.
 • Możesz oznaczyć swoje urządzenie jako utracone, co spowoduje automatyczne wyłączenie usługi Apple Pay na tym urządzeniu.
 • Możesz również zadzwonić do swojego wystawcy i poprosić o tymczasowe zawieszenie lub usunięcie kart dodanych do usługi Apple Pay.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: