Zarządzanie kartami używanymi w usłudze Apple Pay

Po dodaniu kart do aplikacji Wallet można zmienić domyślną kartę, uaktualnić informacje lub usunąć kartę.1

Zarządzanie kartami różni się w zależności od używanego urządzenia.2

Zmienianie karty domyślnej

Pierwsza karta dodana do aplikacji Wallet automatycznie staje się kartą domyślną. Jeśli chcesz dodać więcej kart i zmienić kartę domyślną, wykonaj poniższe czynności.

Telefon iPhone lub iPad

Domyślna karta Apple Pay na telefonie iPhone lub iPadzie

Ikona aplikacji Wallet
Na telefonie iPhone lub iPadzie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wallet i Apple Pay i przewiń w dół do pozycji Wartości domyślne transakcji. Stuknij opcję Domyślna karta, a następnie wybierz nową kartę.

Na telefonie iPhone możesz też otworzyć aplikację Wallet, dotknąć i przytrzymać kartę, a następnie przeciągnąć ją na wierzch pozostałych kart.

 

Apple Watch

Domyślna karta Apple Pay dla zegarka Apple Watch

Ikona aplikacji Apple Watch
Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij kolejno opcje Wallet i Apple Pay > Domyślna karta i wybierz nową kartę.

 

Modele komputera Mac z czytnikiem Touch ID

Wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Wallet i Apple Pay. W menu rozwijanym Domyślna karta wybierz nową kartę.

Domyślna karta Apple Pay na modelach komputera Mac

Płatności P2P w usługach Apple Pay i Apple Pay Cash nie są dostępne w systemie macOS.3

 

Uaktualnianie informacji rozliczeniowych i danych kontaktowych

Dowiedz się, jak uaktualnić informacje rozliczeniowe i adres wysyłki dla kart używanych w usłudze Apple Pay.

Telefon iPhone lub iPad

  • Aby zmienić informacje rozliczeniowe, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wallet i Apple Pay, stuknij kartę, a następnie informację, którą chcesz uaktualnić.
  • Aby uaktualnić adres e-mail, numer telefonu lub adres wysyłki, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wallet i Apple Pay, a następnie wybierz informację, którą chcesz uaktualnić.

Modele komputera Mac z czytnikiem Touch ID

  • Aby zmienić informacje rozliczeniowe, wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Wallet i Apple Pay, kliknij kartę, a następnie kliknij menu rozwijane Adres płatnika.
  • Aby uaktualnić adres e-mail, numer telefonu lub adres wysyłki, wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Wallet i Apple Pay, a następnie kliknij opcję Kontakt i wysyłka.

Choć nie możesz zmienić numeru karty ani daty ważności, to informacje te powinny zostać automatycznie uaktualnione w momencie otrzymania nowej karty. Jeśli wystawca karty nie obsługuje uaktualnień, może być konieczne usunięcie karty i jej ponowne dodanie.

Usuwanie karty

W razie potrzeby możesz usunąć kartę z urządzenia. W przypadku usługi Apple Pay Cash3 użyj tej procedury, aby zamknąć konto Apple Pay Cash lub wyłączyć usługę Apple Pay Cash na konkretnym urządzeniu

Telefon iPhone lub iPad

Usuwanie karty na telefonie iPhone lub iPadzie

Ikona aplikacji Wallet
Aby usunąć kartę z telefonu iPhone lub iPada, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wallet i Apple Pay, stuknij kartę, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij opcję Usuń kartę.

Możesz też otworzyć aplikację Wallet, stuknąć kartę, stuknąć ikonę ikona Więcej, a następnie stuknąć opcję Usuń kartę.

 

Apple Watch

Usuwanie karty z zegarka Apple Watch

Ikona aplikacji Apple Watch
Aby usunąć kartę z zegarka Apple Watch, na telefonie iPhone otwórz aplikację Watch, przejdź do karty Mój zegarek, przewiń w dół, stuknij opcję Wallet i Apple Pay, stuknij wybraną kartę, a następnie stuknij opcję Usuń kartę.

Możesz też stuknąć aplikację Wallet na ekranie początkowym zegarka Apple Watch, stuknąć kartę, mocno ją nacisnąć i stuknąć opcję Usuń.

 

Modele komputera Mac z czytnikiem Touch ID

Aby usunąć kartę z komputera Mac, wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Wallet i Apple Pay, kliknij kartę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij znak minusa (-) w celu usunięcia karty.

Usuwanie karty z modeli komputera Mac

Zarządzanie kartami sklepowymi i lojalnościowymi

Po włączeniu opcji Automatyczny wybór na karcie sklepowej karta ta zostanie wyświetlona zamiast karty domyślnej podczas dokonywania płatności w powiązanym sklepie. Po włączeniu opcji Automatyczny wybór na karcie lojalnościowej zawarte na niej informacje zostaną wyświetlone w powiązanym sklepie podczas korzystania z usługi Apple Pay.

Po dodaniu karty sklepowej lub lojalnościowej do aplikacji Wallet może zostać wyświetlone pytanie, czy karta ma być automatycznie wybierana. Aby włączyć lub wyłączyć opcję Automatyczny wybór:

  1. Otwórz aplikację Wallet.
  2. Stuknij kartę sklepową lub lojalnościową.
  3. Stuknij ikonę ikona Więcej, a następnie włącz lub wyłącz opcję Automatyczny wybór.

Pomoc w przypadku zgubienia bądź kradzieży urządzenia

Aby korzystać z usługi Apple Pay, musisz autoryzować każdy zakup opłacany kartą kredytową, debetową lub przedpłaconą za pomocą funkcji Face ID, Touch ID lub kodu. Na zegarku Apple Watch, na którym włączono funkcję Wykrywanie nadgarstka, musisz wprowadzić kod za każdym razem, gdy go zakładasz. Te funkcje pomagają zapobiec użyciu usługi Apple Pay przez inne osoby na Twoim telefonie iPhone, iPadzie, zegarku Apple Watch lub komputerze Mac.

Przejdź do strony konta Apple ID lub użyj funkcji Znajdź mój iPhone, aby tymczasowo zawiesić lub trwale usunąć możliwość płacenia usługą Apple Pay na tym urządzeniu. Zaloguj się na stronie konta Apple ID i kliknij urządzenie. Po pojawieniu się informacji przejdź do sekcji Apple Pay i kliknij opcję Usuń lub Usuń wszystkie. Twoje karty zostaną tymczasowo zawieszone lub usunięte z usługi Apple Pay, nawet jeśli urządzenie jest poza siecią i nie jest połączone z siecią komórkową albo siecią Wi-Fi.

Możesz również zadzwonić do swojego wystawcy i poprosić o tymczasowe zawieszenie lub usunięcie kart dodanych do usługi Apple Pay. Dowiedz się więcej o tym, co zrobić, gdy zgubisz telefon iPhone lub zostanie on skradziony.

  1. Dowiedz się, w jakich krajach i regionach jest dostępna usługa Apple Pay.
  2. W Chinach usługa Apple Pay nie jest dostępna na modelach komputera Mac z czytnikiem Touch ID.
  3. Wysyłanie i przyjmowanie środków pieniężnych za pomocą usług Apple Pay i Apple Pay Cash obsługuje bank Green Dot Bank (członek agencji FDIC). Ta funkcja jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych. Dowiedz się więcej na temat warunków.
Data publikacji: