Jeśli nagranie XAVC-S z kamery Sony jest puste w aplikacji iMovie na komputer Mac

Jeśli nagranie XAVC-S z kamery Sony wygląda na puste lub czarne podczas odtwarzania w aplikacji iMovie na komputer Mac, upewnij się, że aplikacja iMovie jest aktualna. Następnie ponownie zaimportuj odpowiednie klipy z kamery.

Filmy zaimportowane z niektórych kamer Sony mogą być widoczne w aplikacji iMovie na komputer Mac jako ogólne miniatury. Mogą też być odtwarzane jako pusty albo czarny obraz bez dźwięku. Dzieje się tak niekiedy w przypadku nagrań o 100 lub 120 klatkach na sekundę. Aby korzystać z filmów tego typu, wyszukaj uaktualnienia aplikacji iMovie, a następnie ponownie zaimportuj te same klipy z kamery w ramach nowego wydarzenia.

Sprawdzanie dostępności uaktualnień aplikacji iMovie

Wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że korzystasz z aplikacji iMovie lub nowszej.

  1. Otwórz aplikację iMovie.
  2. Wybierz kolejno opcje iMovie > iMovie, aby sprawdzić wersję używanej aplikacji iMovie.

Jeśli korzystasz ze starszej wersji aplikacji iMovie 10, uaktualnij ją przy użyciu okienka Uaktualnienia w sklepie Mac App Store.

Ponowne importowanie nagrań

Jeśli korzystasz z aplikacji iMovie 10.1 lub nowszej, możesz ponownie zaimportować nagrania o 100 lub 120 klatkach na sekundę, a będą one prawidłowo odtwarzane. 

  1. Podłącz urządzenie do komputera Mac.
  2. Kliknij przycisk Importuj na pasku narzędzi, aby otworzyć okno Importowanie.Jeśli nie widać przycisku Importuj, kliknij przycisk Multimedia na pasku narzędzi, a następnie kliknij przycisk Importuj.
  3. Wybierz opcję Importuj do: Nowe wydarzenie. 
  4. Wpisz nazwę nowego wydarzenia i kliknij przycisk OK.
  5. Przytrzymując klawisz Command, kliknij wszystkie klipy, które chcesz zaimportować. Następnie kliknij opcję Importuj zaznaczone lub Importuj wszystko.

Okno Importowanie zostanie zamknięte i klipy pojawią się w wydarzeniu. Ponownie zaimportowane nagrania powinny być teraz odtwarzane bez pustych i czarnych klatek.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: