Ikony statusu i symbole na zegarku Apple Watch

Poznaj ikony i przyciski, które możesz zobaczyć u góry zegarka Apple Watch oraz w centrum sterowania.

ikona zielonej błyskawicy   

Trwa ładowanie zegarka Apple Watch.

ikona samolotu   

Tryb Samolot jest włączony. Funkcje bezprzewodowe są wyłączone, dopóki nie wyłączysz tego ustawienia. Możesz nadal korzystać z innych funkcji zegarka. Po wyłączeniu na zegarku trybu Samolot będzie on działał nadal na telefonie iPhone.

ikona księżyca   

Tryb Nie przeszkadzać jest włączony. Kiedy ten tryb jest włączony, połączenia i powiadomienia nie aktywują dzwonka ani nie powodują podświetlenia ekranu. Alarmy będą nadal odtwarzane. Jeśli skonfigurujesz inny tryb skupienia na telefonie iPhone — na przykład tryb skupienia przeznaczony na czas pracy — ta ikona pojawia się, gdy tryb skupienia jest aktywny.

ikona trybu kina

Tryb kina jest włączony. Tryb cichy też jest włączony. Ekran pozostaje ciemny, dopóki go nie stukniesz, nie wciśniesz dowolnego przycisku lub nie obrócisz pokrętła Digital Crown. W tym trybie ekran pozostaje ciemny nawet wtedy, gdy używasz funkcji Zawsze włączone. Aby wyłączyć tryb kina, otwórz centrum sterowania i stuknij ikonę.

ikona Wi-Fi

Gdy zegarek Apple Watch połączony jest z siecią Wi-Fi zamiast z telefonem iPhone, w centrum sterowania wyświetlana jest ikona Wi-Fi.

Zegarek Apple Watch (GPS + Cellular) jest połączony z siecią komórkową. Liczba pasków pokazuje siłę sygnału. 

Zegarek Apple Watch nie jest połączony z telefonem iPhone. Przysuń urządzenia bliżej siebie lub wyłącz tryb Samolot.

ikona czerwonego znaku x

Zegarek Apple Watch (GPS + Cellular) utracił połączenie z siecią komórkową.

 

Funkcja Blokada wodna jest włączona i ekran nie reaguje na stuknięcia. Obróć pokrętło Digital Crown, aby odblokować zegarek Apple Watch. Ikona kropli wody wyświetlana jest tylko na zegarkach Apple Watch Series 2 i nowszych oraz Apple Watch SE. Zegarki Apple Watch Series 1 i Apple Watch (1. generacji) nie nadają się do pływania. Dowiedz się więcej o wodoodporności zegarka Apple Watch.

Nadeszło powiadomienie. Przeciągnij palcem w dół na tarczy zegarka, aby je odczytać.

ikona strzałki

Aplikacja na zegarku Apple Watch korzystała z usług lokalizacji. 

Ikona kłódki

Zegarek Apple Watch jest zablokowany. Stuknij, aby wprowadzić kod.

Ikona snu

Zegarek Apple Watch jest w trybie Sen. Aby wyjść z trybu Sen, przesuń palcem w górę do centrum sterowania i stuknij ikonę Sen. Jeśli skonfigurujesz inny tryb skupienia na telefonie iPhone — na przykład tryb skupienia przeznaczony na czas pracy — ta ikona pojawia się, gdy tryb skupienia jest aktywny.

Ikony aktywnych aplikacji

Na zegarku Apple Watch z systemem watchOS 5 lub nowszym u góry tarczy zegarka widać aktywne aplikacje, np. Walkie-Talkie ikona aplikacji Walkie-Talkie lub Telefon. Stuknij ikonę w celu otwarcia aplikacji. Przykład: jeśli uzyskujesz wskazówki dojazdu w aplikacji Mapy ikona aplikacji Mapy, u góry ekranu wyświetlona zostanie ikona. 

 

Ta ikona pojawia się podczas korzystania z aplikacji Trening. Jeśli po zakończeniu treningu nadal widzisz ikonę treningu , ponownie uruchom zegarek.

Stuknij, aby otworzyć aplikację Walkie-Talkie, dzięki której możesz błyskawicznie skontaktować się ze znajomymi. 

 

Ikona Odtwarzanie

Podczas odtwarzania dźwięku u góry ekranu widoczna jest ikona Odtwarzanie.

 

Pojawia się, gdy korzystasz z aplikacji innej firmy. Jeśli po zakończeniu poruszania się po aplikacji nadal widzisz ikonę nawigacji , ponownie uruchom zegarek.

W systemie watchOS 7 i nowszych ikona mikrofonu  oznacza, że zegarek Apple Watch używa mikrofonu. Pojawia się ona, gdy rozmawiasz z Siri, nagrywasz notatkę głosową lub używasz aplikacji, która aktywuje mikrofon, na przykład Mycie rąk czy Walkie-Talkie.

Jeśli próbujesz ponownie zestawić w parę zegarek Apple Watch oraz telefon iPhone i w aplikacji Apple Watch wyświetlany jest monit o stuknięcie przycisku informacji, musisz ponownie połączyć urządzenia. Ręczne zestawienie urządzeń w parę nie powoduje ich ponownego połączenia. 

Data publikacji: