Ikony stanu i symbole na zegarku Apple Watch

Dowiedz się, co oznaczają ikony stanu wyświetlane u góry ekranu. 

ikona zielonej błyskawicy   

Trwa ładowanie zegarka Apple Watch.

ikona samolotu   

Tryb Samolot jest włączony. Funkcje bezprzewodowe są wyłączone, dopóki nie wyłączysz tego ustawienia. Możesz nadal korzystać z innych funkcji zegarka. Po wyłączeniu na zegarku trybu Samolot będzie on działał nadal na telefonie iPhone.

ikona księżyca   

Włączony jest tryb Nie przeszkadzać. Kiedy ten tryb jest włączony, połączenia i powiadomienia nie aktywują dzwonka ani nie powodują podświetlenia ekranu. Alarmy wybrzmiewają. 

ikona trybu kina

Tryb kina jest włączony. Tryb cichy jest włączony. Ekran pozostaje ciemny, dopóki go nie stukniesz lub nie naciśniesz dowolnego przycisku.1 Aby go wyłączyć, otwórz Centrum sterowania i stuknij ikonę.

ikona Wi-Fi

Gdy zegarek Apple Watch jest połączony z siecią Wi-Fi, zamiast z telefonem iPhone, w centrum sterowania jest wyświetlana ikona ikona Wi-Fi.

ikona zielonych kropek

Zegarek Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) lub Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) ma połączenie z siecią komórkową. Liczba kropek pokazuje siłę sygnału. 

ikona braku połączenia z telefonem

Zegarek Apple Watch nie jest połączony z telefonem iPhone. Przysuń urządzenia bliżej siebie lub wyłącz tryb Samolot.

ikona czerwonego znaku x

Zegarek Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) lub Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) utracił połączenie z siecią komórkową.

 

ikona kropli wody

Funkcja Blokada wodna jest włączona i ekran nie reaguje na stuknięcia. Obróć pokrętło Digital Crown, aby odblokować zegarek Apple Watch.

ikona czerwonej kropki

Nadeszło powiadomienie. Przeciągnij palcem w dół na tarczy zegarka, aby je odczytać.

ikona Bluetooth

Stuknij ikonę ikona Bluetooth, aby przełączać wyjście audio między połączonymi w parę zestawami słuchawkowymi, głośnikami i akcesoriami Bluetooth.

ikona strzałki

Aplikacja na zegarku Apple Watch korzystała z usług lokalizacji. 

Ikona kłódki

Zegarek Apple Watch jest zablokowany. Stuknij, aby wprowadzić kod.

Ikony aktywnych aplikacji

Na zegarku Apple Watch z systemem watchOS 5 u góry tarczy zegarka widać aktywne aplikacje, np. Walkie-Talkie ikona aplikacji Walkie-Talkie lub Telefon . Stuknij ikonę w celu otwarcia aplikacji. Przykład: jeśli uzyskujesz wskazówki dojazdu w aplikacji Mapy ikona aplikacji Mapy, u góry ekranu wyświetlona zostanie ikona. 

 

Ta ikona pojawia się podczas korzystania z aplikacji Trening. Jeśli nadal widzisz ikonę ikona treningu po zakończeniu treningu, ponownie uruchom zegarek.

Stuknij pozycję, aby otworzyć aplikację Walkie-Talkie umożliwiającą natychmiastowy kontakt ze znajomymi. 

 

Ikona Odtwarzanie

Podczas odtwarzania dźwięku ikona ikona Odtwarzanie widoczna jest u góry ekranu.

 

Ta ikona pojawia się podczas poruszania się po aplikacji od deweloperów innych niż Apple. Jeśli nadal widzisz ikonę  po zakończeniu poruszania się po aplikacji, ponownie uruchom zegarek.

Jeśli próbujesz ponownie zestawić w parę zegarek Apple Watch oraz telefon iPhone i w aplikacji Apple Watch jest wyświetlany monit o stuknięcie ikony Ikona informacji, musisz ponownie połączyć urządzenia. Ręczne zestawienie urządzeń w parę nie powoduje ich ponownego połączenia. 

  1. Zegarek Apple Watch Series 2 lub nowszy możesz też wybudzać, obracając pokrętło Digital Crown.
  2. Ikona ikona kropli wody jest wyświetlana tylko na zegarkach Apple Watch Series 2 i nowszych. Zegarki Apple Watch Series 1 i Apple Watch (1. generacji) nie nadają się do pływania. Dowiedz się więcej o wodoodporności zegarka Apple Watch.
Data publikacji: