Używanie funkcji VoiceOver na urządzeniu Apple TV

Funkcja VoiceOver umożliwia sterowanie urządzeniem Apple TV bez patrzenia na ekran. Za pomocą prostych gestów na powierzchni Touch pilota Siri Remote* możesz poruszać się po ekranie, a poszczególne opcje będą odczytywane na głos przez funkcję VoiceOver.

Kiedy zaznaczysz element na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD, funkcja VoiceOver odczyta jego nazwę i cały powiązany tekst. Po krótkiej chwili funkcja VoiceOver odczyta wszelkie pozostałe elementy tekstu widoczne na ekranie, takie jak opis filmu lub obsada. Dowiedz się, w jaki sposób włączyć funkcję VoiceOver

Sterowanie urządzeniem Apple TV za pomocą pokrętła funkcji VoiceOver

Wykonaj ruch obracania dwoma palcami wokół punktu na powierzchni Touch pilota Siri Remote lub Apple TV Remote*, aby otworzyć pokrętło funkcji VoiceOver, które zawiera dodatkowe elementy sterujące. Dostępne elementy sterujące pokrętła zmieniają się w zależności od tego, gdzie się znajdujesz.

Poruszanie się po ekranie

Aby odczytywać elementy widoczne na ekranie, możesz korzystać z dwóch różnych trybów: Nawigacja i Eksploruj.

Nawigacja jest trybem domyślnym, który akceptuje standardowe gesty. 

 • Przechodzenie pomiędzy elementami: przesuń palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
 • Wybieranie poprzedniego lub następnego elementu sterującego pokrętła: obróć dwoma palcami w lewo lub w prawo.
 • Dostosowanie elementu sterującego pokrętła: przesuń w górę lub w dół. Na przykład aby dostosować prędkość mowy, obracaj dwoma palcami, aż wybrany zostanie element sterujący prędkością mowy pokrętła VoiceOver. Następnie przesuń w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość mowy.
 • Odczytywanie bieżącego elementu tekstowego, a następnie kontynuowanie do dołu ekranu: przesuń w dół dwoma palcami.
 • Odczytywanie elementów na ekranie od początku: przesuń w górę dwoma palcami lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj.
 • Wstrzymywanie mówienia: stuknij raz dwoma palcami. Stuknij ponownie dwoma palcami, aby wznowić lub wybrać inny element.
 • Odczytywanie bieżącego elementu tekstowego na ekranie, następnie kontynuowanie do zatrzymania: umieść jeden palec po lewej stronie powierzchni dotykowej, a następnie przeciągnij palec w prawo. Funkcja VoiceOver odczyta każdy element widoczny na ekranie do momentu podniesienia palca.

Tryb Eksploruj pozwala na usłyszenie dodatkowej zawartości na ekranie. Na przykład otwórz film w aplikacji Filmy i ustaw pokrętło w trybie Eksploruj, a następnie przesuń palcem w dół lub w górę. Funkcja VoiceOver przełączy się pomiędzy tekstami na ekranie. Wystarczy przeciągnąć palcem po powierzchni dotykowej, aby usłyszeć każdy wybrany element menu.

Wybieranie własnej czynności pokrętła

Aby wykonać własną czynność pokrętła, obracaj dwoma palcami, aż wybrana zostanie pozycja Własne czynności. Przesuń w dół lub w górę, aby usłyszeć poszczególne własne czynności, a następnie kliknij powierzchnię Touch, aby wykonać czynność.    

Korzystanie z funkcji DirectTouch

Funkcja DirectTouch pozwala na dostosowanie powierzchni dotykowej na pilocie, tak aby możliwe było dostosowanie gestów standardowych. Dowiedz się, jak działają poszczególne ustawienia poniżej.

Klawiatury

 • Funkcja DirectTouch wyłączona: przesuwając w lewo lub w prawo, zaznaczasz jeden znak na raz.
 • Funkcja DirectTouch włączona: w zależności od szybkości przesuwania możesz pominąć wiele znaków za pomocą jednego przesunięcia.

Listy

 • Funkcja DirectTouch wyłączona: przesuwając w lewo lub w prawo, zaznaczasz jeden element na raz.
 • Funkcja DirectTouch włączona: w zależności od szybkości przesuwania, możesz pominąć wiele elementów za pomocą jednego przesunięcia.

Aplikacje oparte na gestach

 • Funkcja DirectTouch wyłączona: przesuń w prawo i w lewo, aby spróbować zaznaczyć jeden element na raz. Jeśli w aplikacji nie ma żadnych elementów (np. w grze), możesz niczego nie zaznaczyć.
 • Funkcja DirectTouch włączona: działanie gestów zależy od ustawień aplikacji. Na przykład w grze przesuwanie może służyć do poruszania postacią.

Odczytywanie podpowiedzi

Funkcja VoiceOver będzie odczytywała podpowiedzi dla każdego elementu, jeśli wybrany element nie jest częścią wcześniej odczytanej podpowiedzi. Aby ponownie usłyszeć podpowiedź, przesuń w górę dwoma palcami lub przytrzymaj przycisk Odtwarzaj. 

* Dostępność funkcji Siri różni się w zależności od kraju lub regionu i języka. Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Data publikacji: