Odtwarzanie poprzednich wersji dokumentów pakietu iWork

Jeśli masz włączoną usługę iCloud Drive w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote, wersje dokumentów, nad którymi pracujesz na wszystkich swoich urządzeniach, są okresowo zachowywane. Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać poprzednią wersję dokumentu aplikacji Pages, Numbers lub Keynote.

Upewnij się, że usługa iCloud Drive jest włączona w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia [Twoje imię i nazwisko], iCloud, a następnie włącz usługę iCloud Drive. Upewnij się, że aplikacje Pages, Numbers i Keynote są włączone.
 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Menu Apple () > Preferencje systemowe, kliknij pozycję iCloud, a następnie kliknij przycisk Opcje obok pozycji iCloud Drive. Upewnij się, że aplikacje Pages, Numbers i Keynote są zaznaczone, a następnie kliknij przycisk Gotowe. 

Jeśli nie masz włączonej usługi iCloud Drive, nadal możesz wyświetlać poprzednie wersje dokumentu na komputerze Mac, ale zobaczysz tylko zmiany wprowadzane na tym komputerze.

Telefon iPhone wyświetlający historię wersji

Odtwarzanie dokumentu na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Stuknij przycisk Przeglądaj w menedżerze dokumentów, a następnie stuknij opcję iCloud Drive w menu Przeglądaj. 
 2. Stuknij opcję Wybierz, a następnie stuknij dokument, które chcesz odtworzyć. Pojawi się na nim znacznik wyboru. 
 3. Na telefonie iPhone i iPodzie touch stuknij ikonę . Na iPadzie stuknij opcję Wersje.
 4. Wybierz wersję dokumentu, którą chcesz wyświetlić.
 5. Aby zobaczyć wybraną wersję, stuknij opcję Podgląd. Możesz wyszukiwać tekst oraz kopiować tekst i elementy z poprzedniej wersji, ale nie możesz edytować dokumentu w trybie podglądu.
 6. Jeśli chcesz odtworzyć ten dokument, stuknij opcję Odtwórz. Jeśli nie chcesz odtwarzać tej wersji, a jedynie zachować ją w osobnym pliku, stuknij opcję Zachowaj kopię. Aby wrócić do bieżącej wersji, stuknij opcję Zamknij.

Wybrana wersja zastąpi dany dokument. Aby cofnąć te zmiany lub odtworzyć inną wersję dokumentu, powtórz powyższe czynności.


Odtwarzanie dokumentu na komputerze Mac

 1. Otwórz plik, który chcesz odtworzyć.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Przywróć do > Przeglądaj wszystkie wersje.
 3. Użyj strzałek po prawej stronie, aby przewijać poprzednie wersje dokumentu. Na linii czasowej znajdującej się w prawej części ekranu możesz sprawdzić, kiedy powstała wersja. Kliknij wybraną wersję i przewiń, aby zapoznać się z dokumentem.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli chcesz odtworzyć ten dokument, kliknij opcję Odtwórz.
  • Jeśli nie chcesz odtworzyć tej wersji, a jedynie zachować ją w osobnym pliku, przytrzymaj klawisz Option na klawiaturze, a następnie kliknij przycisk Odtwórz kopię. Aplikacja otworzy kopię tej wersji w nowym oknie.
  • Aby wrócić do bieżącej wersji, kliknij opcję Gotowe.

Wybrana wersja zastąpi dany dokument. Aby cofnąć te zmiany lub odtworzyć inną wersję dokumentu, powtórz powyższe czynności.

Komputer Mac wyświetlający obrazy motocykla, każdy z innym kolorem banera

Odtwarzanie dokumentu z aplikacji iWork dla iCloud

Aby pracować na starszej wersji dokumentu w witrynie iCloud.com, wykonaj poniższe czynności w przeglądarce internetowej na komputerze Mac lub PC.

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud.com.
 2. Kliknij ikonę aplikacji Pages, Numbers lub Keynote.
 3. Otwórz dokument.
 4. Kliknij ikonę i wybierz opcję Przeglądaj wszystkie wersje.
 5. Aby zobaczyć poprzednią wersję, wybierz ją z listy i kliknij opcję Podgląd. Usługa iCloud otworzy nową kartę lub okno przeglądarki z podglądem wybranego dokumentu.
 6. Jeśli chcesz odtworzyć ten dokument, kliknij opcję Odtwórz. Jeśli nie chcesz odtwarzać tej wersji, a jedynie zachować ją w osobnym pliku, wybierz opcję Podgląd, a następnie  > Pobierz kopię. Jeśli nie chcesz użyć tej wersji, zamknij kartę lub okno przeglądarki.

Wybrana wersja zastąpi dany dokument. Aby cofnąć te zmiany lub odtworzyć inną wersję dokumentu, powtórz powyższe czynności.

Więcej informacji

Jeśli dokument jest udostępniany, osoby z uprawnieniem do edycji mogą kopiować i odtwarzać jedynie wersje utworzone po udostępnieniu dokumentu. 

Gdy zabezpieczysz dokument hasłem lub zmienisz istniejące hasło, dotyczy to wyłącznie bieżącej lub późniejszych wersji dokumentu.

Jeśli dokument jest udostępniany, a chcesz uniemożliwić innym odtwarzanie jego niechronionej wersji lub wersji ze starszym hasłem, przestań udostępniać dokument, zabezpiecz go unikatowym hasłem, a następnie udostępnij ponownie.

Przeniesienie dokumentu poza powiązany folder aplikacji (na przykład na najwyższy poziom folderu iCloud Drive) może uniemożliwić odtworzenie jego poprzedniej wersji. Może to również uniemożliwić innym użytkownikom wyświetlanie i edytowanie tego dokumentu, jeśli udostępniasz go z usługi iCloud.

Data publikacji: