Sprawdzanie stanu biblioteki w aplikacji Zdjęcia dla systemu macOS

Aplikacja Zdjęcia dla systemu macOS udostępnia szczegółowe informacje o bibliotece zdjęć, takie jak liczba zdjęć i nagrań wideo, termin ostatniego uaktualnienia biblioteki za pomocą biblioteki zdjęć iCloud oraz wiele innych.

Znajdowanie informacji o stanie biblioteki

Stan biblioteki jest wyświetlany u dołu widoku Zdjęcia, pod najnowszymi obrazami. Aby przejść do widoku Zdjęcia, kliknij kartę Zdjęcia u góry okna lub na pasku bocznym (jeśli jest wyświetlany).

Jakie informacje dotyczące stanu biblioteki są wyświetlane?

Górny wiersz stanu biblioteki zawsze wyświetla liczbę zdjęć i nagrań wideo zawartych w bibliotece.

Dolny wiersz jest widoczny tylko wtedy, gdy masz włączoną bibliotekę zdjęć iCloud. Wyświetla on porównanie biblioteki zdjęć na komputerze Mac z zawartością biblioteki zdjęć iCloud.

Ostatnio uaktualnione

Pierwsza część („Uaktualnione przed chwilą”) informuje, kiedy biblioteka na komputerze Mac została ostatnio uaktualniona za pomocą biblioteki zdjęć iCloud.

Rzeczy tylko na tym Macu

Druga część („3 rzeczy tylko na tym Macu”) jest wyświetlana, jeśli w bibliotece na komputerze Mac istnieją zdjęcia lub nagrania wideo „z odwołaniem”. Elementy z odwołaniem nie są przesyłane do biblioteki zdjęć iCloud ani nie są dostępne na innych urządzeniach. Jeśli chcesz je uwzględnić w bibliotece zdjęć iCloud, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nowy album inteligentny, wybierając kolejno opcje Plik > Nowy album inteligentny.
 2. Nadaj albumowi inteligentnemu nazwę „Z odwołaniem” i ustaw dla trzech menu podręcznych wartości Zdjęcie – jest – z odwołaniem.
 3. Wybierz pozycję „Z odwołaniem” na lewym pasku bocznym. Jeśli pasek boczny nie jest wyświetlany, wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż pasek boczny.
 4. Naciśnij klawisze Command+A, aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia w albumie inteligentnym, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Konsoliduj.

Dzięki temu zdjęcia z odwołaniem znajdą się w Twojej bibliotece Zdjęcia i zostaną uaktualnione w bibliotece zdjęć iCloud.

Nie można wysłać

Trzecia część („Nie można wysłać 2 rzeczy”) jest wyświetlana, jeśli na komputerze Mac istnieją zdjęcia lub nagrania wideo, których nie można wysłać do biblioteki zdjęć iCloud. Poniższa procedura może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Wszelkie zmiany i słowa kluczowe zastosowane do zdjęć zostaną utracone w tym procesie:

 1. Utwórz nowy album inteligentny, wybierając kolejno opcje Plik > Nowy album inteligentny.
 2. Nadaj albumowi inteligentnemu nazwę „Nie można wysłać” i ustaw dla trzech menu podręcznych wartości Zdjęcie – jest – nie można wysłać do biblioteki zdjęć iCloud.
 3. Wybierz pozycję „Nie można wysłać” na lewym pasku bocznym. Jeśli pasek boczny nie jest wyświetlany, wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż pasek boczny.
 4. Naciśnij klawisze Command+A, aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia w albumie inteligentnym, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj > Eksportuj niezmodyfikowany oryginał: (#) zdjęć.
 5. W wyświetlanych oknach dialogowych wybierz format nazwy pliku i lokalizację eksportowanych zdjęć.
 6. Kiedy zdjęcia zostaną wyeksportowane, upewnij się, że w albumie inteligentnym nadal są zaznaczone wszystkie zdjęcia. Następnie kliknij jedno ze zdjęć prawym przyciskiem myszy lub kliknij je z naciśniętym klawiszem Control i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń zdjęcia (#).
 7. Zaimportuj zdjęcia z powrotem do swojej biblioteki, wybierając kolejno opcje Plik > Importuj i znajdując zdjęcia w lokalizacji wybranej w kroku 5.

Kiedy wykonasz te działania, w obszarze stanu biblioteki będzie widać postęp wysyłania zaimportowanych właśnie zdjęć do biblioteki zdjęć iCloud.

Data publikacji: