Pasek statusu w aplikacji Zdjęcia dla systemu macOS

Aplikacja Zdjęcia dla systemu macOS udostępnia szczegółowe informacje o bibliotece zdjęć, takie jak liczba zdjęć i nagrań wideo, termin ostatniego uaktualnienia biblioteki za pomocą usługi Zdjęcia iCloud oraz wiele innych.

Znajdowanie paska statusu

Aby zobaczyć, ile zdjęć i nagrań wideo znajduje się w bibliotece, wybierz aplikację Zdjęcia, kliknij pozycję Momenty i przewiń do dołu. Jeśli masz włączoną usługę Zdjęcia iCloud, pasek statusu wyświetla również porównanie biblioteki zdjęć na komputerze Mac z zawartością usługi Zdjęcia iCloud. Jeśli przesyłasz zdjęcia do usługi Zdjęcia iCloud, możesz kliknąć opcję Wstrzymaj lub Wznów.

Zrzut ekranu przedstawiający pasek statusu znajdujący się na dole

Zarządzanie opcją Rzeczy tylko na tym Macu

Jeśli w bibliotece na komputerze Mac znajdują się powiązane zdjęcia lub nagrania wideo, na pasku statusu może być widoczny komunikat Rzeczy tylko na tym Macu. Powiązane rzeczy nie są przesyłane do usługi Zdjęcia iCloud i nie są dostępne na innych urządzeniach. Jeśli chcesz je uwzględnić w usłudze Zdjęcia iCloud, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje Plik > Nowy album inteligentny.
 2. Nadaj albumowi inteligentnemu nazwę „Z powiązaniem” i ustaw wartość Zdjęcie - jest - powiązane. Kliknij przycisk OK.
 3. Wybierz pozycję Z powiązaniem na lewym pasku bocznym.
 4. Naciśnij klawisze Command+A, aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia w albumie inteligentnym, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Konsoliduj.

Jeśli nie możesz przesłać zdjęć z komputera Mac

Jeśli na komputerze Mac istnieją zdjęcia lub nagrania wideo, których nie można wysłać do usługi Zdjęcia iCloud, wyświetlany jest komunikat Nie można wysłać [#] rzeczy. Poniższa procedura może pomóc w rozwiązaniu tego problemu, ale wszelkie zmiany i słowa kluczowe zastosowane do zdjęć zostaną utracone w tym procesie.

 1. Utwórz nowy album inteligentny, wybierając kolejno opcje Plik > Nowy album inteligentny.
 2. Nadaj albumowi inteligentnemu nazwę „Nie można wysłać” i ustaw dla trzech menu podręcznych wartości Zdjęcie – jest – nie można wysłać do usługi Zdjęcia iCloud.
  Zrzut ekranu przedstawiający pole, w którym można utworzyć nazwę nowego albumu inteligentnego
 3. Wybierz pozycję Nie można wysłać na lewym pasku bocznym.
 4. Naciśnij klawisze Command+A, aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia w albumie inteligentnym, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj > Eksportuj niezmodyfikowany oryginał: (#) zdjęć.
 5. W wyświetlanych oknach dialogowych wybierz format nazwy pliku i lokalizację eksportowanych zdjęć. Kliknij opcję Eksportuj, a następnie pozycję Eksportuj oryginały.
 6. Kiedy zdjęcia zostaną wyeksportowane, upewnij się, że w albumie inteligentnym nadal są zaznaczone wszystkie zdjęcia. Następnie kliknij jedno ze zdjęć prawym przyciskiem myszy lub kliknij je z naciśniętym klawiszem Control i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Usuń (#) zdjęcia.
 7. Kliknij opcję Usuń, a następnie przycisk OK.
 8.  Aby zaimportować zdjęcia z powrotem do biblioteki, wybierz kolejno opcje Plik > Importuj i znajdź zdjęcia w lokalizacji wybranej w kroku 5.
Data publikacji: