Sprawdzanie stanu biblioteki w aplikacji Zdjęcia dla systemu macOS

Aplikacja Zdjęcia oferuje przegląd statusu biblioteki zdjęć pokazujący liczbę zawartych w niej elementów, datę ostatniej aktualizacji przy użyciu usługi Zdjęcia iCloud i inne informacje.

Wyszukiwanie informacji o stanie biblioteki w aplikacji Zdjęcia

 1. Na pasku bocznym aplikacji Zdjęcia wybierz opcję Biblioteka.
 2. Na pasku narzędzi na górze okna kliknij opcję Wszystkie zdjęcia.
 3. Przewiń okno w dół, aby wyświetlić informacje o stanie biblioteki:
  • Liczba zdjęć i nagrań wideo w bibliotece
  • Liczba elementów (o ile jakiekolwiek istnieją), które są tylko na tym Macu i niedostępne na innych urządzeniach
  • Data ostatniej aktualizacji biblioteki przy użyciu usługi Zdjęcia iCloud oraz opcja Wstrzymaj albo Wznów, jeśli aktualizacje właśnie trwają.

Status biblioteki zdjęć

Jeśli widzisz opcję „Nie można wysłać”

Aplikacja Zdjęcia liczy każdy element, którego nie można wysłać do usługi Zdjęcia iCloud, jako „Nie można wysłać”. Te kroki mogą rozwiązać problem, ale wszelkie zmiany lub słowa kluczowe zastosowane do elementów, których dotyczy problem, zostaną utracone.

 1. Z paska menu w aplikacji Zdjęcia wybierz kolejno opcje Plik> Nowy album inteligentny.
 2. Nadaj albumowi inteligentnemu nazwę „Nie można wysłać” i ustaw trzy warunki: „Zdjęcie”, „to” oraz „rzecz, której nie można wysłać do Zdjęć iCloud”. Kliknij przycisk OK.
  Aplikacja Zdjęcia — opcje Utwórz album inteligentny
 3. Wybierz na pasku bocznym „Nie można wysłać”.
 4. Naciśnij Command+A, aby zaznaczyć wszystkie elementy w albumie, a następnie wybierz Plik > Eksport> Eksportuj niezmodyfikowany oryginał dla [liczba] zdjęć.
 5. W kolejnych oknach dialogowych kliknij polecenie Eksportuj, a następnie wybierz lokalizację zapisywania i kliknij polecenie Eksportuj oryginały.
 6. Po wyeksportowaniu elementów upewnij się, że wszystkie są nadal zaznaczone w albumie, i wybierz opcję Obraz > Usuń [liczba] zdjęć.
 7. Kliknij opcję Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Teraz zaimportuj zdjęcia z powrotem do swojej biblioteki: wybierz opcję Plik > Importuj, a następnie wybierz obrazy wyeksportowane w kroku 5.

Jeśli widzisz „Rzeczy tylko na tym Macu”

Jeśli aplikacja Zdjęcia została skonfigurowana tak, aby zezwalała na pliki powiązane, czyli zdjęcia i nagrania wideo przechowywane poza biblioteką, aplikacja Zdjęcia będzie je traktować jako „Rzeczy tylko na tym Macu.” Jeśli chcesz skonsolidować te elementy w bibliotece, aby można je było przesłać do usługi Zdjęcia iCloud i udostępnić innym urządzeniom, wykonaj następujące czynności:

 1. Z paska menu w aplikacji Zdjęcia wybierz kolejno opcje Plik> Nowy album inteligentny.
 2. Nazwij inteligentny album „Powiązane” i ustaw warunki na „Zdjęcie — jest — powiązane”. Kliknij przycisk OK.
 3. Wybierz na pasku bocznym album Powiązane.
 4. Naciśnij klawisze Command+A, aby zaznaczyć wszystkie elementy w albumie, a następnie wybierz opcję Plik > Konsoliduj.
Data publikacji: