Tryb gościa nie jest dostępny w przypadku niektórych konfiguracji IPv6 na urządzeniach AirPort

Aby korzystać z trybu gościa oraz IPv6 w tym samym czasie, może być konieczne dodanie wartości do ustawienia delegowanych prefiksów na urządzeniu AirPort Extreme, AirPort Express lub AirPort Time Capsule.

W zależności od konfiguracji protokołu IPv6 tryb sieci gościnnej może być niedostępny na urządzeniu AirPort:

 • Gdy określona długość prefiksu dla sieci LAN w przypadku manualnego routera lub trybu tunelu wynosi 64 bity, ta liczba bitów jest niewystarczająca na potrzeby korzystania z sieci gościnnej. W takich przypadkach sieć gościnna IPv6 jest niedostępna.
 • Jeśli nie ma delegowanego prefiksu, urządzenie AirPort domyślnie ustawia prefiks 64. To również uniemożliwia korzystanie z sieci gościnnej w protokole IPv6.

Można użyć narzędzia AirPort, aby zmienić prefiks IPv6 na 48 na urządzeniu AirPort. W ten sposób możliwe będzie korzystanie z IPv6 i sieci gościnnej jednocześnie.

 1. Zapytaj dostawcę sieci o ustawienia IPv6.
 2. Otwórz narzędzie AirPort, a następnie wybierz konfigurowane urządzenie AirPort. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło, wprowadź je.
 3. Kliknij lub stuknij opcję Internet, a następnie wybierz Opcje internetowe.
 4. W sekcji Konfiguruj IPv6 wybierz opcję Ręcznie.
 5. W sekcji Tryb IPv6 wybierz opcję Natywny lub Tunel, zgodnie z instrukcją dostawcy sieci.
 6. Wprowadź adres WAN IPv6, domyślną trasę i inne informacje otrzymane od dostawcy sieci. 
 7. Wprowadź adres /48 w polu Delegowany prefiks IPv6. Kliknij opcję Zapisz, a następnie kliknij opcję Aktualizuj, aby dokonać aktualizacji urządzenia AirPort.
   Panel Opcji internetowych w narzędziu AirPort
Data publikacji: