Jeśli po zaktualizowaniu systemu do wersji El Capitan nie są wykrywane niestandardowe dźwięki alarmów i przypomnień

Aby móc nadal używać niestandardowych dźwięków alarmów i przypomnień w aplikacjach takich jak Mail czy Kalendarz, być może musisz umieścić te dźwięki w innym katalogu.

Jeśli po zaktualizowaniu systemu OS X do wersji El Capitan aplikacja nie wykrywa niestandardowych dźwięków alarmów i przypomnień, umieść te dźwięki w podkatalogu Sounds swojego katalogu Biblioteka. W systemie El Capitan możesz użyć dowolnego z poniższych katalogów biblioteki:

  • Katalog Biblioteki na najwyższym poziomie dysku startowego.
  • Katalog Biblioteki w katalogu domowym. Aby przejść do tego katalogu, przytrzymaj klawisz Opcja i z paska menu wybierz kolejno opcje Idź > Biblioteka.

Jeśli nie masz w swoim katalogu Biblioteka podkatalogu Sounds, utwórz go, wybierając z menu Plik polecenie Nowy katalog. Nazwa katalogu musi się zaczynać od wielkiej litery S. W trakcie tworzenia katalogu lub przenoszenia do niego plików dźwiękowych możesz otrzymać monit o podanie hasła administratora.

Po zakończeniu przenoszenia plików uruchom komputer ponownie, otwórz aplikację i ponownie wybierz swoje niestandardowe dźwięki alarmów oraz przypomnień. Jeśli aplikacja wciąż nie wykrywa dźwięków, upewnij się, że pliki z dźwiękami mają format zgodny z daną aplikacją. Na przykład aplikacja Kalendarz obsługuje wyłącznie pliki audio w formacie AIFF.

Data publikacji: