Uproszczone wprowadzanie danych w aplikacji Numbers na telefon iPhone, iPada i iPoda touch

Aplikacja Numbers dla systemu iOS i iPadOS formatuje zawartość komórki na podstawie wprowadzanych danych. Dowiedz się, jak zmienić format i wprowadzać dane za pomocą klawiatury.

Aplikacja Numbers zawiera wiele różnych klawiatur ułatwiających dodawanie danych do arkuszy. Można również odwrócić telefon iPhone, iPada lub iPoda touch na bok, aby edytować w orientacji poziomej.

Gdy wprowadzisz dane, aplikacja Numbers automatycznie rozpozna dane wprowadzone w komórce i odpowiednio je sformatuje. Na przykład gdy wprowadzisz „$100”, aplikacja Numbers automatycznie ustawi dla komórki format waluty i użyje klawiatury numerycznej podczas edycji komórki. 

Jeśli chcesz zmienić format komórki, stuknij komórkę, którą chcesz edytować, stuknij przycisk Format , a następnie stuknij opcję Format. Stuknij format, który chcesz zastosować, lub stuknij przycisk Więcej informacji , aby wyświetlić szczegóły formatu.

Klawiatura tekstowa

Jest to domyślna klawiatura do wprowadzania wyrazów, liczb, dat itp. Na iPadzie* liczby i inne znaki możesz też wprowadzać za pomocą klawiszy gestów. Aby szybko wprowadzić liczbę lub symbol, przeciągnij w dół po klawiszu, a następnie podnieś palec.


Klawiatura numeryczna

Stuknij przycisk klawiatury numerycznej , aby wprowadzić liczby, waluty i ułamki. Za pomocą tej klawiatury można również dodać ocenę w gwiazdkach, pole zaznaczenia lub wprowadzić cyfry w formacie notacji naukowej.


Klawiatury daty, czasu i czasu trwania

Stuknij przycisk klawiatury daty i czasu , a następnie stuknij przycisk Data i czas lub Czas trwania, aby użyć klawiatur do szybkiego wprowadzania wartości dat i czasu. Za pomocą przycisków - i + znajdujących się nad klawiaturą możesz zmieniać istniejące wartości czasu.


Klawiatura formuł

Za pomocą klawiatury formuł możesz dodawać funkcje, numery i symbole do formuł. Jeśli klawiatura nie jest widoczna, stuknij przycisk Pokaż klawiaturę , a następnie stuknij przycisk klawiatury formuły , aby rozpocząć edycję formuły. Aby szybko wprowadzić liczbę lub symbol na iPadzie* , przeciągnij w dół po klawiszu i podnieś palec lub przełącz się na klawiaturę numeryczną na telefonie iPhone. Symbol możesz też wprowadzić, stukając przycisk symbolu nad klawiaturą.

* Ta funkcja może nie być dostępna na wszystkich modelach iPada.

Data publikacji: