Poznaj uproszczone wprowadzanie danych w aplikacji Numbers dla iOS

Aplikacja Numbers dla iOS formatuje zawartość komórki na podstawie wprowadzanych danych. Dowiedz się, jak zmienić format i wprowadzać dane za pomocą klawiatury.

Aplikacja Numbers zawiera wiele różnych klawiatur ułatwiających dodawanie danych do arkuszy. Można również odwrócić telefon iPhone, iPada lub iPoda touch na bok, aby edytować w orientacji poziomej.

Gdy wprowadzisz dane, aplikacja Numbers automatycznie rozpozna dane wprowadzone w komórce i odpowiednio je sformatuje. Na przykład gdy wprowadzisz „$100”, aplikacja Numbers automatycznie ustawi dla komórki format waluty i użyje klawiatury numerycznej podczas edycji komórki. 

Jeśli chcesz zmienić format komórki, stuknij komórkę, którą chcesz edytować, stuknij ikonę Format , a następnie stuknij opcję Format.Stuknij format, który chcesz zastosować, lub stuknij ikonę Więcej informacji , aby wyświetlić szczegóły formatu.

Klawiatura tekstowa

Klawiatura tekstowa wyświetlana w aplikacji Numbers na iPadzie

Jest to domyślna klawiatura do wprowadzania wyrazów, liczb, dat itp. Na iPadzie* liczby i inne znaki możesz też wprowadzać za pomocą klawiszy gestów. Aby szybko wprowadzić liczbę lub symbol, przeciągnij w dół po klawiszu, a następnie podnieś palec.


Klawiatura numeryczna

Klawiatura numeryczna wyświetlana w aplikacji Numbers na iPadzie

Stuknij ikonę klawiatury numerycznej , aby wprowadzić liczby, waluty i ułamki. Za pomocą tej klawiatury można również dodać ocenę w gwiazdkach, pole zaznaczenia lub wprowadzić cyfry w formacie notacji naukowej.


Klawiatury daty, czasu i czasu trwania

Stuknij ikonę klawiatury daty i czasu , a następnie stuknij przycisk Data i czas lub Czas trwania, aby użyć klawiatur do szybkiego wprowadzania wartości dat i czasu. Za pomocą przycisków - i +, znajdujących się nad klawiaturą, możesz zmieniać istniejące wartości czasu.


Klawiatura formuł

Klawiatura formuł wyświetlana w aplikacji Numbers na iPadzie

Za pomocą klawiatury formuł można dodawać funkcje, numery i symbole do formuł. Jeśli klawiatura nie jest widoczna, stuknij ikonę Pokaż klawiaturę , a następnie stuknij ikonę klawiatury formuły , aby rozpocząć edycję formuły. Aby szybko wprowadzić liczbę lub symbol na iPadzie* przeciągnij w dół po klawiszu i podnieś palec lub przełącz się na klawiaturę numeryczną na telefonie iPhone. Symbol możesz też wprowadzić, stukając przycisk symbolu nad klawiaturą.

* Ta funkcja może nie być dostępna na wszystkich modelach iPada.

Data publikacji: