Poznaj uproszczone wprowadzanie danych w aplikacji Numbers dla iOS

Aplikacja Numbers dla iOS formatuje zawartość komórki na podstawie wprowadzanych danych. Dowiedz się, jak zmienić format i wprowadzać dane za pomocą klawiatury.

Aplikacja Numbers zawiera wiele różnych klawiatur ułatwiających dodawanie danych do arkuszy. Można również odwrócić telefon iPhone, iPada lub iPoda touch na bok, aby edytować w orientacji poziomej.

Gdy rozpoczniesz edycję, aplikacja Numbers automatycznie rozpozna dane wprowadzone w komórce i odpowiednio je sformatuje. Na przykład gdy wprowadzisz „$100”, aplikacja Numbers automatycznie ustawi dla komórki format waluty i użyje klawiatury numerycznej podczas edycji komórki. 

Jeśli chcesz zmienić format komórki, stuknij komórkę, którą chcesz edytować, stuknij ikonę ikona pędzla, a następnie stuknij opcję Format. Stuknij format, który chcesz zastosować w komórce lub stuknij ikonę ikona więcej informacji, aby wyświetlić szczegóły formatu.

Klawiatura tekstowa

klawiatura tekstowa w aplikacji Numbers na iPada

Jest to domyślna klawiatura do wprowadzania wyrazów, liczb, dat itp. Jeśli używasz iPada*, możesz wprowadzać liczby i inne znaki za pomocą klawiszy gestów. Aby szybko wprowadzić liczbę lub symbol, przeciągnij w dół po odpowiednim klawiszu, a następnie podnieś palec.

* Ta funkcja może nie być dostępna na wszystkich modelach iPada.


Klawiatura numeryczna

klawiatura numeryczna w aplikacji Numbers na iPada

Stuknij ikonę ikona klawiatury numerycznej, aby wprowadzić liczby, symbole walut i ułamki. Za pomocą tej klawiatury można również dodać ocenę w gwiazdkach, pole zaznaczenia lub wprowadzić cyfry w formacie notacji naukowej.


Klawiatury daty, czasu i czasu trwania

klawiatury daty, godziny i czasu trwania w aplikacji Numbers na iPada

Stuknij ikonę ikony klawiatury daty, czasu i czasu trwania, a następnie stuknij przycisk Data i czas lub Czas trwania, aby użyć klawiatur do szybkiego wprowadzania wartości dat i czasu. Za pomocą przycisków - i +, znajdujących się nad klawiaturą, można zmieniać istniejące wartości czasu.


Klawiatura formuł

klawiatura formuł w aplikacji Numbers na iPada

Za pomocą klawiatury formuł można dodawać funkcje, numery i symbole do formuł. Jeśli klawiatura nie jest widoczna, stuknij ikonę ikona klawiatury formuł, następnie stuknij ikonę ikona edycji formuły, aby rozpocząć edycję formuły. Możesz szybko wprowadzić liczbę lub symbol na iPadzie*, przeciągając w dół po odpowiednim klawiszu, a następnie podnosząc palec lub na telefonie iPhone, włączając klawiaturę numeryczną. Symbol możesz też wprowadzić, stukając przycisk symbolu nad klawiaturą.

* Ta funkcja może nie być dostępna na wszystkich modelach iPada.

Data publikacji: