Konfigurowanie urządzenia Apple TV

Aby rozpocząć używanie urządzenia Apple TV, wykonaj następujące czynności.

      

Czego potrzebujesz

Jeśli utkniesz na dowolnym etapie wykonywanych czynności lub zechcesz wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk Menu na pilocie. Aby rozpocząć cały proces od początku, odłącz urządzenie od zasilania, a następnie podłącz je z powrotem.

Podłącz urządzenie do źródła zasilania i podłącz urządzenia kina domowego

Podłącz urządzenie Apple TV do zasilania, a następnie podłącz je do telewizora za pomocą kabla HDMI. W przypadku urządzenia Apple TV 4K, upewnij się, ze używasz kabla HDMI 2.0 lub nowszego. Jeśli chcesz podłączyć urządzenie Apple TV 4K do odbiornika, upewnij się, że obsługuje on również format HDMI 2.0 lub nowszy. Następnie użyj drugiego kabla HDMI, aby podłączyć odbiornik do telewizora. 

Jeśli chcesz połączyć się z Internetem, korzystając z połączenia Ethernet, podłącz urządzenie Apple TV do routera za pomocą kabla Ethernet. Możesz też nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi podczas konfiguracji.

Porty i kable urządzenia Apple TV

Włącz pilot i połącz go w parę

Na telewizorze wybierz to samo wejście, do którego podłączono urządzenie Apple TV. Następnie włącz telewizor (oraz odbiornik lub przełącznik), aby wyświetlić ekran konfiguracji urządzenia Apple TV. Nie widzisz ekranu konfiguracji?

Aby połączyć pilot w parę z urządzeniem Apple TV, kliknij powierzchnię Touch pilota. Jeśli pilot nie może połączyć się z urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj przyciski Menu i Głośniej przez pięć sekund. Jeśli natomiast zobaczysz komunikat, że jesteś za daleko, połóż pilot na urządzeniu Apple TV.

Jeśli masz urządzenie Apple TV (2. lub 3. generacji), dowiedz się, jak połączyć w parę pilot Apple Remote (aluminiowy).

Powierzchnia Touch na pilocie Apple TV Remote.

 

 

 

Wybierz język i włącz funkcję Siri

Przesuń palcem po powierzchni Touch pilota, aby wybrać język i kraj lub region. Aby wybrać opcję, kliknij powierzchnię Touch. Jeśli wybierzesz nieprawidłowy język, naciśnij przycisk Menu, aby powrócić na poprzedni ekran i wybrać ustawienie jeszcze raz.

Jeśli pojawi się takie pytanie, wybierz, czy chcesz korzystać z funkcji Siri.
 

Skonfiguruj przy użyciu urządzenia z systemem iOS lub ręcznie

Aby przenieść ustawienia z urządzenia z systemem iOS na urządzenie Apple TV, na przykład dane logowania usługi iTunes, iCloud oraz W-Fi, wybierz opcję Skonfiguruj, używając urządzenia. Następnie wykonaj czynności opisane na ekranie na urządzeniu z systemem iOS oraz urządzeniu Apple TV.

Jeśli nie możesz skonfigurować urządzenia Apple TV za pomocą urządzenia z systemem iOS, naciśnij przycisk Menu na pilocie, aby powrócić do poprzedniego ekranu i wybierz opcję Konfiguracja ręczna.

Jeśli masz urządzenie Apple TV (2. lub 3. generacji), wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć konfigurację.

 

Uzyskaj dostęp do zawartości pochodzącej od dostawcy telewizji

Zaloguj się u swojego dostawcy telewizji lub telewizji kablowej, aby oglądać programy telewizyjne i filmy z aplikacji dostarczanych wraz z abonamentem płatnej telewizji kablowej lub satelitarnej na urządzeniu Apple TVJeśli urządzenie Apple TV otrzymano od dostawcy telewizji kablowej, urządzenie Apple TV powinno już być autoryzowane do subskrypcji od razu po wyjęciu z pudełka.

 

Skonfiguruj funkcję Jeden ekran początkowy na każdym urządzeniu Apple TV

Funkcja Jeden ekran początkowy umożliwia wyświetlenie tego samego ekranu początkowego i tych samych aplikacji na każdym urządzeniu Apple TV, które posiadasz, przez zalogowanie się do usługi iCloud. Jeśli wyświetli się komunikat z pytaniem, czy chcesz użyć opcji Jeden ekran początkowy, wybierz opcję Dopasuj ekrany początkowe.

Jeśli wybierzesz opcję Nie teraz, możesz włączyć ją później, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Konta > iCloud > Jeden ekran początkowy.

 

Wybierz pokój

Wykorzystaj cały potencjał telewizora

Jeśli masz urządzenie Apple TV 4K podłączone do telewizora 4K obsługującego format HDR lub Dolby Vision, może się pojawić monit o uruchomienie krótkiego testu wyświetlania tych formatów. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby uruchomić test i potwierdzić, że wyświetlany obraz jest wyraźny. Dowiedz się więcej na temat formatów 4K, HDR oraz Dolby Vision na urządzeniu Apple TV 4K.

 

Zakończ

Wykonaj instrukcje pokazywane na ekranie, aby wybrać ustawienia usług lokalizacji, wygaszaczy ekranu i udostępniania danych analitycznych. Następnie na ekranie początkowym możesz otworzyć aplikację App Store, aby znaleźć i pobrać aplikacje wideo i gry, na przykład Hulu, DirecTV Now, Netflix, NBA, HBO i wiele innych.

Pomoc

  • Aby wrócić na poprzedni ekran, naciśnij przycisk Menu na pilocie. 
  • Jeśli pilot nie odpowiada, naciśnij i przytrzymaj przyciski Menu i Głośniej przez dwie sekundy. 
  • Jeśli urządzenie Apple TV przestanie odpowiadać w trakcie korzystania lub konfiguracji, odłącz je od zasilania, a następnie podłącz z powrotem.
  • Dowiedz się, co zrobić, jeśli masz urządzenie Apple TV (2. lub 3. generacji) i wymagane jest podanie kodu weryfikacji w celu zalogowania się na konto Apple ID.
  • Jeśli masz pytania dotyczące innych kwestii, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.
Data publikacji: