Jeśli biblioteki aplikacji Zdjęcia nie można używać w innych aplikacjach

Przy próbie uzyskania dostępu do biblioteki aplikacji Zdjęcia w innej aplikacji dla systemu OS X może być wyświetlany komunikat o błędzie z informacją, że ta biblioteka nie jest jeszcze dostępna. Dowiedz się, jak rozwiązać ten problem.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Obrazy z biblioteki aplikacji Zdjęcia można udostępnić innym aplikacjom, wykonując następujące czynności:

  1. Upewnij się, że biblioteka aplikacji Zdjęcia jest wyznaczona jako systemowa biblioteka zdjęć.
  2. Upewnij się, że biblioteka aplikacji Zdjęcia ma oczekiwany wygląd w tej aplikacji. Jeśli tak nie jest, napraw bibliotekę.
  3. Jeśli nie można uzyskać dostępu do biblioteki w aplikacji Zdjęcia, pozostaw tę aplikację otwartą na noc. Informacje w bibliotece aplikacji Zdjęcia są uaktualniane w tle, gdy aplikacja jest otwarta. Po ukończeniu tego procesu zdjęcia powinny być dostępne w innych aplikacjach systemu OS X, takich jak program iTunes.
Data publikacji: