Jak usunąć aplikację, która ma profil konfiguracji na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak usunąć aplikację i jej profil konfiguracji.

Apple usunęła ze sklepu App Store kilka aplikacji, które instalowały certyfikaty główne umożliwiające monitorowanie danych. Jeśli na urządzeniu jest zainstalowana jedna z tych aplikacji, usuń ją wraz z powiązanym profilem konfiguracji, aby mieć pewność, że dane są dobrze chronione.

Usuwanie aplikacji i jej profilu konfiguracji

Aby usunąć aplikację i jej profil konfiguracji, wykonaj poniższe czynności.  

 1. Usuwanie aplikacji 
  • Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż zacznie drżeć.
  • Następnie stuknij przycisk Usuń  w lewym górnym rogu aplikacji, aby ją usunąć. Jeśli zobaczysz komunikat „Usunięcie aplikacji spowoduje także usunięcie jej danych”, stuknij przycisk Usuń.
 2. Jeśli aplikacja ma profil konfiguracji, usuń go.
  • Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Profile lub Profil i Zarządzanie urządzeniem* i stuknij profil konfiguracji aplikacji.
  • Następnie stuknij opcję Usuń profil. W razie potrzeby wprowadź kod urządzenia i stuknij opcję Usuń.
 3. Ponownie uruchom telefon iPhone, iPada lub iPoda touch.

* Jeśli nie widzisz tej opcji w Ustawieniach, na urządzeniu nie ma zainstalowanych profili zarządzania urządzeniem.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: