Jak usunąć aplikację, która ma profil konfiguracji na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak usunąć aplikację i jej profil konfiguracji.

Apple usunęła ze sklepu App Store kilka aplikacji, które instalowały certyfikaty główne umożliwiające monitorowanie danych. Jeśli na urządzeniu jest zainstalowana jedna z tych aplikacji, usuń ją wraz z powiązanym profilem konfiguracji, aby mieć pewność, że dane są dobrze chronione.

Usuwanie aplikacji i jej profilu konfiguracji

Aby usunąć aplikację i jej profil konfiguracji, wykonaj poniższe czynności.  

 1. Usuwanie aplikacji 
  • Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż zacznie drżeć.
  • Następnie stuknij przycisk Usuń  w lewym górnym rogu aplikacji, aby ją usunąć. Jeśli zobaczysz komunikat „Usunięcie aplikacji spowoduje także usunięcie jej danych”, stuknij przycisk Usuń.
 2. Jeśli aplikacja ma profil konfiguracji, usuń go.
  • Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Profile lub Profil i Zarządzanie urządzeniem* i stuknij profil konfiguracji aplikacji.
  • Następnie stuknij opcję Usuń profil. W razie potrzeby wprowadź kod urządzenia i stuknij opcję Usuń.
 3. Uruchom ponownie telefon iPhoneiPada lub iPoda touch.

* Jeśli nie widzisz tej opcji w Ustawieniach, na urządzeniu nie ma zainstalowanych profili zarządzania urządzeniem.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: