Jeśli nie możesz się zalogować i udostępnić filmu w serwisie YouTube z aplikacji Final Cut Pro X, Motion, Compressor lub iMovie

Film możesz zachować na komputerze Mac lub na lokalnym urządzeniu pamięci masowej jako plik wideo, a następnie przesłać do serwisu YouTube.

Ze względu na zmiany w przetwarzaniu udostępnionych materiałów przez YouTube nie można już udostępniać w nim filmów bezpośrednio z aplikacji iMovie dla systemu macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.5, Motion 5.4.2 oraz Compressor 4.4.3 lub starsza. Wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić plik w serwisie YouTube z aplikacji:

Aby ustalić, która wersja aplikacji jest używana, wybierz aplikację [Nazwa aplikacji] > Informacje [Nazwa aplikacji]. Na przykład wybierz kolejno aplikację iMovie > Informacje iMovie.

Możesz udostępnić plik bezpośrednio w serwisie YouTube z aplikacji iMovie dla systemu macOS 10.1.11, Final Cut Pro 10.4.6, Motion 5.4.3 oraz Compressor 4.4.4. Aby zaktualizować aplikacje, wybierz kolejno opcje menu Apple () > App Store i kliknij pozycję Uaktualnienia na pasku bocznym. Jeśli uaktualnienie aplikacji jest dostępne, kliknij przycisk Uaktualnij, aby je pobrać i zainstalować. Przed uaktualnieniem utwórz backup plików i ukończ aktywne projekty.

Udostępnianie projektu aplikacji iMovie dla systemu macOS

W przypadku korzystania z aplikacji iMovie dla systemu macOS w wersji 10.1.10 lub starszej wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić projekt w serwisie YouTube.

 1. Kliknij opcję Projekty na pasku narzędzi, a następnie wybierz projekt.
 2. Kliknij przycisk Udostępnij  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Plik.
 3. W oknie udostępniania kliknij menu podręczne Jakość, a następnie wybierz opcję Niska, Średnia lub Wysoka.
 4. Ustaw dowolne inne opcje, kliknij przycisk Dalej, a następnie zachowaj plik na komputerze Mac lub lokalnym urządzeniu pamięci masowej.
 5. W przeglądarce Safari lub innej zaloguj się na konto serwisu YouTube, a następnie prześlij plik wideo.

Dowiedz się więcej o eksportowaniu pliku QuickTime w aplikacji iMovie.

Udostępnianie projektu aplikacji Final Cut Pro

W przypadku korzystania z aplikacji Final Cut Pro w wersji 10.4.5 lub starszej wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić projekt w serwisie YouTube.

 1. Wybierz projekt w przeglądarce aplikacji Final Cut Pro, kliknij przycisk Udostępnij  i wybierz opcję Plik główny. 
 2. W oknie Udostępnianie kliknij opcję Ustawienia.
 3. Kliknij menu podręczne Format i wybierz opcję Zamieszczanie w Internecie.
 4. Kliknij menu podręczne Po zakończeniu i wybierz polecenie Nic nie rób.
 5. Ustaw dowolne inne opcje, kliknij przycisk Dalej, a następnie zachowaj plik na komputerze Mac lub lokalnym urządzeniu pamięci masowej.
 6. W przeglądarce Safari lub innej zaloguj się na konto serwisu YouTube, a następnie prześlij plik wideo.

Dowiedz się więcej o eksportowaniu pliku głównego z aplikacji Final Cut Pro.

Udostępnianie projektu aplikacji Motion

W przypadku korzystania z aplikacji Motion w wersji 5.4.2 lub starszej wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić projekt w serwisie YouTube.

 1. Po otwarciu projektu aplikacji Motion kliknij przycisk Udostępnij , a następnie wybierz opcję Wyeksportuj film.
 2. Kliknij menu podręczne Eksportuj i wybierz opcję H.264.
 3. Ustaw dowolne inne opcje, kliknij przycisk Dalej, a następnie zachowaj plik na komputerze Mac lub lokalnym urządzeniu pamięci masowej.
 4. W przeglądarce Safari lub innej zaloguj się na konto serwisu YouTube, a następnie prześlij plik wideo.

Dowiedz się więcej o eksportowaniu pliku QuickTime w aplikacji Motion.

Udostępnianie projektu z aplikacji Compressor

W przypadku korzystania z aplikacji Compressor w wersji 4.4.3 lub starszej wykonaj poniższe czynności, aby udostępnić projekt w serwisie YouTube.

 1. W aplikacji Compressor kliknij opcję Dodaj plik, wybierz źródłowy plik wideo, który chcesz udostępnić, i kliknij opcję Dodaj.
 2. W razie potrzeby kliknij trójkącik rozwijania obok opcji Wbudowany, a następnie wybierz opcję Opublikuj na YouTube. 
 3. Wybierz lokalizację dla przekonwertowanego pliku w menu podręcznym Lokalizacja i kliknij przycisk OK.
 4. Wybierz plik źródłowy w obszarze zadania wsadowego.
 5. Wybierz kolejno opcje Okno > Pokaż inspektora.
 6. W obszarze Akcja inspektora w menu podręcznym Po zakończeniu wybierz opcję Nic nie rób.
 7. Kliknij opcję Uruchom zadanie wsadowe.
 8. W przeglądarce Safari lub innej zaloguj się na konto serwisu YouTube, a następnie prześlij plik wideo.

Dowiedz się więcej, jak przekonwertować plik w aplikacji Compressor.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: