Jeśli aplikacja Mail na komputerze Mac stale próbuje przekonwertować bibliotekę poczty e-mail

Zastosuj się do poniższych instrukcji, jeśli aplikacja Mail w systemie OS X El Capitan nie kończy procesu konwersji biblioteki. 

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Podczas konwertowania biblioteki poczty e-mail w systemie El Capitan aplikacja Mail wyświetla okno Zmiana wersji aplikacji Mail z paskiem postępu „Zmieniam wersję biblioteki”. W razie problemów z ukończeniem konwersji aplikacja Mail może się zamykać, ponownie otwierać i podejmować kolejną próbę przekonwertowania biblioteki. Wykonaj następujące czynności, jeśli cykl konwersji stale się powtarza:

 1. Wymuś zamknięcie aplikacji Mail, na przykład przez naciśnięcie klawiszy Command-Opcja-Esc.
 2. Na pasku menu w Finderze wybierz kolejno opcje Idź > Folder domowy. Otworzy się folder domowy.
 3. Wybierz kolejno opcje Plik > Informacje. Otworzy się okno Informacje dla folderu domowego.
 4. Jeśli sekcja „Udostępnianie i uprawnienia” u dołu okna nie jest otwarta, kliknij trójkącik w tej sekcji, aby ją otworzyć.
 5. Jeśli kłódka na przycisku w prawym dolnym rogu okna jest zamknięta, kliknij ten przycisk , a następnie wprowadź nazwę i hasło administratora. 
 6. Kliknij menu Czynność  w lewym dolnym rogu okna, a następnie wybierz opcję „Zastosuj do zawartych rzeczy”. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.
 7. Gdy pasek postępu u góry okna Informacje się zamknie, otwórz aplikację Terminal. Znajdziesz go w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.
 8. Wklej lub wpisz następujące polecenie w aplikacji Terminal, a następnie naciśnij klawisz Return:

  diskutil resetUserPermissions / `id -u`
  Na amerykańskich klawiaturach znak ` znajduje się nad klawiszem Tab.

 9. Gdy proces dobiegnie końca, zamknij aplikację Terminal. Aplikacja Mail powinna się teraz normalnie otworzyć.
Data publikacji: