Jeśli aplikacja Mail na komputerze Mac stale próbuje przekonwertować bibliotekę poczty e-mail

Zastosuj się do poniższych instrukcji, jeśli aplikacja Mail w systemie OS X El Capitan nie kończy procesu konwersji biblioteki. 

Podczas konwertowania biblioteki poczty e-mail w systemie El Capitan aplikacja Mail wyświetla okno Zmiana wersji programu Mail z paskiem postępu „Zmieniam wersję biblioteki”. W razie problemów z ukończeniem konwersji program Mail może się zamykać, ponownie otwierać i podejmować kolejną próbę przekonwertowania biblioteki. Wykonaj następujące czynności, jeśli cykl konwersji stale się powtarza:

 1. Wymuś zamknięcie aplikacji Mail, na przykład przez naciśnięcie klawiszy Command-Opcja-Esc.
 2. Na pasku menu w Finderze wybierz kolejno opcje Idź > Katalog domowy. Otworzy się katalog domowy.
 3. Wybierz kolejno opcje Plik > Informacje. Otworzy się okno Informacje dla katalogu domowego.
 4. Jeśli sekcja „Udostępnianie i uprawnienia” u dołu okna nie jest otwarta, kliknij trójkącik w tej sekcji, aby ją otworzyć.
 5. Jeśli przycisk blokady w prawym dolnym rogu okna wyświetla ikonę zamkniętej kłódki  , kliknij przycisk, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło. 
 6. Kliknij menu czynności  w lewym dolnym rogu okna, a następnie wybierz opcję „Zastosuj do zawartych rzeczy”. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.
 7. Gdy pasek postępu u góry okna Informacje się zamknie, otwórz aplikację Terminal. Znajdziesz ją w katalogu Narzędzia wewnątrz katalogu Programy.
 8. Wklej lub wpisz następujące polecenie w aplikacji Terminal, a następnie naciśnij klawisz Return:

  diskutil resetUserPermissions / `id -u`
  Na amerykańskich klawiaturach znak ` znajduje się nad klawiszem Tab.

 9. Gdy proces dobiegnie końca, zamknij aplikację Terminal. Aplikacja Mail powinna się teraz normalnie otworzyć.
Data publikacji: