Jeśli widzisz komunikat o błędzie podczas publikowania wielu zdjęć w usługach online za pomocą aplikacji Zdjęcia dla systemu macOS

Aby uniknąć błędów podczas publikowania zdjęć w usługach online za pomocą aplikacji Zdjęcia dla systemu macOS, ogranicz liczbę wysyłanych zdjęć.

Gdy przesyłasz wiele zdjęć do serwisu Facebook, Flickr lub innych usług online za pomocą aplikacji Zdjęcia, możesz otrzymać komunikat o błędzie „Nie można wysłać na (nazwa usługi online). Nie można wysłać; błąd połączenia z (nazwa usługi online)”.

Ten błąd może wystąpić przy próbie przesłania zbyt wielu zdjęć jednocześnie. Spróbuj ograniczyć liczbę zdjęć wysyłanych jednorazowo do 50 lub mniej, aby uniknąć błędów połączenia.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: