Jeśli podczas instalacji systemu Windows na komputerze iMac (Retina 4K, 21,5-calowym, koniec 2015 r.) nie widać przycisku Dalej

Podczas instalacji systemu Windows 10 na komputerze iMac (Retina 4K, 21,5-calowym, koniec 2015 r.) można używać skrótów klawiaturowych do przechodzenia między krokami instalatora systemu Windows, jeśli niektóre części okna znajdują się poza ekranem.

Przycisk Dalej może nie być widoczny podczas instalacji na ekranie wyboru języka i metody wprowadzania instalatora systemu Windows. Aby przejść do następnego ekranu, wykonaj następujące czynności:

  1. Użyj wskaźnika, aby wybrać język, godzinę, format waluty oraz klawiaturę lub metodę wprowadzania. 
  2. Naciśnij jednocześnie klawisze Alt i N, aby przejść do następnego ekranu.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: