Jeśli podczas instalacji systemu Windows na komputerze iMac (Retina 4K, 21,5-calowym, koniec 2015 r.) nie widać przycisku Dalej

Podczas instalacji systemu Windows 10 na komputerze iMac (Retina 4K, 21,5-calowym, koniec 2015 r.) można używać skrótów klawiaturowych do przechodzenia między krokami instalatora systemu Windows, jeśli niektóre części okna znajdują się poza ekranem.

Przycisk Dalej może nie być widoczny podczas instalacji na ekranie wyboru języka i metody wprowadzania instalatora systemu Windows. Aby przejść do następnego ekranu, wykonaj następujące czynności:

  1. Użyj wskaźnika, aby wybrać język, godzinę, format waluty oraz klawiaturę lub metodę wprowadzania. 
  2. Naciśnij jednocześnie klawisze Alt i N, aby przejść do następnego ekranu.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: