Używanie akcesoriów Bluetooth z urządzeniem Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji)

Dowiedz się, jak połączyć w parę słuchawki, klawiatury, kontrolery i inne akcesoria Bluetooth z urządzeniem Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji).

Wybieranie urządzenia lub akcesorium do połączenia w parę z urządzeniem Apple TV

Z urządzeniem Apple TV można połączyć w parę wiele urządzeń i akcesoriów, takich jak słuchawki, głośniki, klawiatury i kontrolery gier Bluetooth.

Łączenie w parę akcesorium Bluetooth

 1. Wprowadź akcesorium Bluetooth w tryb łączenia w parę, postępując według dołączonych do niego instrukcji.
 2. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia > Bluetooth. Urządzenie Apple TV wyszuka znajdujące się w pobliżu akcesoria Bluetooth.
 3. Wybierz akcesorium Bluetooth. 
 4. Jeśli pojawi się monit, wprowadź klucz dostępu lub numer PIN. Teraz akcesorium powinno być widoczne na urządzeniu Apple TV w obszarze Moje urządzenia. 

Rozłączanie pary akcesorium Bluetooth z urządzeniem

Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) wybierz kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia > Bluetooth. Wybierz akcesorium, a następnie wybierz opcję Zapomnij urządzenie.

Korzystanie z więcej niż jednego akcesorium Bluetooth

Urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) może obsługiwać kilka akcesoriów Bluetooth jednocześnie — maksymalnie:

 • Jeden pilot Siri Remote lub Apple TV Remote*,
 • Jedną klawiaturę Bluetooth,
 • Cztery kontrolery Bluetooth MFi (przeznaczone dla systemu iOS), o ile nie jest podłączone akcesorium audio Bluetooth. Jeśli jest, możesz podłączyć tylko jeden kontroler MFi.

Być może uda Ci się połączyć w parę z urządzeniem Apple TV więcej akcesoriów, ale może wystąpić sytuacja, w której połączenie w parę kolejnych akcesoriów będzie wymagało rozłączenia pary z innymi.  Niektóre aplikacje mogą pozwalać na używanie urządzenia z systemem iOS jako dodatkowego kontrolera, który nie wymaga połączenia Bluetooth. Aby uzyskać pomoc dotyczącą używania urządzenia z systemem iOS jako kontrolera w aplikacji, skontaktuj się z jej deweloperem.

Pomoc

Jeśli akcesorium Bluetooth nie łączy się z urządzeniem Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) lub traci łączność w trakcie użytkowania, wykonaj poniższe czynności. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy nadal potrzebujesz pomocy:

 1. Upewnij się, że akcesorium znajduje się w zasięgu urządzenia Apple TV i w okolicy nie występują żadne zakłócenia.
 2. Upewnij się, że akcesorium jest w pełni naładowane i włączone.
 3. Upewnij się, że oprogramowanie na akcesorium Bluetooth i na urządzeniu Apple TV jest aktualne. Na przykład jeśli masz bezprzewodowe słuchawki Beats, sprawdź dostępność uaktualnień oprogramowania sprzętowego.
 4. Przenieś urządzenie Apple TV w inne miejsce, bliżej telewizora.
 5. Poszukaj akcesorium w obszarze Ustawienia > Piloty i urządzenia > Bluetooth. Jeśli jest tam widoczne, ale nie możesz nawiązać z nim połączenia, wykonaj czynności opisane powyżej i rozłącz parę z akcesorium. Następnie spróbuj połączyć je w parę ponownie.
 6. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w zakresie łączenia lub używania akcesorium Bluetooth z urządzeniem Apple TV, skontaktuj się z producentem akcesorium.

*Urządzenia Apple TV 4K oraz Apple TV (4. generacji) są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Data publikacji: