Używanie akcesoriów Bluetooth z urządzeniem Apple TV

Dowiedz się, jak sparować akcesoria Bluetooth z urządzeniem Apple TV, i co zrobić, jeśli nie możesz sparować akcesorium lub utraci ono łączność podczas używania.

Parowanie lub rozłączanie pary akcesorium Bluetooth

  1. Włącz w akcesorium Bluetooth tryb łączenia w parę, postępując zgodnie z dołączonymi do niego instrukcjami.
  2. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia > Bluetooth. Urządzenie Apple TV wyszuka znajdujące się w pobliżu akcesoria Bluetooth.
  3. Wybierz akcesorium Bluetooth. 
  4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź czterocyfrowy kod lub numer PIN. Akcesorium powinno być teraz widoczne na urządzeniu Apple TV w obszarze Moje urządzenia. 

Aby rozłączyć parę, wybierz akcesorium i wybierz opcję Rozłącz parę z urządzeniem.

Jeśli nie możesz sparować akcesorium Bluetooth lub utraci ono łączność

Wykonaj następujące czynności. Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy nadal potrzebujesz pomocy.

  1. Upewnij się, że akcesorium znajduje się w zasięgu urządzenia Apple TV i w okolicy nie występują zakłócenia.
  2. Upewnij się, że akcesorium jest w pełni naładowane oraz że jego zasilanie jest włączone.
  3. Upewnij się, że oprogramowanie na akcesorium Bluetooth i na urządzeniu Apple TV jest aktualne. Na przykład jeśli masz słuchawki bezprzewodowe Beats, sprawdź dostępnośćaktualizacji oprogramowania sprzętowego.
  4. Przenieś urządzenie Apple TV w inne miejsce, bliżej telewizora.
  5. Poszukaj akcesorium, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia > Bluetooth. Jeśli je widzisz, ale nie możesz nawiązać z nim połączenia, wykonaj opisane powyżej czynności i rozłącz parę z akcesorium. Następnie spróbuj ponownie połączyć je w parę.
  6. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy dotyczącej połączenia lub używania akcesorium Bluetooth z urządzeniem Apple TV, skontaktuj się z producentem akcesorium.

Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Data publikacji: