Używanie akcesoriów Bluetooth z urządzeniem Apple TV

Dowiedz się, jak połączyć w parę słuchawki, klawiatury, kontrolery i inne akcesoria Bluetooth z urządzeniem Apple TV 4K lub Apple TV HD.

Łączenie w parę akcesorium Bluetooth

 1. Włącz w akcesorium Bluetooth tryb łączenia w parę, postępując zgodnie z dołączonymi do niego instrukcjami.
 2. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia > Bluetooth. Urządzenie Apple TV wyszuka znajdujące się w pobliżu akcesoria Bluetooth.

 3. Wybierz akcesorium Bluetooth. 
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź czterocyfrowy kod lub numer PIN. Akcesorium powinno być teraz widoczne na urządzeniu Apple TV w obszarze Moje urządzenia. 

Rozłączanie pary z akcesorium Bluetooth

Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD wybierz kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia > Bluetooth. Wybierz akcesorium, a następnie wybierz opcję Rozłącz parę z urządzeniem.

Używanie klawiatury Bluetooth

Po połączeniu w parę klawiatury Bluetooth można jej używać do logowania się do aplikacji, wprowadzania tekstu podczas wyszukiwania treści oraz wykonywania innych czynności.

 • Aby poruszać się po menu lub po ekranie początkowym, użyj klawiszy strzałek.
 • Aby dokonać wyboru, naciśnij klawisz Return.
 • Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij spację.
 • Aby przejść wstecz lub zamknąć aplikację, naciśnij klawisz Escape.

Używanie więcej niż jednego akcesorium Bluetooth

Urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV HD może jednocześnie obsługiwać kilka akcesoriów Bluetooth — maksymalnie:

 • jeden pilot Siri Remote lub Apple TV Remote*;
 • jedną klawiaturę Bluetooth;
 • Cztery kontrolery Bluetooth MFi (Made for iOS) (w przypadku gdy podłączone jest akcesorium audio Bluetooth). można podłączyć tylko jeden kontroler MFi.

Być może uda się zestawić w parę z urządzeniem Apple TV więcej akcesoriów, ale może wystąpić sytuacja, w której zestawienie w parę kolejnych akcesoriów będzie wymagało rozłączenia pary z innymi. Niektóre aplikacje mogą pozwalać na używanie urządzenia z systemem iOS jako dodatkowego kontrolera, który nie wymaga połączenia Bluetooth. Aby uzyskać pomoc dotyczącą używania urządzenia z systemem iOS jako kontrolera w aplikacji, skontaktuj się z jej deweloperem.

Pomoc

Jeśli akcesorium Bluetooth nie łączy się z urządzeniem Apple TV 4K lub Apple TV HD lub traci łączność w trakcie użytkowania, wykonaj poniższe czynności. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy nadal potrzebujesz pomocy:

 1. Upewnij się, że akcesorium znajduje się w zasięgu urządzenia Apple TV i w okolicy nie występują zakłócenia.
 2. Upewnij się, że akcesorium jest w pełni naładowane oraz że jego zasilanie jest włączone.
 3. Upewnij się, że oprogramowanie na akcesorium Bluetooth i urządzeniu Apple TV jest aktualne. Przykładowo jeśli masz bezprzewodowe słuchawki Beats, sprawdź dostępność uaktualnień oprogramowania sprzętowego.
 4. Przenieś urządzenie Apple TV w inne miejsce, bliżej telewizora.
 5. Poszukaj akcesorium, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia > Bluetooth. Jeśli je widzisz, ale nie możesz nawiązać z nim połączenia, wykonaj opisane powyżej czynności i rozłącz parę z akcesorium. Następnie spróbuj ponownie połączyć je w parę.
 6. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy dotyczącej połączenia lub używania akcesorium Bluetooth z urządzeniem Apple TV, skontaktuj się z producentem akcesorium.

* Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Data publikacji: