Korzystanie z funkcji Udogodnienia dotyku na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Funkcja ułatwień dostępu Udogodnienia dotyku pozwala zmienić sposób, w jaki urządzenie z systemem iOS reaguje na dotyk.

Funkcja Udogodnienia dotyku obejmuje kilka elementów. Aby z nich korzystać, najpierw wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Udogodnienia dotyku i włącz opcję Udogodnienia dotyku.

Następnie zapoznaj się z opcjami poniżej.

Jeśli urządzenie ma reagować tylko na dotknięcia o określonym czasie trwania

Urządzenie można skonfigurować tak, aby reagowało na dotyk tylko po przytrzymaniu palca na ekranie przez określony czas, określany jako opóźnienie rejestracji.

Aby zacząć używać funkcji Opóźnienie rejestracji:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Udogodnienia dotyku. 
  2. Włącz opcję Opóźnienie rejestracji.
  3. Wybierz czas, stukając przyciski – i +.

Jeśli urządzenie ma ignorować wielokrotne dotknięcia

Jeśli masz trudności z dotknięciem ekranu tylko raz — dotykasz ekranu szybko kilka razy z rzędu — włącz opcję Ignoruj powtórzenia. Gdy jest ona aktywna, wielokrotne szybkie naciśnięcie ekranu jest traktowane przez urządzenie jako pojedyncze dotknięcie. Można zmienić czas, przez jaki wielokrotne dotknięcia są na urządzeniu traktowane jako jedno.

Aby zacząć używać funkcji Ignoruj powtórzenia:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Udogodnienia dotyku. 
  2. Włącz opcję Ignoruj powtórzenia.
  3. Wybierz czas, stukając przyciski – i +.

Jeśli urządzenie ma reagować na pierwsze lub ostatnie miejsce dotknięcia

Jeśli dotykasz ekran w odpowiednim miejscu, ale przemieszczasz palec przed dokonaniem wyboru, włącz opcję Stukanie wspomagane z ustawieniem Miejsce pierwszego stuknięcia. 

Jeśli masz trudności z dotknięciem ekranu w odpowiednim miejscu, ale możesz przesunąć do niego palec, włącz opcję Stukanie wspomagane z ustawieniem Miejsce ostatniego dotknięcia.

Aby zacząć używać funkcji Stukanie wspomagane:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Udogodnienia dotyku. 
  2. Stuknij opcję Miejsce pierwszego stuknięcia lub Miejsce ostatniego dotknięcia. 

Funkcja Stukanie wspomagane powoduje, że urządzenie reaguje na stuknięcie, gdy uniesiesz palec w określonym czasie, który jest określany jako opóźnienie gestu. Urządzenie może zareagować na inne gesty, takie jak przeciągnięcia, jeśli odczekasz dłuższy czas niż opóźnienie gestu.

Wybierz opóźnienie gestu, stukając przyciski – i +.

Na telefonach iPhone 6s i iPhone 6s Plus opcja Stukanie wspomagane współpracuje z funkcją 3D Touch. Urządzenie będzie reagować na pierwsze lub ostatnie dotknięcie — zarówno słabe, jak i silne.

Data publikacji: