Ustawianie stacji bazowej AirPort lub urządzenia AirPort Time Capsule na inny kraj lub region

W różnych regionach są używane różne częstotliwości sygnału dla urządzeń Wi-Fi. Jeśli wybierzesz właściwy kraj lub region podczas konfiguracji, masz pewność, że stacja bazowa AirPort lub urządzenie AirPort Time Capsule odpowiadają lokalnym regulacjom.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Stacja bazowa AirPort lub urządzenie AirPort Time Capsule są zaprojektowane tak, aby działać w regionie, w którym zostały kupione. Podczas konfigurowania stacji bazowej AirPort lub urządzenia AirPort Time Capsule wyświetli się monit, aby wybrać kraj lub region, w którym używasz urządzenia.  

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju w tym samym regionie, możesz zmienić kod kraju dla urządzenia. Użyj Narzędzia AirPort na komputerze Mac, telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, aby ponownie skonfigurować urządzenie po przeprowadzce:

Na komputerze Mac

 1. Otwórz Narzędzie AirPort.
 2. Wybierz urządzenie.
 3. Kliknij przycisk Edycja.
 4. Kliknij kartę Wi-Fi.
 5. Kliknij pozycję Opcje sieci bezprzewodowej.
 6. Wybierz swój region z menu Region regulacyjny.

Jeśli Twój kraj lub region nie znajduje się na liście, stacja bazowa AirPort lub urządzenie AirPort Time Capsule nie są obsługiwane w tym regionie i nie powinny być tam używane. 

Na urządzeniu z systemem iOS

 1. Otwórz Narzędzie AirPort.
 2. Stuknij urządzenie i wprowadź hasło urządzenia, jeśli pojawi się taki monit.
 3. Stuknij opcję Edycja.
 4. Stuknij opcję Zaawansowane.
 5. Stuknij opcję Ustawienia sieci Wi-Fi.
 6. Stuknij pozycję Kraj.
 7. Stuknij region na liście.

Jeśli Twój kraj lub region nie znajduje się na liście, stacja bazowa AirPort lub urządzenie AirPort Time Capsule nie są obsługiwane w tym regionie i nie powinny być tam używane. 

 

Data publikacji: