Ustawianie stacji bazowej AirPort lub urządzenia AirPort Time Capsule na inny kraj lub region

W różnych regionach są używane różne częstotliwości sygnału dla urządzeń Wi-Fi. Jeśli wybierzesz właściwy kraj lub region podczas konfiguracji, masz pewność, że stacja bazowa AirPort lub urządzenie AirPort Time Capsule odpowiadają lokalnym regulacjom.

Stacja bazowa AirPort lub urządzenie AirPort Time Capsule są zaprojektowane tak, aby działać w regionie, w którym zostały kupione. Podczas konfigurowania stacji bazowej AirPort lub urządzenia AirPort Time Capsule wyświetli się monit, aby wybrać kraj lub region, w którym używasz urządzenia.  

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju w tym samym regionie, możesz zmienić kod kraju dla urządzenia. Użyj Narzędzia AirPort na komputerze Mac, telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, aby ponownie skonfigurować urządzenie po przeprowadzce:

Na komputerze Mac

 1. Otwórz Narzędzie AirPort.
 2. Wybierz urządzenie.
 3. Kliknij przycisk Edycja.
 4. Kliknij kartę Wi-Fi.
 5. Kliknij pozycję Opcje sieci bezprzewodowej.
 6. Wybierz swój region z menu Region regulacyjny.

Jeśli Twój kraj lub region nie znajduje się na liście, stacja bazowa AirPort lub urządzenie AirPort Time Capsule nie są obsługiwane w tym regionie i nie powinny być tam używane. 

Na urządzeniu z systemem iOS

 1. Otwórz Narzędzie AirPort.
 2. Stuknij urządzenie i wprowadź hasło urządzenia, jeśli pojawi się taki monit.
 3. Stuknij opcję Edycja.
 4. Stuknij opcję Zaawansowane.
 5. Stuknij opcję Ustawienia sieci Wi-Fi.
 6. Stuknij pozycję Kraj.
 7. Stuknij region na liście.

Jeśli Twój kraj lub region nie znajduje się na liście, stacja bazowa AirPort lub urządzenie AirPort Time Capsule nie są obsługiwane w tym regionie i nie powinny być tam używane. 

 

Data publikacji: