Ograniczanie dostępu do treści tylko dla dorosłych w aplikacji Apple Music dla systemu Android

Możesz ograniczyć dostęp do utworów muzycznych zawierających treści dla dorosłych i zawartości wideo o określonym oznaczeniu w aplikacji Apple Music.

Blokowanie dostępu do utworów muzycznych zawierających treści dla dorosłych

 1. Otwórz aplikację Apple Music na urządzeniu z systemem Android.
 2. Stuknij ikonę menu   znajdującą się w lewym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Ustawienia.
 3. Przewiń do obszaru Dozwolone treści i stuknij opcję Pozwalaj na treści dla dorosłych, aby ją wyłączyć.
 4. Wprowadź czterocyfrowy kod i stuknij przycisk OK, aby potwierdzić.
  Dzięki kodowi nikt nie będzie mógł wprowadzać zmian w tych ustawieniach bez Twojej zgody. Koniecznie zapamiętaj kod. Będzie on wymagany podczas wprowadzania kolejnych zmian w ustawieniach dotyczących zezwalania na treści dla dorosłych. Jeśli zapomnisz kodu, nie będziesz mieć możliwości jego odzyskania. Do wprowadzenia zmian konieczne będzie usunięcie aplikacji Apple Music z telefonu i jej ponowna instalacja.

Po wyłączeniu funkcji zezwalania na treści tylko dla dorosłych utwory i albumy, które oznaczone są jako tylko dla dorosłych, mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwania lub w kartach aplikacji Apple Music, ale nie ma możliwości ich odtwarzania. Radio również będzie odtwarzać tylko czyste wersje piosenek.

Ustawianie ograniczeń dotyczących filmów i programów TV

 1. Otwórz aplikację Apple Music na urządzeniu z systemem Android.
 2. Stuknij ikonę menu  znajdującą się w lewym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Ustawienia.
 3. Przewiń do obszaru Dozwolone treści, a następnie stuknij opcję Filmy lub Programy TV, zależnie od tego, do jakiej zawartości chcesz ograniczyć dostęp.
 4. Wprowadź czterocyfrowy kod.
  Dzięki kodowi nikt nie będzie mógł wprowadzać zmian w tych ustawieniach bez Twojej zgody. Koniecznie zapamiętaj kod. Będzie on wymagany podczas wprowadzania kolejnych zmian w ustawieniach dotyczących zezwalania na treści dla dorosłych. Jeśli zapomnisz kodu, nie będziesz mieć możliwości jego odzyskania. W przypadku zapomnienia kodu do wprowadzenia zmian konieczne będzie usunięcie aplikacji Apple Music z telefonu i jej ponowne zainstalowanie.
 5. Wybierz oznaczenie filmu lub programu TV. Jeśli na przykład chcesz ograniczyć dostęp tylko do filmów o oznaczeniu PG, wybierz opcję PG. Wybierz opcję Nie zezwalaj na filmy lub Nie zezwalaj na programy TV, aby wyłączyć dostęp do wszystkich filmów lub programów TV.

Po ograniczeniu dostępu do filmów lub programów TV zawartość z zastrzeżonymi oznaczeniami może być wyświetlana w wynikach wyszukiwania lub w jednej z zakładek w aplikacji Apple Music, ale jej odtworzenie nie będzie możliwe.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: