Jeśli aplikacja przestaje działać podczas używania formatu księgowego po aktualizacji do systemu OS X Yosemite

Opcja używania księgowego formatu liczb może już nie być dostępna w aplikacji lub aplikacja może przestać działać, wyświetlając liczby ujemne w nawiasach.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Aplikacja może wymagać uaktualnienia do nowszej wersji. Jeśli uaktualnienie nie jest dostępne lub nie rozwiązuje problemu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaktualizuj system do wersji OS X El Capitan.
 2. Zamknij wszystkie aplikacje.
 3. Otwórz aplikację Terminal znajdującą się w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.
 4. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Return:

  defaults read -g AppleLocale

  To polecenie zwróci wynik podobny do en_US lub en_US@appleseed=john.

 5. Wpisz następujące polecenie, zastępując result wynikiem zwróconym w poprzednim poleceniu. Następnie naciśnij klawisz Return.

  defaults write -g AppleLocale 'result;cf=account'

  Przykłady:
  defaults write -g AppleLocale 'en_US;cf=account'
  defaults write -g AppleLocale 'en_US@appleseed=john;cf=account'

 6. Zamknij aplikację Terminal i otwórz swoją aplikację księgową. Format księgowy powinien teraz działać tak jak powinien.
Data publikacji: