Jak edytować zdjęcia w aplikacji Zdjęcia przy użyciu aplikacji i rozszerzeń innych firm

Dowiedz się, jak edytować zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Zdjęcia dla systemów iOS i macOS przy użyciu rozszerzeń innych firm. Dowiedz się też, jak aplikacja Zdjęcia i aplikacje innych firm współpracują ze sobą na komputerze Mac.

Aplikacje i rozszerzenia innych firm rozbudowują opcje edycji dostępne w aplikacji Zdjęcia dla systemów iOS i macOS. Edytując fotografię, można wprowadzać zmiany przy użyciu różnych aplikacji i rozszerzeń, a także używać dowolnej kombinacji aplikacji i rozszerzeń oraz wbudowanych narzędzi aplikacji Zdjęcia.

Używanie rozszerzeń innych firm na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak znajdować aplikacje przy użyciu rozszerzeń dla aplikacji Zdjęcia na urządzeniu z systemem iOS, włączać rozszerzenia, a następnie używać ich do edytowania zdjęć.

Instalowanie aplikacji dla systemu iOS udostępniających rozszerzenia

W sklepie App Store na urządzeniu znajdź i zainstaluj aplikacje umożliwiające pełną edycję w aplikacji Zdjęcia lub udostępniające rozszerzenia dla aplikacji Zdjęcia. Aplikacje zawierające rozszerzenia dla aplikacji Zdjęcia są często odpowiednio opisane w sklepie App Store. Aby znaleźć więcej aplikacji, możesz wyszukać hasło „rozszerzenie Zdjęcia”.

Możesz też wybrać spośród aplikacji wymienionych na stronie Szybsze edytowanie zdjęć przy użyciu rozszerzeń aplikacji Zdjęcia w sklepie App Store.

Włączanie rozszerzeń na urządzeniu z systemem iOS

Po zainstalowaniu aplikacji zawierających rozszerzenia dla aplikacji Zdjęcia na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch włącz te rozszerzenia:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia, a następnie stuknij zdjęcie.
 2. Stuknij opcję Edycja, a następnie stuknij przycisk przycisk Więcej z trzema kropkami.
 3. W wyświetlonym menu przesuń palcem w lewo, aż pojawi się opcja Więcej i stuknij ją.
  iPhone wyświetlający przycisk Więcej umożliwiający dostęp do rozszerzeń innych firm
 4. Zostaną wyświetlone aplikacje z rozszerzeniami dla aplikacji Zdjęcia. Aplikacje z rozszerzeniami można włączać i wyłączać lub przeciągać w górę lub w dół, aby zmienić ich kolejność. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.
  iPhone wyświetlający rozszerzenia innych firm, które można włączać lub wyłączać

Edytowanie zdjęć za pomocą rozszerzeń na urządzeniu z systemem iOS

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia, a następnie stuknij zdjęcie.
 2. Stuknij opcję Edycja, a następnie stuknij przycisk przycisk Więcej z trzema kropkami.
 3. Z wyświetlonego menu wybierz aplikację.
  iPhone wyświetlający dostępne rozszerzenia innych firm
 4. Wprowadź zmiany przy użyciu narzędzi rozszerzenia.
  iPhone wyświetlający zdjęcie edytowane przez rozszerzenia innych firm
 5. Gdy skończysz, kliknij opcję Gotowe. Następnie możesz wybrać inne rozszerzenie i wprowadzić kolejne zmiany lub użyć dowolnego z narzędzi wbudowanych w aplikacji Zdjęcia.
 6. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij opcję Gotowe, aby wyjść z trybu edycji.

Używanie rozszerzeń innych firm na komputerze Mac

Dowiedz się, jak znajdować aplikacje przy użyciu rozszerzeń dla aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac, włączać rozszerzenia, a następnie używać ich do edytowania zdjęć.

Instalowanie aplikacji na komputer Mac umożliwiających edycję lub udostępniających rozszerzenia

Aplikacja Zdjęcia dla systemu macOS ułatwia znajdowanie aplikacji innych firm:

 1. Kliknij dwukrotnie zdjęcie w bibliotece, aby otworzyć je w pojedynczym widoku, a następnie kliknij opcję Edycja.
 2. Kliknij przycisk przycisk Więcej z trzema kropkami, a następnie wybierz opcję App Store.

Zostanie otwarty sklep Mac App Store w widoku zawierającym wybrane aplikacje do edycji innych firm zgodne z aplikacją Zdjęcia.

Możesz też wybrać spośród aplikacji wymienionych na stronie Rozszerzenia do szybkiego edytowania zdjęć w sklepie App Store.

Włączanie rozszerzeń na komputerze Mac

Po zainstalowaniu aplikacji zawierających rozszerzenia dla aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac włącz te rozszerzenia:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Rozszerzenia.
 2. Kliknij opcję Edycja w Zdjęciach na pasku bocznym z lewej strony. Tutaj znajdują się aplikacje z rozszerzeniami dla aplikacji Zdjęcia.
  Mac wyświetlający dostępne rozszerzenia innych firm
 3. Włącz rozszerzenia, których chcesz użyć w aplikacji Zdjęcia. Możesz też przeciągnąć je w górę lub w dół, aby dostosować kolejność wyświetlania w aplikacji Zdjęcia.

Edytowanie zdjęć za pomocą rozszerzeń na komputerze Mac

 1. Kliknij dwukrotnie zdjęcie w bibliotece, aby otworzyć je w pojedynczym widoku, a następnie kliknij opcję Edycja.
 2. Kliknij przycisk przycisk Więcej z trzema kropkami.
 3. Z wyświetlonego menu wybierz aplikację.
  Wyświetlacz komputera Mac przedstawiający wybieranie rozszerzenia innej firmy
 4. Wprowadź zmiany przy użyciu wyświetlonych narzędzi rozszerzenia.
  Wyświetlacz komputera Mac przedstawiający obraz edytowany przy użyciu rozszerzenia innej firmy
 5. Gdy skończysz, kliknij opcję Zachowaj zmiany. Następnie możesz wybrać inne rozszerzenie i wprowadzić kolejne zmiany lub użyć dowolnego z narzędzi wbudowanych w aplikacji Zdjęcia.
 6. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij opcję Gotowe, aby wyjść z trybu edycji.

Edytowanie zdjęć w aplikacjach innych firm na komputerze Mac

W aplikacji Zdjęcia dla systemu macOS High Sierra lub nowszego można wysłać zdjęcie do większości aplikacji fotograficznych innych firm w celu edycji, a następnie zachować zmiany bezpośrednio w bibliotece.

 1. Kliknij zdjęcie z naciśniętym klawiszem Control i z menu kontekstowego wybierz opcję Edycja w. Następnie wybierz z listy aplikację do edycji innej firmy na komputerze Mac. Możesz też kliknąć zdjęcie, a następnie na pasku menu wybrać kolejno opcje Obraz > Edycja w.
 2. Zdjęcie zostanie otwarte w wybranej aplikacji innej firmy. Wprowadź zmiany, a następnie zachowaj zdjęcie. 
  Jeśli aplikacja zachowuje zdjęcia w niestandardowym formacie, poszukaj opcji zachowania zdjęcia jako JPEG lub w innym formacie obsługiwanym przez aplikację Zdjęcia.

Zmienione zdjęcie pojawi się automatycznie w aplikacji Zdjęcia.

Więcej informacji

 • Niezależnie od tego, czy zmiany zostały wprowadzone za pomocą rozszerzeń innej firmy, czy też wbudowanych narzędzi aplikacji Zdjęcia, zawsze możesz je cofnąć i przywrócić oryginał zdjęcia. Otwórz zdjęcie w trybie edycji, kliknij opcję Przywróć oryginał na komputerze Mac lub stuknij opcję Przywróć na urządzeniu z systemem iOS.
 • Jeśli korzystasz z usługi Zdjęcia iCloud Twoje zdjęcia będą porządkowane i uaktualniane na każdym urządzeniu, na którym korzystasz z tego samego konta Apple ID. Wszelkie zmiany, które wprowadzisz na jednym urządzeniu, pojawią się również na innych urządzeniach.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: