Jak edytować zdjęcia w aplikacji Zdjęcia przy użyciu aplikacji i rozszerzeń innych firm

Dowiedz się, jak edytować zdjęcia i nagrania wideo w aplikacji Zdjęcia dla systemów iOS i macOS przy użyciu rozszerzeń innych firm. Dowiedz się też, jak aplikacja Zdjęcia i aplikacje innych firm współpracują ze sobą na komputerze Mac.

Aplikacje i rozszerzenia innych firm rozbudowują opcje edycji dostępne w aplikacji Zdjęcia dla systemów iOS i macOS. Edytując fotografię, można wprowadzać zmiany przy użyciu różnych aplikacji i rozszerzeń, a także używać dowolnej kombinacji aplikacji i rozszerzeń oraz wbudowanych narzędzi aplikacji Zdjęcia.

Instalowanie aplikacji umożliwiających edycję lub udostępniających rozszerzenia

W sklepie App Store na urządzeniu znajdź i zainstaluj aplikacje umożliwiające pełną edycję w aplikacji Zdjęcia lub udostępniające rozszerzenia dla aplikacji Zdjęcia. Aplikacje zawierające rozszerzenia dla aplikacji Zdjęcia są zazwyczaj odpowiednio opisane w sklepie App Store. Aby znaleźć więcej aplikacji, możesz wyszukać hasło „rozszerzenie Zdjęcia”.

Aplikacja Zdjęcia dla systemu macOS High Sierra ułatwia znajdowanie aplikacji innych firm:

 1. Kliknij dwukrotnie zdjęcie w bibliotece, aby otworzyć je w pojedynczym widoku, a następnie kliknij opcję Edycja.
 2. Kliknij ikonę Rozszerzenia, a następnie kliknij opcję Więcej.

Zostanie otwarty sklep Mac App Store w widoku zawierającym wybrane aplikacje do edycji innych firm zgodne z aplikacją Zdjęcia.

Włączanie rozszerzeń na komputerze Mac

Po zainstalowaniu aplikacji zawierających rozszerzenia dla aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac włącz te rozszerzenia:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Rozszerzenia.
 2. Kliknij opcję Edycja w Zdjęciach na pasku bocznym z lewej strony. Tutaj znajdują się aplikacje z rozszerzeniami dla aplikacji Zdjęcia.
 3. Włącz rozszerzenia, których chcesz użyć w aplikacji Zdjęcia. Możesz też przeciągnąć je w górę lub w dół, aby dostosować kolejność wyświetlania w aplikacji Zdjęcia.

Włączanie rozszerzeń na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Po zainstalowaniu aplikacji zawierających rozszerzenia dla aplikacji Zdjęcia na urządzeniu z systemem iOS włącz te rozszerzenia:

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia, a następnie stuknij zdjęcie.
 2. Stuknij opcję Edycja, a następnie stuknij ikonę .
 3. W wyświetlonym menu wykonaj gest machnięcia w lewo, aż pojawi się opcja Więcej i stuknij ją.
 4. Zostaną wyświetlone aplikacje z rozszerzeniami dla aplikacji Zdjęcia. Aplikacje z rozszerzeniami można włączać i wyłączać lub przeciągać w górę lub w dół, aby zmienić ich kolejność. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Edytowanie zdjęć za pomocą rozszerzeń na komputerze Mac

 1. Kliknij dwukrotnie zdjęcie w bibliotece, aby otworzyć je w pojedynczym widoku, a następnie kliknij opcję Edycja.
 2. Kliknij ikonę .
 3. Z wyświetlonego menu wybierz aplikację.
 4. Wprowadź zmiany przy użyciu narzędzi rozszerzenia dostępnych z prawej strony okna.
 5. Gdy skończysz, kliknij opcję Zachowaj zmiany. Następnie możesz wybrać inne rozszerzenie i wprowadzić kolejne zmiany lub użyć dowolnego z narzędzi wbudowanych w aplikacji Zdjęcia.
 6. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij opcję Gotowe, aby wyjść z trybu edycji.

Edytowanie zdjęć w aplikacjach innych firm na komputerze Mac

W aplikacji Zdjęcia dla systemu macOS High Sierra można wysłać zdjęcie do większości aplikacji fotograficznych innych firm w celu edycji, a następnie zachować zmiany bezpośrednio w bibliotece.

 1. Kliknij zdjęcie z naciśniętym klawiszem Control i z menu kontekstowego wybierz opcję Edycja w. Następnie wybierz z listy aplikację do edycji innej firmy na komputerze Mac. Możesz też kliknąć zdjęcie, a następnie na pasku menu wybrać kolejno opcje Obraz > Edycja w.
 2. Zdjęcie zostanie otwarte w wybranej aplikacji innej firmy. Wprowadź zmiany, a następnie zachowaj zdjęcie. 
  Jeśli aplikacja zachowuje zdjęcia w niestandardowym formacie, poszukaj opcji zachowania zdjęcia jako JPEG lub w innym formacie obsługiwanym przez aplikację Zdjęcia.

Zmienione zdjęcie pojawi się automatycznie w aplikacji Zdjęcia.

Edytowanie zdjęć za pomocą rozszerzeń na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia, a następnie stuknij zdjęcie.
 2. Stuknij opcję Edycja, a następnie stuknij ikonę .
 3. Z wyświetlonego menu wybierz aplikację.
 4. Wprowadź zmiany przy użyciu narzędzi rozszerzenia.
 5. Gdy skończysz, kliknij opcję Gotowe. Następnie możesz wybrać inne rozszerzenie i wprowadzić kolejne zmiany lub użyć dowolnego z narzędzi wbudowanych w aplikacji Zdjęcia.
 6. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij opcję Gotowe, aby wyjść z trybu edycji.

Więcej informacji

 • Niezależnie od tego, czy zmiany zostały wprowadzone za pomocą rozszerzeń innej firmy, czy też wbudowanych narzędzi aplikacji Zdjęcia, zawsze możesz je cofnąć i przywrócić oryginał zdjęcia. Otwórz zdjęcie w trybie edycji, kliknij opcję Przywróć oryginał na komputerze Mac lub stuknij opcję Przywróć na urządzeniu z systemem iOS.
 • Jeśli korzystasz z usługi Biblioteka zdjęć iCloud Twoje zdjęcia będą porządkowane i uaktualniane na każdym urządzeniu, na którym zalogujesz się tym samym identyfikatorem Apple ID. Wszelkie zmiany, które wprowadzisz na jednym urządzeniu, pojawią się również na innych urządzeniach.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: