Wydłużanie czasu pracy baterii telefonu iPhone za pomocą trybu niskiego zużycia energii

Tryb niskiego zużycia energii zmniejsza ilość energii zużywanej przez telefon iPhone, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

Tryb niskiego zużycia energii można włączać i wyłączać na ekranie wyświetlanym przez stuknięcie kolejno opcji Ustawienia > Bateria. Tryb niskiego zużycia energii można również włączyć lub wyłączyć w centrum sterowania. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Centrum sterowania > Dostosowanie narzędzia, a następnie wybierz Tryb niskiego zużycia energii, aby go dodać do centrum sterowania.

Przy włączonym trybie niskiego zużycia energii telefon iPhone będzie dłużej działał, zanim trzeba go będzie naładować, ale uaktualnianie lub wykonywanie niektórych funkcji może zajmować więcej czasu. Niektóre zadania mogą też nie działać, dopóki nie wyłączysz trybu niskiego zużycia energii lub nie naładujesz telefonu iPhone do co najmniej 80%.

Tryb niskiego zużycia energii ogranicza lub wyłącza następujące funkcje:

  • pobieranie poczty e-mail,
  • odświeżanie aplikacji w tle,
  • pobieranie automatyczne,
  • niektóre efekty wizualne,
  • autoblokadę (ustawienie domyślne to 30 sekund).
  • Zdjęcia iCloud (tymczasowo wstrzymana)
  • 5G (oprócz strumieniowania wideo)

Przy włączonym trybie niskiego zużycia energii bateria na pasku stanu jest żółta. Wyświetlana jest ikona i procent naładowania baterii. Gdy telefon iPhone osiągnie co najmniej 80% naładowania, tryb niskiego zużycia energii automatycznie się wyłącza.

Tryb niskiego zużycia energii jest dostępny tylko na telefonie iPhone.

Więcej informacji

System iOS 11.3 oferuje nową funkcję wyświetlania kondycji baterii oraz informowania o potrzebie jej wymiany. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł Bateria i wydajność telefonu iPhone. Możesz też dowiedzieć się, jak zmaksymalizować wydajność i żywotność baterii.

Data publikacji: