Sterowanie telewizorem lub odbiornikiem za pomocą pilota Siri Remote lub Apple TV Remote

Dowiedz się, jak sterować zasilaniem, głośnością i innymi funkcjami za pomocą pilota Siri Remote, Apple TV Remote i pilota kina domowego.

Używanie pilota Siri Remote lub Apple TV Remote

Urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV HD powinno automatycznie wykryć podłączony telewizor lub odbiornik i zaprogramować pilot Siri Remote lub Apple TV Remote1 do sterowania zasilaniem oraz wejściem HDMI.

Przed użyciem pilota Siri Remote lub Apple TV Remote do sterowania telewizorem lub odbiornikiem, usuń przeszkody między pilotem a przodem telewizora lub odbiornika. Sterowanie głośnością odbywa się zazwyczaj przy użyciu czujnika podczerwieni2 znajdującego się z przodu urządzenia.

Jeśli sterowanie głośnością, zasilaniem lub wyborem wejścia HDMI nie działa automatycznie, może być konieczne zaprogramowanie pilota do sterowania głośnością albo włączenie funkcji HDMI-CEC na telewizorze lub odbiorniku.

Regulacja głośności

Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, naciśnij przycisk przycisk zwiększania głośności na pilocie Siri Remote lub przycisk zmniejszania głośności na pilocie Siri Remote. Jeśli głośność się nie zmieni, musisz ręcznie zaprogramować pilot Siri Remote lub Apple TV Remote do sterowania głośnością

Pilot Siri Remote lub Apple TV Remote pozwala regulować głośność albo telewizora, albo odbiornika — nie obu tych urządzeń naraz.

Włączanie telewizora lub odbiornika i przełączanie na właściwe wejście HDMI

Aby włączyć telewizor lub odbiornik i automatycznie przełączyć się na właściwe wejście HDMI, wystarczy wybudzić urządzenie Apple TV. Aby wybudzić urządzenie Apple TV i włączyć zestaw kina domowego, naciśnij dowolny przycisk pilota Siri Remote lub Apple TV Remote. Potrzebujesz pomocy?

Wyłączanie telewizora lub odbiornika

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Przycisk Początek urządzenia Apple TV (4. generacji), po czym wybierz opcję Uśpij. Urządzenie Apple TV zostanie uśpione i automatycznie wyłączy telewizor oraz odbiornik. Potrzebujesz pomocy?

Dostosowywanie ustawień HDMI-CEC i głośności na urządzeniu Apple TV

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia, a następnie wybierz następujące opcje:

 • Sterowanie telewizorami i przystawkami STB: zdecyduj, czy pilot Siri Remote lub Apple TV Remote ma automatycznie włączać telewizor lub odbiornik.
 • Sterowanie głośnością: zdecyduj, czy pilot Siri Remote lub Apple TV Remote ma sterować głośnością telewizora albo odbiornika. Tę opcję można też wybrać, aby zapamiętać, zmodyfikować lub usunąć zapamiętane dane sterowania głośnością.

Sterowanie urządzeniem Apple TV za pomocą pilota kina domowego

Do sterowania urządzeniem Apple TV możesz użyć pilota kina domowego, takiego jak pilot sieciowy do systemów sterowania domowego lub pilot na podczerwień (znany również jako pilot uniwersalny).

Aby skonfigurować pilot kina domowego do sterowania urządzeniem Apple TV:

 1. Dodaj urządzenie Apple TV do aplikacji Dom i koniecznie przypisz go do pokoju.
 2. Dodaj pilot do aplikacji Dom na urządzeniu z systemem iOS i koniecznie przypisz go do pokoju.

Po dodaniu pilota do aplikacji Dom możesz za jego pomocą sterować dowolnym urządzeniem Apple TV znajdującym się w domu.

Dowiedz się, które piloty kina domowego są obsługiwane.

Aby poznać różne sposoby używania pilota do sterowania urządzeniem Apple TV, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia, a następnie wybierz opcję Skojarz pilota.

Jeśli masz problemy z pilotem lub chcesz dowiedzieć się więcej o sterowaniu urządzeniem Apple TV za pomocą pilota, skontaktuj się z producentem lub odwiedź jego witrynę internetową.

Pomoc dotycząca pilota Siri Remote lub Apple TV Remote

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej głośności lub innych funkcji pilota Siri Remote lub Apple TV Remote, być może musisz ręcznie zaprogramować pilot Siri Remote lub Apple TV Remote albo upewnić się, że funkcja HDMI-CEC jest włączona.

Programowanie pilota do sterowania głośnością

Jeśli sterowanie głośnością nie działa automatycznie, można ręcznie zaprogramować pilot Siri Remote lub Apple TV Remote:

 1. Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD wybierz kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia > Sterowanie głośnością.
 2. Wybierz opcję Skojarz nowe urządzenie.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaprogramować pilot Siri Remote lub Apple TV Remote do sterowania głośnością telewizora lub odbiornika.

Upewnienie się, że funkcja HDMI-CEC jest włączona

Jeśli pewne funkcje nie działają, sprawdź następujące kwestie:

 1. Upewnij się, że telewizor lub odbiornik obsługuje technologię HDMI-CEC. Informacje na ten temat można uzyskać u producenta lub w instrukcji obsługi.
 2. Upewnij się, że w menu telewizora lub odbiornika jest włączona funkcja HDMI-CEC. Użyj pilota dostarczonego ze sprzętem. Producenci różnie określają technologię HDMI-CEC, dlatego należy poszukać ustawień z określeniami Link (Połączenie) lub Sync (Synchronizacja). Oto kilka przykładów:
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu pilotach, o ile znajdujesz się w kraju lub regionie obsługującym funkcję Siri.
 2. Sterowanie głośnością zazwyczaj odbywa się przy użyciu czujnika podczerwieni z przodu telewizora lub odbiornika, ale niektóre odbiorniki używają funkcji HDMI-CEC. W przypadku sterowania głośnością za pośrednictwem funkcji HDMI-CEC nie jest wymagana niezasłonięta ścieżka między pilotem a przodem odbiornika.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: