O zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 7.0

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 7.0.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Xcode 7.0

 • DevTools

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.4 lub nowszego

  Zagrożenie: osoba atakująca może być w stanie obejść ograniczenia dostępu.

  Opis: w konfiguracji serwera Apache występował błąd interfejsu API. Ten problem rozwiązano przez uaktualnienie plików nagłówka tak, aby używały najnowszej wersji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3185: Branko Äibej z Apache Software Foundation

 • IDE Xcode Server

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.4 lub nowszego

  Zagrożenie: osoba atakująca może być w stanie uzyskać dostęp do części systemu plików objętych ograniczeniami.

  Opis: w module wysyłania node.js w wersji starszej niż 0.8.4 występował błąd porównania. Ten problem rozwiązano przez aktualizację do wersji 0.12.3.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-6394: Ilya Kantor

 • IDE Xcode Server

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.4 lub nowszego

  Zagrożenie: wiele luk w zabezpieczeniach programu OpenSSL.

  Opis: w module node.js programu OpenSSL w wersji starszej niż 1.0.1j występowało wiele luk w zabezpieczeniach. Te problemy rozwiązano przez uaktualnienie programu OpenSSL do wersji 1.0.1j.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-3513

  CVE-2014-3566

  CVE-2014-3567

  CVE-2014-3568

 • IDE Xcode Server

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.4 lub nowszego

  Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może sprawdzać ruch do serwera Xcode Server.

  Opis: połączenia z serwerem Xcode Server mogły być nawiązywane bez szyfrowania. Ten problem rozwiązano przez poprawienie logiki połączeń sieciowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5910: anonimowy badacz

 • IDE Xcode Server

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.4 lub nowszego

  Zagrożenie: powiadomienia o kompilacjach mogą być wysyłane do niezamierzonych odbiorców.

  Opis: w procedurze obsługi list e-mail repozytorium występował błąd dostępu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury weryfikacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5909: Daniel Tomlinson z Rocket Apps, David Gatwood z Anchorfree

 • subversion

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.4 lub nowszego

  Zagrożenie: w wersjach programu svn starszych niż 1.7.19 występowało wiele luk w zabezpieczeniach.

  Opis: w programie svn w wersji starszej niż 1.7.19 występowało wiele luk w zabezpieczeniach. Te problemy rozwiązano przez uaktualnienie programu svn do wersji 1.7.20.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-0248

  CVE-2015-0251

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: