O zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie watchOS 2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie watchOS 2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

watchOS 2

 • Apple Pay

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: przy dokonywaniu płatności niektóre karty pozwalają terminalowi na pobranie pewnych informacji na temat ostatniej transakcji.

  Opis: funkcja dziennika transakcji była włączona w niektórych konfiguracjach. Ten problem rozwiązano przez usunięcie funkcji dziennika transakcji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5916

 • Dźwięk

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: odtworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji.

  Opis: w procedurze obsługi plików audio występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5862: YoungJin Yoon z Information Security Lab (pod kier. prof. Taekyoung Kwona) na Uniwersytecie Yonsei w Seulu

 • Zasady zaufania dotyczące certyfikatów

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: uaktualnienie zasad dotyczących zaufania dla certyfikatów.

  Opis: uaktualniono zasady dotyczące zaufania dla certyfikatów. Pełną listę certyfikatów można zobaczyć na stronie https://support.apple.com/pl-pl/HT204873.

 • CFNetwork

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwycić połączenia SSL/TLS.

  Opis: w obiekcie NSURL występował problem ze sprawdzaniem poprawności certyfikatów, gdy certyfikat ulegał zmianie. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności certyfikatów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5824: Timothy J. Wood z The Omni Group

 • CFNetwork

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: nawiązanie połączenia ze złośliwym internetowym serwerem proxy może skutkować ustawieniem dla witryny złośliwie spreparowanych plików cookie.

  Opis: wykryto błąd w procedurze obsługi odpowiedzi na żądania połączenia z serwerem proxy. Ten problem rozwiązano przez usunięcie nagłówka set-cookie przy parsowaniu odpowiedzi na żądanie połączenia.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5841: Xiaofeng Zheng z Blue Lotus Team na Uniwersytecie Tsinghua

 • CFNetwork

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może śledzić aktywność użytkownika.

  Opis: w procedurze obsługi domen najwyższego poziomu występował problem z międzydomenowymi plikami cookie. Rozwiązanie problemu polega na zastosowaniu lepszych ograniczeń co do tworzenia plików cookie.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5885: Xiaofeng Zheng z Blue Lotus Team na Uniwersytecie Tsinghua

 • CFNetwork

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do urządzenia z systemem iOS może odczytać dane przechowywane przez aplikacje firmy Apple w pamięci podręcznej.

  Opis: dane w pamięci podręcznej były szyfrowane przy użyciu klucza chronionego jedynie sprzętowym identyfikatorem UID. Ten problem rozwiązano przez zaszyfrowanie danych w pamięci podręcznej przy użyciu klucza chronionego sprzętowych identyfikatorem UID oraz kodem użytkownika.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5898: Andreas Kurtz z NESO Security Labs

 • CoreCrypto

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: atakujący może być w stanie ustalić klucz prywatny.

  Opis: obserwując wiele prób podpisania lub odszyfrowania, atakujący mógł ustalić prywatny klucz RSA. Ten problem rozwiązano przez zastosowanie ulepszonych algorytmów szyfrowania.

 • CoreText

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5874: John Villamil (@day6reak) z Yahoo Pentest Team

 • Mechanizm Data Detectors

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku tekstowego może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania plików tekstowych występowały błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5829: M1x7e1 z Safeye Team (www.safeye.org)

 • Narzędzia deweloperskie

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w komponencie dyld występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5876: beist z grayhash

 • Obrazy dysków

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w komponencie DiskImages występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5847: Filippo Bigarella, Luca Todesco

 • dyld

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie obejść podpisywanie kodu.

  Opis: wykryto błąd w procedurze sprawdzania poprawności podpisu kodu w plikach wykonywalnych. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5839: @PanguTeam, TaiG Jailbreak Team

 • GasGauge

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w jądrze występowały różne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5918: Apple

  CVE-2015-5919: Apple

 • ICU

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: wiele luk w zabezpieczeniach biblioteki ICU.

  Opis: biblioteka ICU w wersji starszej niż 53.1.0 zawierała wiele luk w zabezpieczeniach. Zostały one usunięte przez uaktualnienie biblioteki ICU do wersji 55.1.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-8146

  CVE-2015-1205

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja mogła być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: wykryto błąd, który powodował ujawnienie zawartości pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5834: Cererdlong z Alibaba Mobile Security Team

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w komponencie IOAcceleratorFamily występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5848: Filippo Bigarella

 • IOKit

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w jądrze występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5844: Filippo Bigarella

  CVE-2015-5845: Filippo Bigarella

  CVE-2015-5846: Filippo Bigarella

 • IOMobileFrameBuffer

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w komponencie IOMobileFrameBuffer występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5843: Filippo Bigarella

 • IOStorageFamily

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie odczytać dane z pamięci jądra.

  Opis: w jądrze występował błąd inicjalizacji pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5863: Ilja van Sprundel z IOActive

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w jądrze występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5868: Cererdlong z Alibaba Mobile Security Team

  CVE-2015-5896: Maxime Villard z m00nbsd

  CVE-2015-5903: CESG

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: lokalny atakujący może kontrolować wartość plików cookie ze stosu.

  Opis: wykryto wiele słabych punktów w procedurze generowania plików cookie w stosie w przestrzeni użytkownika. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury generowania plików cookie w stosie.

  Identyfikator CVE

  CVE-2013-3951: Stefan Esser

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: proces lokalny może modyfikować inne procesy bez sprawdzania uprawnień.

  Opis: wykryto błąd, w wyniku którego procesy główne (root) mogły sprawdzić porty zadań innych procesów, korzystając z interfejsu API „processor_set_tasks”. Ten problem rozwiązano przez zastosowanie dodatkowych procedur sprawdzania uprawnień.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5882: Pedro Vilaça na podstawie oryginalnych badań, które prowadzili Ming-chieh Pan i Sung-ting Tsai; Jonathan Levin

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: atakujący w lokalnym segmencie sieci LAN może wyłączyć routing IPv6.

  Opis: w procedurze obsługi anonsów routerów IPv6 występował błąd niedostatecznej walidacji, który pozwalał atakującemu na ustawienie dowolnej wartości dla limitu przeskoków. Ten problem rozwiązano przez wymuszenie minimalnej wartości dla limitu przeskoków.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5869: Dennis Spindel Ljungmark

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: w komponencie XNU występował błąd, który powodował ujawnienie zawartości pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury inicjalizowania struktur w pamięci jądra.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5842: beist z grayhash

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: wykryto błąd w procedurze montowania dysków HFS. Ten problem rozwiązano przez zastosowanie dodatkowych testów sprawdzających.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5748: Maxime Villard z m00nbsd

 • libpthread

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w jądrze występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5899: Lufeng Li z Qihoo 360 Vulcan Team

 • PluginKit

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja korporacyjna może zainstalować rozszerzenia, zanim zostanie uznana za zaufaną.

  Opis: wykryto błąd w procedurze walidacji rozszerzeń podczas instalacji. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury weryfikowania aplikacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5837: Zhaofeng Chen, Hui Xue i Tao (Lenx) Wei z FireEye, Inc.

 • removefile

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanych danych może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji.

  Opis: w procedurach dzielenia w funkcji checkint występował błąd przepełnienia. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur dzielenia.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5840: anonimowy badacz

 • SQLite

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: liczne luki w zabezpieczeniach oprogramowania SQLite 3.8.5.

  Opis: oprogramowanie SQLite w wersji 3.8.5 zawierało wiele luk w zabezpieczeniach. Zostały one usunięte przez uaktualnienie oprogramowania SQLite do wersji 3.8.10.2.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5895

 • tidy

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w komponencie Tidy występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5522: Fernando Muñoz z NULLGroup.com

  CVE-2015-5523: Fernando Muñoz z NULLGroup.com

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: