Tworzenie backupów i odtwarzanie dokumentów oraz danych z zarządzanych aplikacji

Dowiedz się, jakie opcje wybrać, aby tworzyć backupy i odtwarzać dokumenty oraz dane z aplikacji przydzielonych przez rozwiązanie MDM w systemach iOS i iPadOS.

Za pomocą rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) można przydzielić aplikację do określonego użytkownika lub urządzenia. Gdy instalujesz aplikację za pomocą rozwiązania MDM, masz do wyboru dwie następujące opcje:

  • Zablokowanie tworzenia backupów dokumentów i danych aplikacji
  • Usunięcie aplikacji po usunięciu profilu MDM

Te opcje pomagają określić, czy i w jaki sposób można tworzyć backupy oraz odtwarzać dokumenty i dane aplikacji.

Tworzenie backupów i odtwarzanie dokumentów oraz danych aplikacji

Dokumenty i dane aplikacji mogą być uwzględniane w backupach urządzenia z systemem iOS lub iPadOS tworzonych w usłudze iCloud, Finderze lub aplikacji iTunes, w zależności od opcji wybranych podczas instalowania aplikacji przez rozwiązanie MDM:

  • Jeśli wybierzesz opcję Prevent backup of the app data (Zablokuj tworzenie backupu danych aplikacji), użytkownicy nie mogą tworzyć backupów ani odtwarzać dokumentów i danych dla tej aplikacji.
  • Jeśli wybierzesz opcję Remove app when MDM profile is removed (Usuń aplikację po usunięciu profilu MDM), użytkownicy mogą tworzyć backupy dla tej aplikacji, ale mogą odtwarzać dane tylko na tym samym urządzeniu. Jeśli odtworzą backup na nowym urządzeniu, dane nie zostaną odtworzone.
  • Jeśli nie wybierzesz żadnej opcji, użytkownicy mogą tworzyć backupy i odtwarzać dane aplikacji na tym samym lub nowym urządzeniu. Niektóre aplikacje mogą również wykluczać dane z backupów lub uniemożliwiać ich odtwarzanie na innym urządzeniu.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji rozwiązania MDM.

Ponowne instalowanie zarządzanych aplikacji

Jeśli dane w zarządzanej aplikacji zostaną odtworzone z usługi iCloud, aplikacja zostanie automatycznie zainstalowana ponownie, jeśli została przydzielona użytkownikowi. Automatyczna ponowna instalacja aplikacji nastąpi również wtedy, gdy aplikacja została przydzielona do urządzenia i backup został odtworzony na tym samym urządzeniu.

Aplikacja nie zostanie automatycznie zainstalowana ponownie, jeśli backup zostanie odtworzony przez aplikację Apple Configurator, Findera lub aplikację iTunes.

Jeśli aplikacja nie została automatycznie zainstalowana ponownie, może to zrobić rozwiązanie MDM.

Data publikacji: