Jeśli w przeglądarce internetowej jest wyświetlany komunikat o brakującej wtyczce QuickTime

Niewielka liczba starych stron internetowych w dalszym ciągu wykorzystuje starszą wtyczkę internetową QuickTime 7 do odtwarzania multimediów. W niektórych przeglądarkach internetowych i najnowszych wersjach systemu macOS wtyczka ta jest już wyłączona.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Jeśli odwiedzisz stronę internetową wymagającą starszej wtyczki internetowej QuickTime 7, przeglądarka może wyświetlić komunikat informujący, że wtyczka jest niedostępna lub nie jest obsługiwana.

 • Funkcja ta nie jest już włączona w systemach macOS Sierra, El Capitan, Yosemite i Mavericks. Witryny internetowe coraz częściej wykorzystują język HTML5, który zapewnia lepszą jakość odtwarzania wideo w wielu przeglądarkach i na wielu urządzeniach.
 • Najnowsze wersje niektórych przeglądarek innych firm nie obsługują już starszych wtyczek internetowych.

Przywrócenie wtyczki w razie konieczności

Jeśli nie chcesz czekać, aż twórca strony internetowej ją uaktualni, możesz przywrócić starszą wtyczkę internetową QuickTime 7. Pozostawienie wyłączonych starszych wtyczek internetowych przeglądarki zwiększa poziom bezpieczeństwa komputera Mac, dlatego należy wykonać te czynności tylko w razie konieczności.

 1. Korzystaj z przeglądarki Safari lub innej przeglądarki, która obsługuje starsze wtyczki internetowe.
 2. Wybierz kolejno opcje Idź > Idź do katalogu na pasku menu Findera.
 3. W polu wyszukiwania wpisz /Biblioteka/Wtyczki internetowe i kliknij przycisk Idź. Zostanie otwarty katalog Wtyczek internetowych.
 4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command (⌘), a następnie kliknij dwukrotnie katalog Disabled Plug-Ins, aby otworzyć go w nowym oknie.
 5. Przeciągnij te dwa pliki z katalogu Wyłączone wtyczki do katalogu Wtyczki internetowe:
  • QuickTime Plugin.plugin
  • nslQTScriptablePlugin.xpt
 6. Kiedy pojawi się monit o uwierzytelnienie, kliknij przycisk Uwierzytelnij, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.
 7. Zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę internetową. Teraz powinno być możliwe odtwarzanie multimediów. 

Aby ponownie wyłączyć starszą wtyczkę internetową QuickTime 7, przenieś oba pliki z powrotem do katalogu Wyłączone wtyczki.

Uaktualnienie stron internetowych, aby wtyczka nie była wymagana

Jeśli jesteś twórcą witryny, uaktualnij swoje strony internetowe, zastępując wszystkie tagi <embed>, które wywołują starszą wtyczkę internetową QuickTime 7. Teraz należy używać tagu HTML5 <video>, który umożliwia odtwarzanie multimediów w większości nowoczesnych przeglądarek na komputerach i urządzeniach mobilnych bez potrzeby używania dodatkowego oprogramowania lub wtyczek. Informacje dotyczące sposobu użycia tego tagu są powszechnie dostępne.

Jeśli używasz starszej wtyczki internetowej QuickTime 7 do wyświetlania zdjęć panoramicznych, zastąp ją przeglądarką panoram opartą na języku HTML5. Znajdź w Internecie przeglądarkę panoram, która nie wymaga wtyczki internetowej.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: