Rozwiązywanie problemu brakujących lub nieprawidłowych miniaturek w aplikacji Zdjęcia

Zastosuj się do poniższych instrukcji, aby rozwiązać problem brakujących lub nieprawidłowych miniaturek zdjęć w bibliotece aplikacji Zdjęcia.

Naprawianie miniaturek pojedynczo

Jeśli zdjęcie w bibliotece aplikacji Zdjęcia ma nieprawidłową lub uszkodzoną miniaturkę, możesz szybko wygenerować nową, wprowadzając na zdjęciu jakąś zmianę, a następnie ją cofając. Możesz na przykład obrócić zdjęcie:

  1. W aplikacji Zdjęcia kliknij dwukrotnie zdjęcie, którego dotyczy problem.
  2. Kliknij opcję Edycja w prawym górnym rogu okna aplikacji Zdjęcia.
  3. Na liście opcji edycji z prawej strony kliknij opcję Obróć.
  4. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Opcja i jeszcze raz kliknij opcję Obróć. Zdjęcie wróci do oryginalnej orientacji.
  5. Kliknij przycisk Gotowe.

Ten proces wymusza odświeżenie miniaturki zdjęcia na podstawie faktycznego obrazu. Powtórz te czynności dla każdego zdjęcia, którego dotyczy problem.

Jeśli dla zdjęcia brakuje miniaturki, możesz wygenerować nową, klikając to zdjęcie dwukrotnie w celu otwarcia go w widoku pojedynczego zdjęcia.

Przywracanie brakujących miniaturek przy użyciu narzędzia do naprawiania biblioteki

Jeśli brakuje Ci dużej liczby miniaturek, możesz je przywrócić przy użyciu narzędzia do naprawiania biblioteki aplikacji Zdjęcia:

  1. Zamknij aplikację Zdjęcia.
  2. Otwórz aplikację Zdjęcia, naciskając klawisze Command i Opcja.
  3. Kliknij przycisk Napraw w wyświetlonym oknie dialogowym.

Ten proces powoduje ponowne utworzenie miniaturek dla wszystkich oryginałów zdjęć przechowywanych w bibliotece aplikacji Zdjęcia.

Uwaga: jeśli korzystasz także z Biblioteki zdjęć iCloud, ta czynność spowoduje ponowne przesłanie do niej wszystkich zdjęć z aplikacji Zdjęcia.

Data publikacji: