Przygotowanie systemu OS X El Capitan pod kątem wymagań narzędzi NetBoot, NetInstall i NetRestore

Te informacje są przeznaczone dla administratorów sieci korporacyjnych, którzy planują stosować obraz dysku NetBoot lub zdalnie instalować system El Capitan przy użyciu narzędzia do obsługi obrazów (na przykład NetInstall).

Wybieranie sieciowego obrazu dysku

W systemie OS X El Capitan można nadal używać dowolnych z poniższych metod, aby wybrać obraz dysku NetBoot, NetInstall lub NetRestore w celu uruchomienia komputera Mac:

 • Użycie preferencji Dysk startowy: wybierz kolejno opcje Apple > Preferencje systemowe i kliknij opcję Dysk startowy.
 • Użycie Menedżera uruchamiania: przytrzymaj klawisz Opcja podczas uruchamiania komputera.
 • Przytrzymując klawisz N podczas uruchamiania, można użyć obrazu domyślnego z serwera NetBoot.

Dodawanie zaufanego serwera NetBoot

Funkcja ochrony integralności systemu OS X El Capitan wymaga skonfigurowania komputera Mac do ufania serwerowi NetBoot. Można to zrobić za pomocą akcji Bless NetBoot Server (Oznacz serwer NetBoot jako zaufany) wykonywanej w aplikacji System Image Utility lub przez użycie narzędzia wiersza poleceń bless.

Używanie akcji Bless NetBoot Server (Oznacz serwer NetBoot jako zaufany)

 Wykonaj akcję Bless NetBoot Server (Oznacz serwer NetBoot jako zaufany) podczas tworzenia obrazu NetInstall lub NetRestore. 

 1. Akcja Bless NetBoot Server (Oznacz serwer NetBoot jako zaufany) jest dostępna po kliknięciu przycisku Customize (Dostosuj) w aplikacji System Image Utility. Wymaga ona autoryzacji obrazu przez wprowadzenie adresu IP serwera NetBoot.
 2. Skopiuj obraz na serwer NetBoot.
 3. Uruchom komputer Mac klienta z obrazu przy użyciu metod opisanych powyżej.
 4. Po wdrożeniu obrazu na komputerze Mac wykonaj polecenie bless, aby wybrać autoryzowany sieciowy obraz dysku.

Użycie wiersza poleceń

Jeśli nie zostanie użyta akcja Bless NetBoot Server (Oznacz serwer NetBoot jako zaufany), wykonaj tę procedurę.

 1. Uruchom komputer Mac w trybie odzyskiwania systemu OS X, przytrzymując klawisze Command-R podczas uruchamiania.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Terminal.
 3. W programie Terminal wpisz następujące polecenie, aby zmienić serwer zaufany. Zmień wartość address na adres IP serwera NetBoot.

  csrutil netboot add address

 4. Naciśnij klawisz Return.
 5. Z menu Apple wybierz polecenie Uruchom ponownie. Teraz można wybrać sieciowy obraz dysku za pomocą polecenia bless.

Aby wyłączyć ufanie serwerowi NetBoot lub wyświetlić listę obecnie zaufanych serwerów:

 • Aby wyłączyć ufanie serwerowi NetBoot przez komputer Mac, wprowadź następujące polecenie: Zmień wartość address na adres IP serwera NetBoot lub indeks obrazu.

  csrutil netboot remove address

 • Aby wyświetlić serwery NetBoot, których można użyć z poleceniem bless, wprowadź następujące polecenie. Nie trzeba wcześniej uruchamiać komputera w trybie odzyskiwania systemu OS X.

  csrutil netboot list
Data publikacji: