Jeśli po zainstalowaniu systemu Windows 7 za pomocą programu Boot Camp pojawia się komunikat „0xc0000428”

Jeśli w systemie Windows widzisz czarny ekran z komunikatem „0xc0000428”, może być konieczne ponowne zainstalowanie systemu Windows 7.

W celu instalacji systemu Windows 7 należy pobrać z witryny Wsparcia Apple właściwe oprogramowanie obsługi (sterowniki) systemu Windows dla komputera Mac. Możesz zobaczyć ten komunikat, jeśli oprogramowanie pobrano podczas instalacji za pomocą Asystenta Boot Camp. Oprogramowanie obsługi systemu Windows dostępne za pośrednictwem Asystenta Boot Camp jest przeznaczone do nowszych wersji tego systemu.

Aby rozwiązać ten problem, usuń istniejącą partycję systemu Windows, a następnie zainstaluj system Windows 7 ponownie w sposób opisany w tym artykule.

Usuwanie istniejącej partycji systemu Windows

Usunięcie istniejącej partycji systemu Windows spowoduje wymazanie przechowywanych na niej dokumentów i danych. Przed usunięciem partycji upewnij się, że nie zawiera ona ważnych danych.

Pierwsza instalacja systemu Windows 7

Jeśli po raz pierwszy instalujesz system Windows 7 na komputerze Mac, wykonaj poniższe czynności.

 1. Uruchom komputer Mac w systemie macOS.
 2. Sprawdź, czy Twój komputer Mac obsługuje system Windows 7.
 3. Jeśli kopia systemu Windows 7 została dostarczona na płycie DVD, utwórz obraz dysku płyty instalacyjnej do użytku z programem Boot Camp.
 4. Podłącz pamięć USB o pojemności co najmniej 16 GB, którą możesz wyczyścić. Pozostaw pamięć USB podłączoną do komputera Mac do momentu ukończenia instalacji systemu Windows.
 5. Otwórz ?Asystenta Boot Camp z folderu Narzędzia (lub wyszukaj go za pomocą funkcji Spotlight) i kliknij przycisk Dalej.
 6. Zaznacz tylko opcje utworzenia płyty instalacyjnej systemu Windows i pobrania najnowszego oprogramowania obsługi systemu Windows od firmy Apple. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Wybierz obraz ISO płyty instalacyjnej systemu Windows i kliknij przycisk Dalej. Program Boot Camp wymaże pamięć USB i przygotuje ją do instalacji systemu Windows. Po przygotowaniu pamięci USB zamknij okno Asystenta Boot Camp, aby zamknąć aplikację.
 8. Korzystając z tabel zgodności z systemem Windows 7, znajdź oprogramowanie obsługi (sterowniki) odpowiadające wersji systemu Windows i używanemu komputerowi Mac.
 9. Kliknij łącze w tabeli, aby pobrać odpowiednie oprogramowanie.
 10. Po pobraniu pliku kliknij go dwukrotnie w Finderze w celu rozpakowania.
 11. Otwórz uzyskany folder. Znajdź następujące pliki w tym folderze i przeciągnij je na pamięć USB. Gdy zostanie wyświetlony monit o zastąpienie plików na pamięci USB, kliknij przycisk Tak.

  $WinPEDriver$ (folder)
  AutoUnattend.xml
  BootCamp (folder)

 12. Ponownie otwórz Asystenta Boot Camp, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 13. Wybierz tylko opcję „Zainstaluj system Windows lub nowszy”.
 14. Kliknij przycisk Zainstaluj i postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie podzielić dysk na partycje i zainstalować system Windows.
 15. Po wykonaniu wszystkich czynności Asystenta, komputer Mac uruchomi się ponownie i wyświetli instalator systemu Windows. Gdy zostanie wyświetlony monit o miejsce instalacji systemu Windows, wybierz partycję BOOTCAMP, a następnie kliknij polecenie Opcje dysku i sformatuj partycję Boot Camp.
 16. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację systemu Windows.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: