Mac Pro (koniec 2013 r.): instalowanie lub wymienianie pamięci

Dowiedz się, jak poprawnie usuwać i instalować pamięć w komputerze Mac Pro (koniec 2013 r.).

Mac Pro (koniec 2013 r.) ma cztery gniazda pamięci z możliwością rozbudowy. Gniazda te obsługują do 64 GB pamięci, gdy wszystkie gniazda są zajęte przez moduły DDR3 ECC RDIMM 1866 MHz.

Przed rozbudową pamięci

Upewnij się, że pamięć, której chcesz użyć, jest zgodna z komputerem. Komputer Mac Pro obsługuje buforowane i niebuforowane moduły UDIMM oraz rejestrowane moduły RDIMM, ale nie wolno łączyć pamięci różnych typów. W przypadku nieprawidłowego zainstalowania modułu DIMM lub użycia modułu, który nie spełnia wymagań systemowych, wydajność komputera może się pogorszyć lub system może nie rozpoznać modułu.

Firma Apple zaleca używanie modułów DIMM zatwierdzonych przez Apple. W nowym komputerze Mac Pro nie należy używać modułów DIMM ze starszych komputerów Mac Pro. Pamięć firmy Apple można kupić, odwiedzając sklep detaliczny Apple Store lub Autoryzowanego Sprzedawcę Apple.

Dodatkowe informacje można uzyskać w artykule Mac Pro (koniec 2013 r.): parametry pamięci.

Wyjmowanie i instalowanie pamięci

   

Część 1. Zdjęcie obudowy

 1. Przed otwarciem komputera Mac Pro wyłącz go, wybierając opcję Wyłącz z menu Apple ().
 2. Jeśli obudowa komputera jest ciepła, odczekaj 5–10 minut na jej schłodzenie.
 3. Dotknij metalowej powierzchni na zewnętrznej stronie obudowy komputera Mac Pro, aby rozładować elektryczność statyczną. 

  Ważne: przed dotknięciem jakichkolwiek części lub instalacją elementów wewnątrz komputera Mac Pro zawsze rozładuj ładunki elektrostatyczne. Aby uniknąć generowania ładunków elektrostatycznych, nie należy chodzić po pomieszczeniu przed zakończeniem instalacji pamięci i ponownym założeniem obudowy na komputer.

 4. Odłącz wszystkie kable i przewód zasilania od komputera Mac Pro. Nie próbuj instalować pamięci, gdy komputer jest podłączony do źródła zasilania.
 5. Przesuń zatrzask obudowy w prawo, aby odblokować obudowę. 

 6. Unieś obudowę w górę i zdejmij ją z komputera. Ostrożnie odłóż ją na bok. 

 7. Gniazda DIMM są teraz widoczne z prawej i lewej strony panelu wejścia/wyjścia.

Część 2. Wyjmowanie istniejących modułów DIMM

Komputer Mac Pro został dostarczony z modułami DIMM zainstalowanymi w niektórych lub we wszystkich gniazdach. Przed rozbudową pamięci może być konieczne wyjęcie niektórych lub wszystkich tych modułów DIMM. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby ustalić konfigurację komputera Mac Pro i określić, jakie moduły DIMM należy wyjąć i zastąpić, aby zachować zalecaną konfigurację pamięci. Pod tabelą opisano procedurę znajdowania poszczególnych gniazd DIMM.

Ważne: wszystkie moduły DIMM są typu ECC DDR3 i mają częstotliwość 1866 MHz. Nie należy łączyć modułów UDIMM i RDIMM.

Pamięć całkowita Gniazdo DIMM 1 Gniazdo DIMM 2 Gniazdo DIMM 3 Gniazdo DIMM 4
12 GB 4 GB UDIMM ECC 4 GB UDIMM ECC 4 GB UDIMM ECC  
16 GB 4 GB UDIMM ECC 4 GB UDIMM ECC 4 GB UDIMM ECC 4 GB UDIMM ECC
32 GB 8 GB UDIMM ECC 8 GB UDIMM ECC 8 GB UDIMM ECC 8 GB UDIMM ECC
64 GB 16 GB RDIMM ECC 16 GB RDIMM ECC 16 GB RDIMM ECC 16 GB RDIMM ECC

Aby wyjąć moduły DIMM, wykonaj następujące czynności:

 1. Są dostępne cztery gniazda DIMM – dwa w lewej i dwa w prawej części panelu wejścia/wyjścia komputera Mac Pro.
 2. Aby uzyskać dostęp do gniazd DIMM, musisz nacisnąć dźwignię zwalniającą znajdującą się we wnęcę pamięci RAM (dźwignia jest oznaczona białym trójkątem (A) w górnej części każdego banku modułów DIMM). Popchnij dźwignię do przodu i w górę. Dźwignia powinna się przesunąć do tyłu i w górę, zwalniając i wysuwając gniazda pamięci DIMM, tak aby były łatwo dostępne. Nie naciskaj dźwigni zbyt mocno, aby nie uszkodzić zatrzasku.
 3. Odszukaj moduły DIMM, które chcesz wyjąć. Gniazda mają numery 1–4 (B). Delikatnie chwyć moduł DIMM za oba końce kciukami i palcami wskazującymi obu dłoni, a następnie ostrożnie wyciągnij go prosto z gniazda DIMM. Nie skręcaj modułu DIMM ani nie wyciągaj go z gniazda na siłę, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia. Najpierw wyjmij zewnętrzne moduły DIMM. Ułatwi to wyjęcie modułów wewnętrznych. 

 4. Włóż wyjęte moduły DIMM do torby antystatycznej.

Część 3. Instalowanie modułów DIMM

Każdy moduł DIMM (F) ma wcięcie (E), które należy dopasować do wybrzuszenia w złączu DIMM (C). Uwaga: położenie wcięcia i wybrzuszenia jest inne po każdej stronie komputera.

 1. Znajdź gniazdo DIMM najbliżej środka komputera i upewnij się, że nie ma w nim modułu DIMM.
 2. Jeśli masz, użyj sprężonego powietrza w puszce w celu wydmuchania kurzu i innych zanieczyszczeń z gniazda DIMM. Uwaga: puszkę należy trzymać pionowo, aby uniknąć napylenia gazu pędnego na gniazda DIMM.
 3. Delikatnie trzymając moduł DIMM za końce, wsuń go do gniazda. Przed dociśnięciem upewnij się, że moduł DIMM jest prawidłowo ustawiony.
 4. Wsuń moduł DIMM pod kątem zgodnym z mechanizmem otwierania gniazda DIMM.
 5. Wsuwaj moduł DIMM ostrożnie do momentu zetknięcia jego dolnej krawędzi ze złotymi stykami, a następnie dociśnij w celu zainstalowania go na miejscu. 
  • Podczas dociskania modułu DIMM NIE używaj dużo siły. Jeśli nie można wsunąć modułu DIMM, upewnij się, że dopasowano wybrzuszenie (D) do wcięcia (E).
  • NIE poruszaj modułem na boki DIMM w celu dociśnięcia go do gniazda.
  • NIE wciskaj modułu DIMM, gdy mechanizm gniazda DIMM jest w pozycji zablokowanej.
  • NIE wyginaj ani nie skręcaj modułu DIMM podczas jego wkładania.
 6. Po zainstalowaniu modułów DIMM wciśnij wnękę pamięci RAM z powrotem na miejsce.

Część 4. Założenie obudowy

 1. Ostrożnie opuść obudowę na komputer Mac Pro, uważając, aby nie dotknęła żadnych płytek drukowanych.
 2. Może być konieczne delikatne dociśnięcie obudowy w celu jej prawidłowego osadzenia. 

 3. Po prawidłowym osadzeniu obudowy przesuń zatrzask w lewo, aby ją zamknąć. 

 4. Jeśli nie można przesunąć zatrzasku obudowy do końca w lewo, upewnij się, że obudowa jest poprawnie zainstalowania i osadzona, a następnie ponów próbę.
 5. Teraz można podłączyć przewód zasilania, wyświetlacz i inne urządzenia peryferyjne. Włącz komputer Mac Pro i sprawdź, czy system działa prawidłowo.

Weryfikacja pamięci

Wykonaj poniższe czynności, aby się upewnić, że pamięć została poprawnie zainstalowana i jest rozpoznawana przez komputer Mac Pro.

 1. Z menu Apple () wybierz polecenie Ten Mac.
 2. Kliknij opcję Więcej informacji. Zostanie wyświetlone okno z informacjami ogólnymi o komputerze Mac. 

 3. Kliknij przycisk Raport systemowy, aby wyświetlić szczegółowe informacje o pamięci zainstalowanej w komputerze.
 4. Kliknij kartę Pamięć.
 5. Upewnij się, że zainstalowana pamięć jest wyświetlana w oczekiwany sposób. Na poniższej ilustracji moduły DIMM są oznaczone (DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4) w celu ułatwienia identyfikacji ich zgodnie z numeracją — 1, 2, 3, 4 — u dołu mechanizmu gniazda DIMM. 

 6. Jeśli gniazda z zainstalowaną pamięcią są wyświetlane jako puste, wyłącz komputer i ponownie wykonaj procedurę w celu upewnienia się, że pamięć została poprawnie zainstalowana. Skorzystaj z artykułu Mac Pro (koniec 2013 r.): parametry pamięci, aby sprawdzić, czy pamięć spełnia wymagania komputera Mac Pro.
 7. Jeśli problemy z zainstalowaną pamięcią nie ustąpią, skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania informacji o dostępnych opcjach wsparcia.
Data publikacji: