Pobieranie aplikacji Przenieś do iOS, gdy nie można skorzystać ze sklepu Google Play

Jeśli nie masz dostępu do sklepu Google Play, możesz pobrać aplikację Przenieś do iOS bezpośrednio.

Wykonaj poniższe czynności na urządzeniu z systemem Android1:

  1. Pobierz instalator aplikacji Przenieś do iOS:
  2. Użyj przeglądarki plików2 urządzenia, aby znaleźć instalator aplikacji Przenieś do iOS, którego nazwa pliku kończy się na APK. Na wielu urządzeniach plik .apk znajdziesz w folderze pobierania.
  3. Stuknij plik, aby zainstalować aplikację.
  4. Jeśli pojawia się komunikat z prośbą o zmianę ustawień zabezpieczeń w celu zezwolenia na instalację z nieznanych źródeł, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zmianie ustawień może być konieczne stuknięcie przycisku Wstecz, aby wrócić do przeglądarki plików. Wtedy będzie można zainstalować plik .apk.

Teraz możesz używać aplikacji Przenieś do iOS.

1. W Chinach kontynentalnych możesz także pobrać aplikację Przenieś do iOS ze sklepu Tencent App Store.
2. Jeśli nie masz systemowego eksploratora plików, poszukaj go w sklepie z aplikacjami dla systemu Android.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: