Rozbudowa lub instalowanie pamięci w komputerze Mac mini

Dowiedz się, jak wyjąć i zainstalować pamięć w komputerze Mac mini.

Zanim rozpoczniesz

Aby zminimalizować możliwość uszkodzenia komponentów komputera w wyniku wyładowania elektrostatycznego, przed rozpoczęciem pracy związanej z pamięcią komputera pamiętaj o założeniu antystatycznej opaski na nadgarstek.


Wybór modelu

Modele komputerów Mac mini mają różne wymagania dotyczące instalacji pamięci RAM. Wybierz model komputera Mac mini, aby uzyskać więcej informacji. Aby określić model komputera Mac mini, skorzystaj z informacji w artykule Identyfikowanie modeli komputera Mac mini.
 

2023, 2020

W modelach Mac mini (2023) i Mac mini (M1, 2020) pamięć jest zintegrowana z czipem Apple serii M i nie można jej rozbudować. Pamięć komputera Mac mini można skonfigurować przy zakupie.

2018

Komputer Mac mini (2018 r.) nie zawiera pamięci RAM możliwej do samodzielnej instalacji przez użytkownika. Pamięć komputera Mac mini (2018 r.) można skonfigurować przy zakupie. Aby zwiększyć ilość pamięci na komputerze Mac mini (2018 r.) udaj się do sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple.

Dostępność pamięci RAM różni się w zależności od kraju i regionu.

2014

Mac mini (koniec 2014 r.) zawiera pamięć zintegrowaną z płytą główną i nie można jej rozbudować.

2012, 2011, 2010

Aby usunąć i zainstalować pamięć w komputerze Mac mini (koniec 2012 r.)Mac mini (połowa 2011 r.) lub Mac mini (połowa 2010 r.), wykonaj następujące czynności.

Zdejmowanie pokrywy dolnej

 1. Wyłącz komputer Mac mini. Z menu Apple  wybierz polecenie Wyłącz.
 2. Odłącz od komputera Mac mini przewód zasilania i wszystkie inne kable.
 3. Połóż komputer Mac mini spodem do góry na ręczniku lub miękkiej ściereczce, a następnie obróć pokrywę dolną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić ją w pozycji odblokowanej.

  Dwie dłonie obracające pokrywę dolną komputera Mac mini
 4. Naciśnij pokrywę, aby się odchyliła po przeciwnej stronie, a następnie ją zdejmij.

  Jedna dłoń naciskająca na górną część pokrywy dolnej w celu jej otwarcia.

Wyjmowanie oryginalnych modułów pamięci

 1. Delikatnie odsuń zaciski na końcach górnego modułu pamięci, aby jego wolna krawędź uniosła się do góry.

  Dwie dłonie rozsuwające zaciski w celu wyjęcia modułu pamięci
 2. Wyciągnij moduł z gniazda.

  Moduł pamięci przechylony na bok w celu usunięcia z komputera Mac mini
 3. Powtórz te czynności, aby wyjąć drugi, dolny moduł.

Instalowanie nowej pamięci

 1. Ostrożnie wciśnij naciętą krawędź nowego modułu pamięci w dolne gniazdo, trzymając drugą krawędź lekko uniesioną.
  Nowy moduł pamięci wkładany do gniazda RAM
 2. Naciśnij w dół uniesioną krawędź, aż zaciski wsuną się na miejsce.
  Moduł pamięci zablokowany w gnieździe RAM
 3. Powtórz te czynności, aby zainstalować górny moduł pamięci.

Zakładanie z powrotem pokrywy dolnej

Nie podłączaj przewodu zasilania ani nie włączaj komputera Mac mini, dopóki pokrywa dolna nie zostanie założona z powrotem na miejsce. Nigdy nie używaj komputera Mac mini bez założonej pokrywy.

 1. Załóż z powrotem pokrywę dolną, tak by umieszczony na niej punkt wskazywał położenie odblokowane.
  Spód komputera Mac mini z pokrywą dolną w pozycji odblokowanej
 2. Obróć pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować.
  Spód komputera Mac mini z pokrywą dolną w pozycji zablokowanej
 3. Podłącz z powrotem przewód zasilania i pozostałe odłączone kable.

Po zainstalowaniu pamięci sprawdź, czy komputer Mac mini widzi nową pamięć.

2009 i starsze

Sprawdzenie, czy komputer Mac widzi nową pamięć

Aby sprawdzić, czy komputer rozpoznaje nową pamięć:

 1. Uruchom komputer.
 2. Gdy zobaczysz biurko, wybierz menu Apple , a następnie opcję Ten Mac.
 3. Sprawdź, czy podana pamięć zgadza się z zainstalowaną pamięcią.

Jeśli wyświetlana wielkość pamięci nie jest prawidłowa lub komputer Mac mini cyklicznie odtwarza trzy dźwięki, może to wskazywać na problem z rozpoznaniem modułu pamięci. W takim przypadku wyłącz komputer Mac mini, sprawdź zgodność parametrów modułu z podanymi powyżej wymaganiami dla komputera Mac mini, a następnie ponownie wykonaj instrukcje dotyczące instalowania pamięci, aby mieć pewność, że zostało to poprawnie wykonane. Jeśli problem nie ustąpi, wyjmij pamięć i skorzystaj z informacji wsparcia dostarczonych razem z pamięcią lub skontaktuj się z jej dostawcą.

Data publikacji: