Jeśli zegarek Apple Watch nie jest połączony lub połączony w parę z telefonem iPhone

Jeśli na ekranie zegarka Apple Watch jest widoczna czerwona ikona telefonu iPhone lub próbujesz połączyć urządzenia w parę i nie możesz znaleźć ikony „i”, spróbuj ponownie połączyć urządzenia. 

Sprawdź połączenie zegarka Apple Watch

Jeśli nie otrzymujesz powiadomień, wiadomości lub połączeń na zegarku Apple Watch, być może zegarek Apple Watch i telefon iPhone nie są połączone. Gdy urządzenia zostaną rozłączone, na tarczy zegarka pojawi się ikona ikona czerwonego telefonu iPhone z ukośną linią lub ikona ikona X. Możesz również sprawdzić połączenie w centrum sterowania. Gdy zegarek Apple Watch ponownie się połączy, pojawi się ikona ikona Podłączony do telefonu iPhone.

Jeśli potrzebujesz pomocy, wykonaj poniższe czynności. Po każdej czynności sprawdź, czy urządzenia zostały połączone.

 

 

Spróbuj ponownie połączyć zegarek Apple Watch z telefonem iPhone

  1. Trzymaj oba urządzenia — zegarek Apple Watch i połączony w parę telefon iPhone — obok siebie, aby mieć pewność, że znajdują się w zasięgu.
  2. Na telefonie iPhone upewnij się, że tryb Samolot jest wyłączony, a funkcje Wi-Fi i Bluetooth są włączone. Aby to sprawdzić, otwórz centrum sterowania
  3. Jeśli widzisz ikonę ikona Samolot na tarczy zegarka, tryb Samolot jest włączony. Otwórz centrum sterowania, a następnie wyłącz tryb Samolot.
  4. Ponownie uruchom zegarek Apple Watch i telefon iPhone.

Rozłącz parę urządzeń, a następnie ponownie połącz je w parę

Jeśli zegarek Apple Watch w dalszym ciągu nie może nawiązać połączenia, rozłącz parę zegarka, a następnie połącz zegarek w parę ponownie:  

  1. Na zegarku Apple Watch stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia.
  2. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Apple Watch, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij zegarek u góry ekranu. Stuknij ikonę „i” ikona informacji znajdującą się obok zegarka, który chcesz rozłączyć, a następnie stuknij opcję Rozłącz Apple Watch. Stuknij ponownie, aby potwierdzić. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz ikony „i” ikona informacji.
  3. Połącz zegarek Apple Watch i telefon iPhone w parę

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: