Informacje o blokadzie aktywacji na zegarku Apple Watch

Usługa Znajdź mój oferuje funkcję o nazwie Blokada aktywacji, której zadaniem jest uniemożliwić innym osobom używanie zgubionego lub skradzionego zegarka Apple Watch.

Usługa Znajdź mój i blokada aktywacji na zegarku Apple Watch wymagają systemu watchOS 2 lub nowszego i włączają się automatycznie podczas konfigurowania usługi Znajdź mój iPhone na zestawionym w parę telefonie iPhone. Gdy blokada aktywacji jest włączona, trzeba podać identyfikator i hasło Apple ID, aby:

 • rozłączyć parę zegarka Apple Watch i telefonu iPhone,
 • zestawić w parę i używać zegarka Apple Watch z nowym telefonem iPhone,
 • wyłączyć usługę Znajdź mój na urządzeniu.

Dzięki temu urządzenie będzie lepiej zabezpieczone na wypadek, gdyby dostało się w niepowołane ręce, i większa będzie szansa na jego odzyskanie. Nawet jeśli właściciel zdecyduje się na zdalne wymazanie urządzenia, blokada aktywacji będzie nadal uniemożliwiała innym osobom ponowne aktywowanie urządzenia bez zgody właściciela. Aby chronić swoje urządzenie w taki sposób, wystarczy mieć na nim włączoną usługę Znajdź mój i pamiętać swój identyfikator Apple ID oraz hasło.

Sprawdzanie, czy blokada aktywacji jest włączona

Aby sprawdzić, czy blokada aktywacji jest włączona, wykonaj te kroki na telefonie iPhone połączonym w parę:

 1. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone.
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij nazwę swojego zegarka u góry ekranu. 
 3. Stuknij przycisk Informacje .

Jeśli widzisz opcję Znajdź mój Apple Watch, oznacza to, że blokada aktywacji jest włączona.

Jeśli zgubisz zegarek Apple Watch

Jeśli zgubisz zegarek Apple Watch lub zostanie on skradziony, możesz użyć usługi Znajdź mój, aby go zlokalizować i zabezpieczyć swoje dane. Wystarczy zalogować się w usłudze iCloud.com lub aplikacji Znajdź mój , aby odszukać utracony zegarek na mapie, odtworzyć dźwięk ułatwiający jego znalezienie lub użyć trybu Utracony i zablokować go albo zdalnie wymazać wszystkie swoje dane.

Wyłączanie blokady aktywacji przed wysłaniem zegarka Apple Watch do serwisu, sprzedaniem go lub oddaniem

Przed wysłaniem zegarka Apple Watch do serwisu, sprzedaniem go lub oddaniem należy wyłączyć na nim blokadę aktywacji. Wystarczy rozłączyć parę zegarka Apple Watch z telefonem iPhone:

 1. Trzymaj oba urządzenia — zegarek Apple Watch i telefon iPhone — obok siebie. 
 2. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 3. Stuknij nazwę swojego zegarka u góry ekranu, a następnie stuknij przycisk informacji .
 4. Stuknij opcję Rozłącz Apple Watch. W przypadku modeli Cellular zegarka Apple Watch stuknij opcję Usuń plan [nazwa operatora]. Jeśli nie zamierzasz łączyć w parę innego zegarka Apple Watch lub telefonu iPhone, może być konieczne skontaktowanie się z operatorem w celu anulowania subskrypcji sieci komórkowej.*  
 5. Wprowadź hasło konta Apple ID. Jeśli nie pamiętasz swojego hasła konta Apple ID, możesz je zresetować
 6. Stuknij ponownie, aby potwierdzić. 

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch lub zegarek Apple Watch nie jest zestawiony w parę z telefonem iPhone i musisz wyłączyć funkcję Blokada aktywacji:

 1. Na komputerze otwórz witrynę iCloud.com i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Apple ID. 
 2. Przejdź do aplikacji Znajdź mój iPhone.
 3. Wybierz opcję Wszystkie urządzenia i kliknij swój zegarek Apple Watch.
 4. Kliknij opcję Wymaż Apple Watch. Wybierz opcję Dalej, aby wymazać urządzenie.
 5. Kliknij przycisk usuwania obok zegarka Apple Watch.

* Mogą obowiązywać opłaty operatora. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze swoim operatorem. 

Data publikacji: