Blokada aktywacji na zegarku Apple Watch

Aplikacja Znajdź oferuje funkcję o nazwie Blokada aktywacji, której zadaniem jest uniemożliwić innym osobom używanie zgubionego lub skradzionego zegarka Apple Watch.

Aplikacja Znajdź i blokada aktywacji na zegarku Apple Watch włączają się automatycznie podczas konfigurowania usługi Znajdź mój iPhone na połączonym w parę telefonie iPhone. Gdy blokada aktywacji jest włączona, trzeba podać identyfikator i hasło konta Apple ID, aby:

 • rozłączyć parę zegarka Apple Watch i telefonu iPhone,
 • połączyć w parę i używać zegarka Apple Watch z nowym telefonem iPhone,
 • wyłączyć na urządzeniu aplikację Znajdź.

Dzięki temu urządzenie będzie lepiej zabezpieczone na wypadek, gdyby dostało się w niepowołane ręce, i większa będzie szansa na jego odzyskanie. Nawet jeśli właściciel zdecyduje się na zdalne wymazanie urządzenia, blokada aktywacji będzie nadal uniemożliwiała innym osobom ponowne aktywowanie urządzenia bez zgody właściciela. Aby chronić urządzenie w ten sposób, wystarczy mieć na nim włączoną usługę Znajdź i znać swój identyfikator Apple ID oraz hasło.

Sprawdzanie, czy blokada aktywacji jest włączona

Aby sprawdzić, czy blokada aktywacji jest włączona, wykonaj te czynności na połączonym w parę telefonie iPhone:

 1. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone.
 2. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij kartę Wszystkie zegarki u góry ekranu. 
 3. Stuknij przycisk informacji  obok zegarka Apple Watch.

Jeśli widzisz opcję Znajdź mój Apple Watch, oznacza to, że blokada aktywacji jest włączona.

Jeśli zgubisz zegarek Apple Watch

Jeśli zgubisz zegarek Apple Watch lub zostanie on skradziony, możesz użyć aplikacji Znajdź, aby go zlokalizować i zabezpieczyć dane. Wystarczy zalogować się w witrynie iCloud.com lub do aplikacji Znajdź, aby odszukać utracony zegarek na mapie, odtworzyć dźwięk ułatwiający jego znalezienie lub użyć trybu Utracony i zablokować go albo zdalnie wymazać wszystkie dane.

Wyłączanie blokady aktywacji przed wysłaniem zegarka Apple Watch do serwisu, sprzedaniem go lub oddaniem

Przed wysłaniem zegarka Apple Watch do serwisu, sprzedaniem go lub oddaniem należy wyłączyć na nim blokadę aktywacji. Wystarczy rozłączyć parę zegarka Apple Watch z telefonem iPhone:

 1. Trzymaj oba urządzenia — zegarek Apple Watch i telefon iPhone — obok siebie. 
 2. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone.
 3. Stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij kartę Wszystkie zegarki u góry ekranu. 
 4. Stuknij przycisk informacji  obok zegarka Apple Watch.
 5. Stuknij opcję Rozłącz Apple Watch. W przypadku modeli Cellular zegarka Apple Watch stuknij opcję Usuń plan [nazwa operatora]. Jeśli nie zamierzasz łączyć w parę innego zegarka Apple Watch lub telefonu iPhone, może być konieczne skontaktowanie się z operatorem w celu anulowania subskrypcji sieci komórkowej*.  
 6. Wprowadź hasło konta Apple ID. Jeśli nie pamiętasz swojego hasła konta Apple ID, możesz je zresetować
 7. Stuknij ponownie, aby potwierdzić. 

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch albo zegarek Apple Watch nie jest połączony w parę z telefonem iPhone i musisz wyłączyć blokadę aktywacji:

 1. Na komputerze otwórz witrynę iCloud.com i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Apple ID. 
 2. Przejdź do aplikacji Znajdź mój iPhone.
 3. Wybierz opcję Wszystkie urządzenia i kliknij swój zegarek Apple Watch.
 4. Kliknij opcję Wymaż Apple Watch. Wybierz opcję Dalej, aby wymazać urządzenie.
 5. Kliknij przycisk usuwania obok zegarka Apple Watch.

* Mogą obowiązywać opłaty operatora. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze swoim operatorem. 

Data publikacji: