Używanie iPada, telefonu iPhone lub iPoda touch do szkicowania lub oznaczania dokumentów na komputerze Mac

Za pomocą funkcji Szkice integracji oraz Oznaczenia integracji możesz wstawiać szkice z iPada, telefonu iPhone lub iPoda touch do dokumentów na komputerze Mac lub oznaczać pliki PDF i obrazy na komputerze Mac w czasie rzeczywistym.

Konfigurowanie urządzeń

Funkcje Szkice integracji oraz Oznaczenia integracji są dostępne, gdy zgodne urządzenia znajdują się blisko siebie i mają następującą konfigurację:

Te funkcje współdziałają z każdą aplikacją Apple lub aplikacją innej firmy, która została zaprojektowana do ich obsługi, w tym Pages, Numbers, Keynote, Mail, Wiadomości, Notatki oraz TextEdit.


Używanie funkcji Szkice integracji

Za pomocą funkcji Szkice integracji możesz utworzyć nowy szkic na iPadzie, telefonie iPhone lub iPodzie touch i wstawić go do dokumentu na komputerze Mac.

 1. Otwórz dokument na komputerze Mac.
 2. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Plik > Wstaw z [nazwa urządzenia] > Dodaj szkic.
  W niektórych aplikacjach, takich jak Pages, Numbers i Keynote, zamiast menu Plik dostępne jest menu Wstaw.
 3. Na urządzeniu zostanie otwarte okno szkicowania, gdzie możesz utworzyć szkic za pomocą rysika Apple Pencil lub palcem:
  Szkic integracji na iPadzie Pro
 4. Po zakończeniu szkicowania, stuknij na urządzeniu opcję Gotowe. Szkic pojawi się w dokumencie na komputerze Mac.
  Dokument aplikacji Keynote za pomocą funkcji Szkice integracji


Używanie funkcji Oznaczenia integracji

Za pomocą funkcji Oznaczenia integracji możesz użyć komputera Mac, aby zażądać oznaczonego dokumentu z iPada, telefonu iPhone albo iPoda touch. Dodawane oznaczenia są widoczne na komputerze Mac w czasie rzeczywistym. Funkcja ta jest przydatna do podpisywania i poprawiania dokumentów, zakreślania ważnych szczegółów i nie tylko. 

 1. W usłudze Finder na komputerze Mac znajdź plik PDF lub obraz, do którego chcesz dodać oznaczenia. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Zaznacz dokument i naciśnij spację, aby otworzyć okno podglądu. Kliknij przycisk oznaczania  na górze okna. 
  • Możesz też kliknąć z klawiszem Control dokument, a następnie z menu skrótów wybrać kolejno opcje Szybkie czynności > Oznaczenia.
 2. Na pasku narzędzi oznaczeń na górze okna podglądu kliknij przycisk Adnotacja  lub kliknij  i wybierz urządzenie  :
  na pasku narzędzi oznaczeń otwiera się okno podglądu z opcją wyboru urządzenia z rozwijanego menu
 3. Okno oznaczeń otworzy się na urządzeniu. Za pomocą rysika Apple Pencil lub palca możesz teraz użyć narzędzi szkicowania lub stuknąć znak plusa i użyć narzędzi oznaczania w celu dodania tekstu, podpisu, lupy, kształtów lub strzałek.
  Po włączeniu iPada wyświetlają się narzędzia szkicowania i oznaczania
 4. Zmiany wprowadzane na urządzeniu są widoczne w czasie rzeczywistym na komputerze Mac:
  Okno podglądu na komputerze Mac wyświetlające zmiany na iPadzie
 5. Po zakończeniu dodawania oznaczeń do dokumentu, stuknij na urządzeniu opcję Gotowe.
 6. Na komputerze Mac kliknij opcje Gotowe, aby zachować zmiany.


Data publikacji: