Używanie aplikacji innych firm do usuwania powielonych zdjęć może spowodować uszkodzenie biblioteki aplikacji Zdjęcia dla systemu macOS

Firma Apple zaleca unikanie korzystania z określonych aplikacji innych firm, które mogą uszkodzić bibliotekę zdjęć na komputerze Mac.

Niektóre aplikacje innych firm na komputer Mac, które mają czyścić, zmniejszać czy usuwać powielone zdjęcia z aplikacji Zdjęcia, mogą zamiast tego uszkodzić bibliotekę zdjęć lub usunąć zdjęcia i powiązane z nimi dane.

Aby uniknąć uszkodzenia biblioteki, porządkuj zdjęcia i zarządzaj nimi z poziomu aplikacji Zdjęcia. 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: