Używanie aplikacji innych firm do usuwania powielonych zdjęć może spowodować uszkodzenie biblioteki aplikacji Zdjęcia dla systemu macOS

Firma Apple zaleca unikanie korzystania z określonych aplikacji innych firm, które mogą uszkodzić bibliotekę zdjęć na komputerze Mac.

Niektóre aplikacje innych firm na komputer Mac, które mają czyścić, zmniejszać czy usuwać powielone zdjęcia z aplikacji Zdjęcia, mogą zamiast tego uszkodzić bibliotekę zdjęć lub usunąć zdjęcia i powiązane z nimi dane.

Aby uniknąć uszkodzenia biblioteki, porządkuj zdjęcia i zarządzaj nimi z poziomu aplikacji Zdjęcia. 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: