Używanie narzędzia do naprawy biblioteki aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac

Jeśli nie możesz otworzyć biblioteki aplikacji Zdjęcia lub aplikacja ta zachowuje się w nieoczekiwany sposób na komputerze Mac, w rozwiązaniu problemów może pomóc narzędzie do naprawy biblioteki aplikacji Zdjęcia.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia do naprawy biblioteki aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac, wykonaj następujące kroki: 

  1. Jeśli aplikacja Zdjęcia jest otwarta, zamknij ją. Następnie przytrzymaj jednocześnie klawisze Command i Option i kliknij, aby otworzyć aplikację Zdjęcia.
  2. W wyświetlonym oknie kliknij opcję Napraw, aby rozpocząć proces naprawy. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła do konta użytkownika.

Narzędzie naprawy analizuje bazę danych biblioteki i naprawia wykryte niespójności. Czas trwania tego procesu zależy od rozmiaru biblioteki. Po jego ukończeniu aplikacja Zdjęcia otworzy bibliotekę.

Jeśli naprawiana biblioteka jest używana z usługą Zdjęcia iCloud, po ukończeniu procesu naprawy następuje uaktualnienie całej zawartości biblioteki z usługi iCloud.

Jeśli po wykonaniu tych czynności problem nadal występuje lub nie możesz otworzyć narzędzia do naprawy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Data publikacji: