Jak używać narzędzia do naprawy biblioteki aplikacji Zdjęcia

Jeśli nie możesz otworzyć biblioteki aplikacji Zdjęcia lub aplikacja ta zachowuje się w nieoczekiwany sposób, w rozwiązaniu problemów może pomóc narzędzie do naprawy biblioteki aplikacji Zdjęcia.

Aby użyć narzędzia do naprawy biblioteki aplikacji Zdjęcia, wykonaj następujące czynności:

  1. Przytrzymaj naciśnięte klawisze Option i Command podczas otwierania aplikacji Zdjęcia na komputerze Mac.
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcję Napraw, aby rozpocząć proces naprawy.

Może się pojawić monit o wpisanie hasła konta użytkownika w celu autoryzowania naprawy biblioteki.

Narzędzie naprawy analizuje bazę danych biblioteki i naprawia wykryte niespójności. Czas trwania tego procesu zależy od rozmiaru biblioteki. Po jego ukończeniu aplikacja Zdjęcia otworzy bibliotekę.

Jeśli naprawiana biblioteka jest automatycznie uaktualniana z usługi Zdjęcia iCloud, po ukończeniu procesu naprawy następuje uaktualnienie całej zawartości biblioteki z usługi iCloud.

Data publikacji: