Używanie narzędzia do naprawy biblioteki zdjęć na Macu

Jeśli nie możesz otworzyć biblioteki aplikacji Zdjęcia lub aplikacja ta zachowuje się w nieoczekiwany sposób na Macu, w rozwiązaniu problemów może pomóc narzędzie do naprawy biblioteki aplikacji Zdjęcia.

Przed użyciem narzędzia do naprawy biblioteki zdjęć wykonaj jej backup. Można w tym celu użyć programu Time Machine lub rozwiązania innej firmy do backupów albo skopiować bibliotekę na dysk zewnętrzny. Domyślnie biblioteka zdjęć jest przechowywana w folderze Obrazki w folderze domowym.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia do naprawy biblioteki aplikacji Zdjęcia na Macu, wykonaj następujące kroki: 

  1. Jeśli aplikacja Zdjęcia jest otwarta, zamknij ją. Następnie przytrzymaj jednocześnie klawisze Command i Option i kliknij, aby otworzyć aplikację Zdjęcia.
  2. W wyświetlonym oknie kliknij opcję Napraw, aby rozpocząć proces naprawy. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła do konta użytkownika.

Narzędzie naprawy analizuje bazę danych biblioteki i naprawia wykryte niespójności. Czas trwania tego procesu zależy od rozmiaru biblioteki. Po jego ukończeniu aplikacja Zdjęcia otworzy bibliotekę.

Jeśli naprawiana biblioteka jest używana z usługą Zdjęcia iCloud, po ukończeniu procesu naprawy następuje uaktualnienie całej zawartości biblioteki z usługi iCloud.

Jeśli po wykonaniu tych czynności problem występuje lub nie możesz otworzyć narzędzia do naprawy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: