Korzystanie z funkcji Dyktowanie na zegarku Apple Watch

Funkcja Dyktowanie pozwala odpowiadać na wiadomości tekstowe i e-mail oraz wykonywać inne czynności, takie jak wyszukiwanie w aplikacji Mapy, przy użyciu poleceń głosowych. Za pomocą funkcji Dyktowanie możesz też korzystać z niektórych aplikacji innych firm.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Odpowiadanie na wiadomość

  1. Otwórz wiadomość, przewiń w dół i stuknij ikonę mikrofonu.
  2. Wypowiedz treść wiadomości. W wypowiadanej treści wiadomości możesz uwzględnić znaki interpunkcyjne. Na przykład powiedz "Czy masz jakiś pomysł znak zapytania”.  
  3. Stuknięcie Wyślij.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość tekstową zamiast wiadomości audio, zmień ustawienia na telefonie iPhone: otwórz aplikację Apple Watch, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Wiadomości > Podyktowane wiadomości.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

  1. Otwórz wiadomość e-mail i stuknij opcję Odpowiedz na końcu wiadomości. Możesz też mocno nacisnąć wyświetlacz i stuknąć opcję Odpowiedz.
  2. Stuknij ikonę ikona mikrofonu.
  3. Wypowiedz treść wiadomości, a następnie stuknij przycisk Gotowe. W wypowiadanej treści wiadomości możesz uwzględnić znaki interpunkcyjne. Możesz na przykład powiedzieć „Jak Ci się podobał film znak zapytania”. 
  4. Sprawdź treść wiadomości i stuknij przycisk Wyślij.

Wyszukiwanie lokalizacji w aplikacji Mapy

  1. Otwórz aplikację Mapy.
  2. Stuknij opcję Szukaj, a następnie wybierz opcję Dyktowanie.
  3. Wypowiedz nazwę szukanego miejsca i stuknij przycisk Gotowe.

Włączanie i wyłączanie funkcji Dyktowanie

Na telefonie iPhone otwórz Ustawienia > Ogólne > Klawiatura. Włącz lub wyłącz ustawienie Włącz dyktowanie.

Zmienianie języka

Używany język możesz zmienić na każdym ekranie, na którym możesz stuknąć opcję Dyktowanie. Stuknij opcję Odpowiedz lub Szukaj, mocno naciśnij wyświetlacz, stuknij ikonę  , a następnie wybierz język. 

Gdy korzystasz z funkcji Dyktowanie w aplikacji na zegarku Apple Watch, polecenia głosowe są obsługiwane w języku, który jest ustawiony dla klawiatury w tej samej aplikacji na telefonie iPhone. Jeśli na przykład dyktujesz wiadomość na zegarku Apple Watch, ustawienie języka jest określane na podstawie języka klawiatury używanej na telefonie iPhone dla danej rozmowy. Zmiana języka klawiatury na telefonie iPhone dla wiadomości lub aplikacji powoduje taką samą zmianę języka dyktowania na zegarku Apple Watch.

Data publikacji: